Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Sammenheng mellom søvnmønstre hos små barn og atferd ved 5-årsalder»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sammenheng mellom søvnmønstre hos små barn og atferd ved 5-årsalder

Forskningsfunn

Sammenheng mellom søvnmønstre hos små barn og atferd ved 5-årsalder

Småbarn som sover mindre enn 10 timer i døgnet eller våkner ofte i løpet av natten, har større sannsynlighet for å ha problemer med følelser og atferd ved 5-årsalder. Det viser en 2015 studie ved Folkehelseinstituttet.

Baby sove. Foto: Colourbox.com
Baby sove. Foto: Colourbox.com

Småbarn som sover mindre enn 10 timer i døgnet eller våkner ofte i løpet av natten, har større sannsynlighet for å ha problemer med følelser og atferd ved 5-årsalder. Det viser en 2015 studie ved Folkehelseinstituttet.


- Vi forventet å se en sammenheng mellom søvnvansker og emosjonelle og atferdsmessige vansker. Men vi ble overrasket over at sammenhengen var så sterk og konsistent, selv etter at det var tatt høyde for andre faktorer som kan virke inn. Vi kan ikke si sikkert hva som er mekanismene bak denne sterke sammenhengen. For å finne årsakssammenhengene trengs det flere og andre type undersøkelser, sier Børge Sivertsen, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Resultatene kommer fra Den norske mor og barn-undersøkelsen. Over 32.000 mødre har fylt ut spørreskjema i 17. uke i svangerskapet, når barnet var 18 måneder og 5 år. Mødrene vurderte barnets emosjonelle og atferdsmessige vansker ved hjelp av en standard sjekkliste om barns atferd, og rapporterte hvor lenge barnet sov i en 24-timers periode.

Ved 18 måneders alder sov rundt 60 prosent mellom 13 og 14 timer i døgnet, mens rundt to prosent av barna sov under 10 timer. Rundt tre prosent av barna våknet tre eller flere ganger i løpet av natten, mens de fleste barna våknet noen få ganger om natten per uke eller sjeldnere.

Hovedfunnene

  • Barn som våknet ofte om natten eller som sov lite, hadde høyere risiko for å utvikle emosjonelle eller atferdsmessige vansker ved 5-årsalder.
  • Barn som våknet tre ganger eller mer i løpet av natten når de var 18 måneder gamle, hadde større sannsynlighet for å utvikle angst og depresjon ved 5-årsalder.
  • Barn som sov 10 timer per døgn eller mindre, hadde også økt risiko for senere problemer med aggresjon.

Forskerne har justert funnene for faktorer som kan virke inn på resultatene, slik som mors alder og utdanning, varighet av svangerskapet, antall søsken, barnets vekt og kjønn.

Flere mulige mekanismer kan forklare sammenhengen mellom søvnproblemer og problemer med følelser og atferd senere. Forklaringer kan for eksempel være ustabile parforhold mellom foreldre, dårlig samspill mellom foreldre og barn, foreldrenes psykiske helse eller barnets temperament, leggerutiner eller arvelige faktorer. Når barnet sover dårlig, kan det i seg selv skape irritabilitet eller at barnet trekker seg tilbake.

- Denne studien understreker viktigheten av å undersøke i hvilken grad ulike tiltak, som for eksempel søvnprogrammer i tidlig barndom, kan forebygge senere utvikling av problemer med følelser og atferd, sier Sivertsen.

Referanse

Later Emotional and Behavioral Problems Associated With Sleep Problems in Toddlers: A Longitudinal Study, JAMA Pediatrics