Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Arkiverte nyheter

Viser  256  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Studenter, kusma og juleferie

  Folkehelseinstituttet ber leger være oppmerksomme på kusmasymptomer hos studenter som blir syke mens de er hjemme på juleferie. Kusmautbruddet blant studenter, spesielt i Trondheim, pågår fortsatt.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 2. Forebygging og håndtering av influensa på asylmottak

  Svineinfluensaviruset A(H1N1), som er påvist i asylmottak, er nå å betrakte på lik linje med andre sesongbaserte influensavirus.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 3. Råd ved utbrudd av gastroenteritt og hepatitt A i ankomstsentre og asylmottak

  Utbrudd av gastroenteritt eller hepatitt A har større spredningspotensial enn ellers i samfunnet på steder der mange mennesker samles og bor tett, for eksempel i ankomstsentre og asylmottak.

  Nyhet

  Publisert

 4. Risikoutsatte bør kjenne til sin hiv- eller hepatittstatus

  Høstens testekampanje for hiv og hepatitter starter den 20. november, og tema for årets kampanje er «teste, behandle, forebygge».

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 5. Vi bruker for mye antibiotika

  Nordmenn bruker for mye antibiotika. Denne uken markeres Den europeiske antibiotikadagen 18. november.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 6. Færre nordmenn dør av hjerte- og karsykdommer

  Mindre tobakksbruk og bedre kosthold har bidratt til at Norges største dødsårsak er på vei ned.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 7. Skabb og asylsøkere

  De færreste asylsøkere har skabb, men det kan forekomme. Skabb skyldes skabbmidd som graver ganger i huden.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 8. Oppdaterte råd om håndtering av kusmautbrudd

  Ved utbrudd av kusma anbefaler Folkehelseinstituttet vaksine til uvaksinerte og de som kun har fått en dose med MMR-vaksine. I tillegg anbefales andre smitteverntiltak og råd til nærkontakter.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 9. Pågående kusmautbrudd i Norge

  Trondheim kommune har tidligere varslet Folkehelseinstituttet om et pågående utbrudd av kusma blant studenter. Utbruddet pågår fortsatt og det er mistenkte tilfeller også i andre deler av landet knyt

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 10. Råd ved utbrudd i asylmottak

  Utbrudd av smittsomme sykdommer på mottak for asylsøkere forekommer svært sjeldent. Ved utbrudd har kommuneoverlegen i mottakskommunen ansvar for å lede og organisere oppklaringsarbeidet.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 11. Utdanning har betydning for gjenstående levetid hos 95-åringer

  En 95 år gammel mann med lang utdanning kan forvente å leve nesten et halvt år lengre enn jevnaldrende menn med grunnskole.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 12. Ingen betydningsfull sammenheng mellom bruk av antidepressiva under graviditeten og forsinket motorisk utvikling hos barnet

  Det er ingen grunn til å endre dagens behandling av depresjon blant gravide, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 13. Utbrudd av kusma i Trondheim

  Trondheim kommune har varslet Folkehelseinstituttet om et pågående utbrudd av kusma blant studenter. Smittevernoverlegen i Trondheim har gitt råd om vaksine og foretar smitteoppsporing blant nærkonta

  Nyhet

  Publisert

 14. Frykt for antibiotikaresistens har ført til skjerpet kjøkkenhygiene

  En fersk undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser at mange nordmenn har god kunnskap om antibiotika og resistens.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 15. Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2014

  I 2014 ble det diagnostisert 24 810 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia)i Norge. Av disse var det 22 tilfeller av lymfogranuloma venerum (LGV).

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 16. Infeksjoner hos småbarn kan være risikofaktor for senere cøliaki

  Barn som har hatt mange infeksjoner de første 18 levemånedene, har noe økt risiko for å utvikle cøliaki sammenlignet med barn med få infeksjoner. Dette viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 17. Mange alvorlige forgiftninger blant utenlandske sopplukkere

  Avdeling for giftinformasjon ved Folkehelseinstituttet mottar årlig en rekke henvendelser om alvorlige soppforgiftninger.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 18. Sammenheng mellom fedme og tarmkreft, studert i mus

  Overvekt og fedme blir antatt å øke risikoen for ulike krefttyper, inkludert tykktarmskreft. Imidlertid er mekanismene for denne sammenhengen fortsatt uklare.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 19. Birkebeinere med atrieflimmer fortsetter å trene

  To av tre birkebeinere fortsetter med regelmessig utholdenhetstrening også etter å ha fått atrieflimmer. Dette viser en ny studie i regi av Diakonhjemmet sykehus og Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert

 20. Flere risikofaktorer forklarer hjertedødelighet hos lavt utdannede

  Lavt utdannende har høyere risiko for hjerte- og karsykdommer enn grupper med høyere utdanning.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert