Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Publikasjonsliste for Abortregisteret»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Publikasjonsliste for Abortregisteret

Artikkel

Publikasjonsliste for Abortregisteret

Oversikt over forskningsartikler der data fra Abortregisteret er brukt.

Colourbox.com
Colourbox.com

Oversikt over forskningsartikler der data fra Abortregisteret er brukt.


Innhold på denne siden

Forskere og andre kan be om tilgang til statistikk eller data fra Hjerte- og karregisteret og de andre helseregistrene som Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for. Helseregistre er en unik kilde til kunnskap om befolkningens helse, årsaker til sykdom og kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene.

Dette er en oversikt over artikler fra forskning hvor helseregistre er brukt som datakilde, publisert i vitenskapelige tidsskrift. Listene er basert på metodiske søk i internasjonale artikkeldatabaser. De vil kunne være ufullstendige, avhengig av hvordan kildeopplysningene er angitt i artiklene.

For å søke om tilgang til statistikk, data eller biologisk materiale fra helseregistre eller helseundersøkelser som Folkehelseinstituttet forvalter, må du benytte elektronisk søknadsskjema.

2021

1. Stoltenberg C, Golberg P, Boehlke N, Rolfheim-Bye C, Øgaard T, Vikum E, Fougner S. Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2020. Folkehelseinstituttet, Oslo, 2021. Report.: ISBN: 978-82-8406-178-8.

2. Løkeland M, (redaktør), Akerkar R, Askeland OM, Faugstad LA, Halvorsen GS, Heiberg-Andersen R, Hornæs MT, Juliusson PB, Jonasson ØA. Rapport om svangerskapsavbrot 2020. Register over svangerskapsavbrot (Abortregisteret). Folkehelseinstituttet, Bergen, 2021. Report.: ISSN: 1891-6392.

3. Løkeland M. Sogn og Fjordane har vorte statistisk usynlege. Kommentar. Bergens Tidende. 2021 17. februar, side 2.

2018

Hognert H, Skjeldestad FE, Gemzell-Danielsson K, Heikinheimo O, Milsom I, Lidegaard O, Lindh I. Ecological study on the use ofhormonal contraception, abortions and births among teenagers in the Nordic countries.BMJ Open. 2018;8(10):e022473. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30381312http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2018-022473

2017

Lokeland M, Bjorge T, Iversen OE, Akerkar R, Bjorge L. Implementing medical abortion with mifepristone and misoprostol in Norway 1998-2013. Int J Epidemiol. 2017;46(2):643-51.   Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28031316 and https://academic.oup.com/ije/article/46/2/643/2724468

2016

Eskild, A., Herdlevaer, I. E., Strom-Roum, E. M., Monkerud, L., & Grytten, J. (2016). Childbirth or termination of pregnancy: does paid employment matter? A population study of women in reproductive age in Norway. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 95(5), 513-518. doi:https://dx.doi.org/10.1111/aogs.12867

Lokeland, M., Bjorge, T., Iversen, O. E., Akerkar, R., & Bjorge, L. (2016). Implementing medical abortion with mifepristone and misoprostol in Norway 1998-2013. International Journal of Epidemiology, 28, 28. doi:https://dx.doi.org/10.1093/ije/dyw270

2015

Justad-Berg, R. T., Eskild, A., & Strom-Roum, E. M. (2015). Characteristics of women with repeat termination of pregnancy: a study of all requests for pregnancy termination in Norway during 2007-2011. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 94(11), 1175-1180.

Strom-Roum, E. M., Lid, J., & Eskild, A. (2016). Use of contraception among women who request first trimester pregnancy termination in Norway. Contraception, 94(2), 181-186. doi:https://dx.doi.org/10.1016/j.contraception.2016.04.005

2014

Nordeng, H., Lupattelli, A., Romoren, M., & Koren, G. (2013). Neonatal Outcomes After Gestational Exposure to Nitrofurantoin. Obstetrics and Gynecology, 121(2), 306-313.

Norum, J., Svee, T. E., Heyd, A., & Nieder, C. (2013). Induced abortion on demand and birth rate in Sami-speaking municipalities and a control group in Finnmark, Norway. International journal of circumpolar health, 72, 6.

Omland, G., Ruths, S., & Diaz, E. (2014). Use of hormonal contraceptives among immigrant and native women in Norway: data from the Norwegian Prescription Database. Bjog-an International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 121(10), 1221-1228.

2013

Stephansson, O., Kieler, H., Haglund, B., Artama, M., Engeland, A., Furu, K., . . . Valdimarsdottir, U. (2013). Selective Serotonin Reuptake Inhibitors During Pregnancy and Risk of Stillbirth and Infant Mortality. Jama-Journal of the American Medical Association, 309(1), 48-54.

Tonnessen, M., Aalandslid, V., & Skjerpen, T. (2013). Changing trend? Sex ratios of children born to Indian immigrants in Norway revisited. BMC Pregnancy and Childbirth, 13, 6.