Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 uke 38 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport covid-19 uke 38 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 uke 38 er publisert

Det har vært en nedgang i antall nye pasienter innlagt i sykehus siste to uker. Det er foreløpig rapportert om 55 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 38, etter 76 i uke 37 og 98 i uke 36.

Det har vært en nedgang i antall nye pasienter innlagt i sykehus siste to uker. Det er foreløpig rapportert om 55 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 38, etter 76 i uke 37 og 98 i uke 36.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet har ansvar for den nasjonale overvåkingen av covid-19. Denne rapporten beskriver den epidemiologiske situasjonen i Norge og internasjonalt fra det første tilfellet ble påvist, med vekt på utviklingen av situasjonen den siste uken (20. - 26.september 2021).

Sammendrag og vurdering for uke 38

  • Det har vært en nedgang i antall nye pasienter innlagt i sykehus siste to uker. Det er foreløpig rapportert om 55 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 38, etter 76 i uke 37 og 98 i uke 36. Tallene for siste uke kan bli oppjustert. Antallet ukentlig innleggelser blant personer <30 år har vært færre enn 5 de siste to ukene og trenden er nedadgående i aldersgruppene over 30 år. Det er foreløpig rapportert om 12 nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 38, etter 11 i uke 37.
  • Vaksinasjonsstatus var tilgjengelig for 52 nye pasienter innlagt med covid-19 som hovedårsak i uke 38. Av disse 52 var 31 (60 %) uvaksinert, 1 (2 %) delvaksinert og 20 (38 %) fullvaksinert. Andel nye fullvaksinerte pasienter per uke har økt de siste ukene i tråd med økende vaksinasjonsdekning, men insidensen av nye innleggelser blant fullvaksinerte har vært relativt stabilt de siste ukene, og majoriteten av nye innleggelser er fremdeles blant uvaksinerte.
  • Det er foreløpig meldt om 9 covid-19 assosierte dødsfall i uke 38 mot 11 i uke 37.
  • Det har vært en nedgang i antall meldte tilfeller siste tre uker etter økning siden sommeren. Det er foreløpig meldt 4 605 tilfeller av covid-19 i uke 38, 20 % nedgang siden uke 37 (5 723). Dette utgjør nå 191 tilfeller per 100 00 innbygger for uke 37 og 38 samlet. Smitten skjer primært i de yngre aldersgruppene. Sist uke var det en nedgang i alle fylker med unntak av Innlandet, Vestfold og Telemark og Rogaland. Oslo har klart flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 37 og 38 samlet (445 per 100 000).
  • Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 1. september på 0,8 (95 % CI 0,7–0,9). Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 0,9 (95 % CI 0,7–1,0). Det er betydelige forskjeller i trend i de ulike fylkene.
  • Per 26. september er 77 % av hele befolkningen, 91 % av alle 16 år og eldre, 91 % av alle personer 18 år og eldre og 95 % av alle 45 år og eldre vaksinert med minst én dose. Tilsvarende tall for 2.dose er 67 % (alle), 82 % (16 år og eldre), 84 % (18 år og eldre) og 92 %(45 år og eldre). Kommunene har nå tilbudt første vaksinedose til alle innbyggere over 18 år, og tilbyr nå første dose til 16-17 åringene og 12-15 åringene i tillegg til å ferdigstille andre dose for gruppa 18-44 år. Per 26. september var totalt 88 % av 16-17 åringer og 56 % av 12-15 åringer vaksinert med én dose. Det pågår også vaksinering med en tredje dose til de med alvorlig svekket immunforsvar.
  • Insidensen av meldte tilfeller (antall per 100 000 innbyggere) i uke 38 var ca seks ganger høyere blant uvaksinerte enn blant fullvaksinerte individer 16 år og eldre. Data er ikke korrigert for andre faktorer, som for eksempel alder, fylke eller fødeland.
  • Den høye vaksinasjonsdekningen hemmer epidemiens spredning samtidig som vaksinasjon i stor grad beskytter de vaksinerte mot alvorlig forløp. Antall påviste tilfeller og innleggelser er nå synkende, og sykehusenes kapasitet har ikke vært truet i forbindelse med perioden med høy smittespredning i etterkant av sommerferien.
  • Vi antar at epidemien de nærmeste ukene vil bli noe mindre og føre til færre nye innleggelser. Det er betydelig usikkerhet om utviklingen gjennom resten av høsten og vinteren. Kommunene må fortsette vaksinasjon med full styrke, forberede seg på forenklinger i håndteringen av epidemien og ha beredskap for mulig økning av covid-19 igjen og en samtidig økning også med andre luftveisagens.