Hopp til innhold

Artikkel

Informasjon om registrering i Abortregisteret

Publisert Oppdatert

I Norge sender sykehus og spesialister som utfører svangerskapsavbrudd melding om disse til Abortregisteret ved Folkehelseinstituttet.

I Norge sender sykehus og spesialister som utfører svangerskapsavbrudd melding om disse til Abortregisteret ved Folkehelseinstituttet.


Hvilke opplysninger registreres?

Abortregisteret inneholder administrative og medisinske opplysninger om kvinnen og svangerskapet, og om inngrepet. Registeret er ikke direkte personidentifiserbart; hverken kvinnens navn, adresse eller fødselsnummer registreres.

Hva brukes opplysningene til?

Formålet med Abortregisteret er hovedsakelig å gi grunnlag for statistikk om praktisering av abortloven, bidra til å evaluere tiltak mot uønskede svangerskap og svangerskapsavbrudd, samt bidra til god ressursutnyttelse og kvalitet i behandlingen av kvinners reproduktive helse. Videre kan data i registeret brukes til styring, planlegging og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenestene og til forskning.

Personvern og informasjonssikkerhet

Databehandlingen i Abortregisteret skjer tråd med bestemmelsene i personopplysningsloven og helseregisterloven, og i Abortregisterforskriften. Alle opplysningene i registeret behandles strengt fortrolig. Bare autorisert personell som trenger det i sitt arbeid med registeret, har tilgang til opplysningene.

Innhold på denne siden