Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Arkiverte nyheter

Viser  257  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Skabb og asylsøkere

  De færreste asylsøkere har skabb, men det kan forekomme. Skabb skyldes skabbmidd som graver ganger i huden.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 2. Ny datainnsamling i MoBa fra barnehagene

  Språk- og læringsstudien (SOL) ved Folkehelseinstituttet starter nå en undersøkelse om barns språklige, sosiale og mentale utvikling i barnehagen.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 3. ARKIV - Råd om vaksinasjon i asylmottak og flyktninghelsetjenesten

  Folkehelseinstituttet anbefaler at personer med usikker vaksinasjonsstatus og uvaksinerte får vaksine mot polio og andre barnesykdommer. Norge har i mange år har tatt i mot migranter fra land med dår

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 4. Utdanning har betydning for gjenstående levetid hos 95-åringer

  En 95 år gammel mann med lang utdanning kan forvente å leve nesten et halvt år lengre enn jevnaldrende menn med grunnskole.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 5. UngKul med faglig støtte til helseundersøkelse blant flyktningebarn fra Syria

  Av de nesten 400 000 flyktningene fra Syria som har klart å komme bort fra krigens kaotiske redselsdrama, og over grensen til nabolandene, bor nå 123 747 i flyktningleirer i Tyrkia.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 6. Frykt for antibiotikaresistens har ført til skjerpet kjøkkenhygiene

  En fersk undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser at mange nordmenn har god kunnskap om antibiotika og resistens.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 7. Utbrudd av kusma i Trondheim

  Trondheim kommune har varslet Folkehelseinstituttet om et pågående utbrudd av kusma blant studenter. Smittevernoverlegen i Trondheim har gitt råd om vaksine og foretar smitteoppsporing blant nærkonta

  Nyhet

  Publisert

 8. På med kondom

  Forekomsten av seksuelt overførbare infeksjoner i Norge er høy og kondombruken blant ungdom er lav. Folkehelseinstituttet lanserer kortfilmen «Om mann og mus».

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 9. Mange alvorlige forgiftninger blant utenlandske sopplukkere

  Avdeling for giftinformasjon ved Folkehelseinstituttet mottar årlig en rekke henvendelser om alvorlige soppforgiftninger.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 10. Sammenheng mellom fedme og tarmkreft, studert i mus

  Overvekt og fedme blir antatt å øke risikoen for ulike krefttyper, inkludert tykktarmskreft. Imidlertid er mekanismene for denne sammenhengen fortsatt uklare.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 11. Birkebeinere med atrieflimmer fortsetter å trene

  To av tre birkebeinere fortsetter med regelmessig utholdenhetstrening også etter å ha fått atrieflimmer. Dette viser en ny studie i regi av Diakonhjemmet sykehus og Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert

 12. Flere risikofaktorer forklarer hjertedødelighet hos lavt utdannede

  Lavt utdannende har høyere risiko for hjerte- og karsykdommer enn grupper med høyere utdanning.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 13. Viltkjøtt og bly - resultater fra studie

  Hausten 2011 publiserte Veterinærinstituttet resultat frå ei undersøking som viste at kjøttdeig frå elg i enkelte tilfelle kunne innehalde svært høge nivå av bly.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 14. 9 av 10 barn fødes etter fullgåtte svangerskap

  Færre kvinner går over tiden før fødselen. Alderen på førstegangsfødende øker. Andelen barn som fødes av utenlandsfødte kvinner øker. Dette viser 2014-tall fra Medisinsk fødselsregister.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 15. Foreldrenes alder knyttes til autismerisiko

  En aldersforskjell mellom mor og far på mer enn ti år er knyttet til økt risiko for å få et autistisk barn. Det er også høyere risiko når mor er yngre enn 20 år.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 16. Foreldrekonflikt - kjennetegn og risikofaktorer

  Alvorlig parkonflikt kan være svært belastende for de parene som gjennomlever det, og vil ofte medføre alvorlige konsekvenser for barna.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 17. Unge med schizofreni og menn med bipolar lidelse mest utsatt for ruslidelser

  Forekomsten av ruslidelser er opp til 10 ganger høyere blant pasienter med alvorlige psykiske lidelser sammenlignet med den generelle befolkningen i Norge.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 18. Om samlivsbrudd og konflikter

  En doktorgradsstudie ved Folkehelseinstituttet har undersøkt hvordan mødres parforhold endrer seg gjennom barnas oppvekst, og hva som kan forutsi sannsynligheten for at foreldre skiller lag.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 19. Rusmiddelrelaterte ulykker betydelig lavere hos motorsykkelførere enn hos bilførere

  Blant alle motorvognførere drept i trafikkulykker på norske veier, ble forekomst av rusmidler påvist hos henholdsvis 27,1 prosent av motorsykkelførerne og 40,2 prosent av bilførerne, viser FHI-studie.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 20. 19-åring døde av smittsom hjernehinnebetennelse

  Folkehelseinstituttet ble for noen dager siden varslet om at en 19-åring bosatt i en kommune på Østlandet ble svært syk av smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom).

  Nyhet

  Publisert Oppdatert