Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Mulig å få innsyn i egne opplysninger

Publisert

data, tastatur, .jpg

Medisinsk fødselsregister inneholder opplysninger om alle fødsler og fødte i Norge siden 1967. Det er nå mulig å få innsyn i disse opplysningene om deg selv via «Min helse» på helsenorge.no.


I samme tjeneste får du også innsyn i opplysninger for barn under 16 år som du har foreldreansvar for.

Utvalgte opplysninger

Du får innsyn i utvalgte opplysninger knyttet til din fødsel; nøyaktig tidspunkt for fødselen og vekt, lengde og hodeomkrets ved fødselen. Innsynstjenesten skal på sikt utvides til flere opplysninger og også gi innsyn i hvem som har brukt opplysningene om deg til forskningsformål med mer.

Tjenesten er et resultat av det pågående arbeidet med å digitalisere tjenester knyttet til de registrertes rettigheter og personvern, og har blitt utviklet i et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Direktoratet for e-helse.

– Innsynsløsningen gjør det enklere for de registrerte å få oppfylt sine rettigheter etter personvernlovgivningen, og jeg håper den vil bidra til at vi får enda bedre kvalitet på registeret, sier Marta Ebbing, fagdirektør for helseregistre i Folkehelseinstituttet.

Du finner tjenesten på denne siden under Helseregistre på helsenorge.no.

Har du spørsmål om innbyggertjenester som gjelder din fødsel, kan du kontakte oss på e-post.

Registeret brukes for å bedre svangerskaps- og fødselsomsorgen

Medisinsk fødselsregister inneholder gode og dekkende opplysninger, slik at registeret kan brukes til statistikk, helseanalyser og forskning blant annet for å bedre kvaliteten på svangerskaps- og fødselsomsorgen.

Registeret er landsdekkende og bestemt i lov og verdens eldste i sitt slag.