Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Arkiverte nyheter

Viser  257  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Infeksjoner hos småbarn kan være risikofaktor for senere cøliaki

  Barn som har hatt mange infeksjoner de første 18 levemånedene, har noe økt risiko for å utvikle cøliaki sammenlignet med barn med få infeksjoner. Dette viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 2. Ingen betydningsfull sammenheng mellom bruk av antidepressiva under graviditeten og forsinket motorisk utvikling hos barnet

  Det er ingen grunn til å endre dagens behandling av depresjon blant gravide, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 3. Zikafeber - råd til gravide

  Stadig flere land i Sør- og Mellom-Amerika samt Mexico rapporterer nå om tilfeller og utbrudd av zikafeber. Samtidig er det observert en fortsatt økning av fosterskaden mikrokefali i flere delstater

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 4. Spørsmål og svar om zika-viruset

  Folkehelseinstituttet har utarbeidet en liste med spørsmål og svar om zika-viruset, smittemåter og beskyttelse.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 5. WHO har erklært en internasjonal folkehelsekrise

  Generaldirektøren i Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært at opphopningen av fosterskaden mikrokefali og andre nevrologiske tilstander i Brasil i 2015-2016 og Fransk Polynesia i 2014, er en int

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 6. Flere unge bruker antidepressiva

  Flere unge bruker antidepressiva enn for ti år siden. Dette viser en ny studie som Folkehelseinstituttet har gjort i samarbeid med Høgskolen i Hedmark.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 7. Komplekse kroppsbilder hos pasienter med anoreksi

  Alvorlige forstyrrelser i oppfatningen av egen kropp er et av de mest sentrale kjennetegnene på spiseforstyrrelsen anorexia nervosa.

  Forskningsfunn

  Publisert Oppdatert

 8. Årets influensasesong domineres av A(H1N1)-viruset

  Det hyppigst påviste influensaviruset denne sesongen er influensa A(H1N1), tidligere kalt svineinfluensa. Dette viruset regnes nå som et vanlig sesonginfluensavirus.

  Nyhet

  Publisert

 9. Scenarierapport om årets influensasesong

  Det forventes at influensaaktiviteten vil øke i ukene fremover men det er usikkert hvor omfattende årets utbrudd vil bli. Folkehelseinstituttets årlige scenarierapport om influensasesongen er publise

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 10. Økende influensaaktivitet

  Influensaaktiviteten økte de siste ukene av 2015. Folkehelseinstituttet forventer økende forekomst utover i januar.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 11. Studenter, kusma og juleferie

  Folkehelseinstituttet ber leger være oppmerksomme på kusmasymptomer hos studenter som blir syke mens de er hjemme på juleferie. Kusmautbruddet blant studenter, spesielt i Trondheim, pågår fortsatt.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 12. Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2014

  I 2014 ble det diagnostisert 24 810 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia)i Norge. Av disse var det 22 tilfeller av lymfogranuloma venerum (LGV).

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 13. Forebygging og håndtering av influensa på asylmottak

  Svineinfluensaviruset A(H1N1), som er påvist i asylmottak, er nå å betrakte på lik linje med andre sesongbaserte influensavirus.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 14. Råd ved utbrudd av gastroenteritt og hepatitt A i ankomstsentre og asylmottak

  Utbrudd av gastroenteritt eller hepatitt A har større spredningspotensial enn ellers i samfunnet på steder der mange mennesker samles og bor tett, for eksempel i ankomstsentre og asylmottak.

  Nyhet

  Publisert

 15. Råd ved utbrudd i asylmottak

  Utbrudd av smittsomme sykdommer på mottak for asylsøkere forekommer svært sjeldent. Ved utbrudd har kommuneoverlegen i mottakskommunen ansvar for å lede og organisere oppklaringsarbeidet.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 16. Vi bruker for mye antibiotika

  Nordmenn bruker for mye antibiotika. Denne uken markeres Den europeiske antibiotikadagen 18. november.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 17. Pågående kusmautbrudd i Norge

  Trondheim kommune har tidligere varslet Folkehelseinstituttet om et pågående utbrudd av kusma blant studenter. Utbruddet pågår fortsatt og det er mistenkte tilfeller også i andre deler av landet knyt

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 18. Oppdaterte råd om håndtering av kusmautbrudd

  Ved utbrudd av kusma anbefaler Folkehelseinstituttet vaksine til uvaksinerte og de som kun har fått en dose med MMR-vaksine. I tillegg anbefales andre smitteverntiltak og råd til nærkontakter.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 19. Risikoutsatte bør kjenne til sin hiv- eller hepatittstatus

  Høstens testekampanje for hiv og hepatitter starter den 20. november, og tema for årets kampanje er «teste, behandle, forebygge».

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 20. Færre nordmenn dør av hjerte- og karsykdommer

  Mindre tobakksbruk og bedre kosthold har bidratt til at Norges største dødsårsak er på vei ned.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert