Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Arkiverte nyheter


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
Gå til gjeldende nyheter
 1. Nyhet

  Oppdatert informasjon om tilbud om HPV-vaksine til unge kvinner

  Folkehelseinstituttet har sendt ut et nytt informasjonsbrev til kommunene.

 2. Nyhet

  Arrdannelse etter BCG-vaksine

  Det benyttes nå en annen BCG-vaksine i Norge enn tidligere. Det er kjent at denne vaksinen gir mindre arrdannelse. Revaksinasjon anbefales ikke hvis vaksinen er blandet riktig og injisert på korrekt måte.

 3. Nyhet

  Rapport om overvåking av influensa i sykehus sesongen 2015–16

  Det var en nedgang i antall sykehusinnleggelser med influensa under influensasesongen 2015–16 sammenliknet med forrige sesong.

 4. Nyhet

  Råd til personer som reiser til OL i Brasil 2016

  Reisende til de olympiske og til de paralympiske sommerleker i Brasil i august og september kan være utsatt for myggoverførte og matbårne sykdommer.

 5. Nyhet

  Oppdaterte råd om forebygging av seksuelt overført zikavirussmitte

  Det er nå for første gang påvist et tilfelle av seksuell zikasmitte fra kvinne til mann. Folkehelseinstituttets har derfor oppdatert sine råd om kondombruk etter hjemkomst.

 6. Nyhet

  Ingen flere med aktiv zikavirusinfeksjon i Norge per 31.05.16

  Folkehelseinstituttet har per 31.05 testet 430 personer for aktiv zikavirusinfeksjon (påvisning av virus) og/eller tidligere gjennomgått infeksjon (antistoffer mot zikavirus).

 7. Nyhet

  Endring av rutiner for testing for zikavirusinfeksjoner i helsetjenesten

  Frem til nå har prøvetaking og oppfølging av gravide vært lagt til landets fem fostermedisinske sentre.

 8. Nyhet

  Virksomhetsoverdragelse av Rettsmedisinske fag til Oslo universitetssykehus

  Regjeringen har besluttet at Folkehelseinstituttets område for rettsmedisinske fag skal virksomhetsoverføres til Oslo universitetssykehus.

 9. Nyhet

  Mistenkte vaksinebivirkninger meldt i 2015

  Alle legemidler kan gi bivirkninger, også vaksiner. De fleste bivirkninger meldt etter vaksinasjon i 2015 var forventede symptomer som var milde og forbigående.

 10. Nyhet

  Verdens håndhygienedag 5. mai 2016

  Håndhygiene, utført på rett måte og til rett tid, forebygger infeksjoner i helsetjenesten og spredning av antibiotikaresistente bakterier.

 11. Forskningsfunn

  Ingen sammenheng mellom medikamentdosering og NAS

  En ny studie har fulgt 38 gravide kvinner i LAR som fikk barn i 2005 og 2006. Det ble ikke funnet sammenheng mellom dosering i svangerskap og forekomst og varighet av NAS hos den nyfødte.

 12. Nyhet

  Syv av ti er positive til helseregistre

  Det er ytterst få, kun fire prosent, som er negative til at Folkehelseinstituttet registrerer ulike helseopplysninger i helseregistre. Om lag 70 prosent er postitive.

 13. Nyhet

  Delta i brukerundersøkelse om folkehelseprofilene

 14. Nyhet

  Utbrudd blant personer som tar stoff med sprøyter i Trondheim

  Folkehelseinstituttet er varslet om nok et tilfelle av blodforgiftning forårsaket av bakterien Bacillus cereus hos personer som tar stoff med sprøyter.

 15. Nyhet

  Hvor mange tok barnevaksiner i 2015?

  Stadig flere barn blir vaksinert, og nå får de aller fleste barn og unge i Norge de vaksinene som er anbefalt i barnevaksinasjonsprogrammet.

 16. Nyhet

  Tetravac kun tilgjengelig til barn, stamcelletransplanterte og etter sårskade

  Tetravac er forbeholdt barnevaksinasjons­programmet og voksne som trenger ny grunnvaksinasjon etter stamcelletransplantasjon eller tetanusvaksine etter sårskade.

 17. Nyhet

  Informasjon om tilbud om HPV-vaksine til unge kvinner

  I en toårsperiode fra høsten 2016 vil jenter født 1991 og senere få tilbud om gratis HPV-vaksine.

 18. Nyhet

  Zikavirus - oppdatering om situasjonen globalt og tester i Norge

  Blodprøver fra 222 personer har til nå blitt testet ved Folkehelseinstituttet, to viser aktiv infeksjon og et fåtall -rundt ti - viser at personen har gjennomgått zikavirus-infeksjon.

 19. Nyhet

  BCG-vaksine BB-NCIPD er unntatt fra krav om markedsføringstillatelse – trenger ikke lenger spesiell søknad ved bestilling

  Legemiddelverket har gitt unntak fra krav om markedsføringstillatelse for BCG-vaksinen BB-NCIPD, og "Rekvisisjon for legemidler uten markedsføringstillatelse" trenger ikke lenger sendes inn.

 20. Statistikk

  Fortsatt kraftig økning i bekjempelse av veggedyr

  Skadedyrstatistikken fra 2015 viser en fortsatt økning i årlige bekjempelser av veggedyr. Fra 2007 til 2015 har antall registrerte årlige veggedyrbekjempelser økt med over 400 prosent.