Hopp til innhold

Artikkel

Dette registreres i Abortregisteret

Publisert Oppdatert

Alle svangerskapsavbrudd er meldepliktige til Abortregisteret. Her er en kort beskrivelse av hvilke opplysninger som registreres.

Alle svangerskapsavbrudd er meldepliktige til Abortregisteret. Her er en kort beskrivelse av hvilke opplysninger som registreres.


Alle svangerskapsavbrudd er meldepliktige til Abortregisteret. Helsepersonell som er tilknyttet virksomhet hvor svangerskapsavbrudd foretas, skal melde opplysningene.

Opplysningene i meldeskjemaet gir kunnskap og informasjon om selvbestemte og nemndbehandlede svangerskapsavbrudd. 

Følgende opplysninger registreres:

  • Avidentifiserte personopplysninger om kvinnen, det vil si ingen direkte identifiserende opplysninger som navn eller fødselsnummer.
  • Opplysninger om kvinnens sosiale forhold og helseforhold, om begjæringen om avbrudd, om eventuell nemdbehandling av begjæringen, og om medisinske opplysninger om avbruddet.