Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 uke 37 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport covid-19 uke 37 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 uke 37 er publisert

Det var nedgang i antall nye pasienter innlagt i sykehus i uke 37. Det er foreløpig rapportert om 67 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 37, etter 95 i uke 36 og 68 i uke 34.

Det var nedgang i antall nye pasienter innlagt i sykehus i uke 37. Det er foreløpig rapportert om 67 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 37, etter 95 i uke 36 og 68 i uke 34.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet har ansvar for den nasjonale overvåkingen av covid-19. Denne rapporten beskriver den epidemiologiske situasjonen i Norge og internasjonalt fra det første tilfellet ble påvist, med vekt på utviklingen av situasjonen den siste uken (13. – 19. september 2021).

Sammendrag og vurdering for uke 37

  • Det var nedgang i antall nye pasienter innlagt i sykehus i uke 37. Det er foreløpig rapportert om 67 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 37, etter 95 i uke 36 og 68 i uke 34. Tallene for siste uke kan bli oppjustert. Medianalderen blant de innlagte har økt de siste ukene, etter at det gjennom flere måneder har vært en nedgang, og var 52 år i uke 34–37. I uke 37 var det høyeste antallet nye pasienter innlagt per 100 000 personer i aldersgruppen 65 år og eldre (2,5) og 45–64 år (1,9), men insidensen i disse aldersgrupper er mye lavere enn i tidligere perioder med mye smittespredning. Det er foreløpig rapportert om 9 nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 37, en nedgang fra 22 i uke 36.
  • Vaksinasjonsstatus var tilgjengelig for 66 nye pasienter innlagt med covid-19 som hovedårsak i uke 37. Av disse 66 var 36 (55 %) uvaksinert, 3 (5 %) delvaksinert og 27 (41 %) fullvaksinert. Andel nye fullvaksinerte pasienter per uke, har økt de siste ukene i tråd med økende vaksinasjonsdekning, men insidensen av nye innleggelser blant fullvaksinerte har vært relativt stabilt de siste ukene, og majoriteten av nye innleggelser er fremdeles blant uvaksinerte.
  • Det er foreløpig meldt om 11 covid-19 assosierte dødsfall i uke 37 mot 13 i uke 36. Gjennomsnittsalderen på de døde i uke 37 var 80 år.
  • Det har vært en nedgang i antall meldte tilfeller siste to uker etter økning gjennom flere uker. Det er foreløpig meldt 5 707 tilfeller av covid-19 i uke 37, 33 % nedgang siden uke 36 (8 546) og 43 % nedgang siden toppen med 10 097 tilfeller i uke 35. Dette utgjør nå 264 tilfeller per 100 00 innbygger for uke 36 og 37 samlet. Smitten skjer primært i de yngre aldersgruppene. Oslo har klart flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 36 og 37 samlet (625 per 100 000).
  • Det er registrert totalt 181 544 personer testet (med PCR og antigen hurtigtester samlet) i uke 37, en nedgang på 21 % siden uke 36 og 33 % siden uke 35. Ny teststrategi innebærer økt bruk av selvtesting, spesielt blant skoleelever og studenter. Kun positive selvtester skal bekreftes med PCR-test og meldes til MSIS. Dette innebærer at det reelle antallet testede er høyere enn det vi rapporterer. I tillegg vil andelen positive blant de testede (3,4 % i uke 37) være overestimert.
  • Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 27. august på 0,81 (95 % CI 0,77–0,84). Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 0,7 (95 % CI 0,6–0,9). Det er betydelige forskjeller i trend i de ulike fylkene.
  • Fra midten av august så vi en betydelig økning i påviste tilfeller, hovedsakelig blant barn og unge i alderen 6-25 år. Økningen kan tilskrives økt kontakthyppighet etter sommerferien, blant annet med gjenopptakelse av sosiale sammenkomster, fritidsaktiviteter, skolegang og studier. Økningen i innleggelser har vært forholdsvis mindre, og sykehusenes kapasitet har ikke vært truet. Utviklingen har nå snudd, og antall påviste tilfeller og innleggelser synker raskt. Den høye vaksinasjonsdekningen hemmer epidemiens spredning samtidig som vaksinasjon i stor grad beskytter de vaksinerte mot alvorlig forløp. Vaksinasjon har dermed tatt brodden av epidemien.
  • Vi vurderer at epidemien de nærmeste ukene mest sannsynlig vil bli mindre og etter hvert stabilisere seg på et lavt nivå. Det er betydelig usikkerhet om utviklingen gjennom vinteren. Kommunene må fortsette vaksinasjon med full styrke, forberede seg på forenklinger i håndteringen av epidemien og ha beredskap for mulig økning igjen senere i høst eller vinter.