Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Dette registreres i Abortregisteret»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Dette registreres i Abortregisteret

Artikkel

Dette registreres i Abortregisteret

Alle svangerskapsavbrudd er meldepliktige til Abortregisteret. Her er en kort beskrivelse av hvilke opplysninger som registreres.

Alle svangerskapsavbrudd er meldepliktige til Abortregisteret. Her er en kort beskrivelse av hvilke opplysninger som registreres.


Alle svangerskapsavbrudd er meldepliktige til Abortregisteret. Helsepersonell som er tilknyttet virksomhet hvor svangerskapsavbrudd foretas, skal melde opplysningene.

Opplysningene i meldeskjemaet gir kunnskap og informasjon om selvbestemte og nemndbehandlede svangerskapsavbrudd. 

Følgende opplysninger registreres:

  • Avidentifiserte personopplysninger om kvinnen, det vil si ingen direkte identifiserende opplysninger som navn eller fødselsnummer.
  • Opplysninger om kvinnens helseforhold, begjæringen om avbrudd, eventuell nemdbehandling av begjæringen og medisinske opplysninger om avbruddet.

Registreringen hjemlet i forskrift

Hjemmel for registrering av alle begjæringer om svangerskapsavbrudd i Abortregisteret finnes i Abortregisterets forskrift.

Svangerskapsavbrudd innvilget i nemnd etter abortloven § 2 tredje ledd skal også registreres i Medisinsk fødselsregister (MFR). Hjemmel for denne registreringen finnes i forskrift for MFR.

Per i dag danner abortmeldingen grunnlaget for registrering i begge registrene. Permanent registrering i Abortregisteret skjer i avidentifisert form, det vil si uten personidentifiserende opplysninger, som navn og fødselsnummer.

Permanent registrering i MFR av svangerskapsavbrudd innvilget i nemnd etter abortloven § 2 tredje ledd bokstavene a, b, d og e skal også skje i avidentifisert form.

Reservasjonsrett

Svangerskapsavbrudd etter abortloven § 2 tredje ledd bokstav c innvilges dersom «det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet».

Permanent registrering i MFR av slike svangerskapsavbrudd kan inkludere personidentifiserende opplysninger, men bare dersom kvinnen ikke motsetter seg dette. Reservasjonsretten er hjemlet i forskriften for Medisinsk fødselsregister. Dersom kvinnen benytter seg av reservasjonsretten, skal permanent registrering av svangerskapsavbruddet skje i avidentifisert form også i MFR.

I forbindelse med utfylling av abortmeldingen for svangerskapsavbrudd etter abortloven § 2 tredje ledd bokstav c skal kvinnen informeres om sin rett til å motsette seg permanent lagring av personidentifiserende opplysninger i MFR. Et eventuelt ønske om reservasjon vil registreres i abortmeldingen.

Kan kontakte FHI om evt. sletting

Kvinner som har utført svangerskapsavbrudd etter abortloven § 2 tredje ledd bokstav c og som ikke har blitt informert om sin rett til å motsette seg permanent lagring av personidentifiserende opplysninger i MFR, og som ønsker disse opplysningene slettet, kan kontakte Folkehelseinstituttet for å få utført sletting.