Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 uke 34 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19 uke 34 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 uke 34 er publisert

Forekomsten av nye innleggelser i sykehus er økende i takt med økningen i antall meldte tilfeller. De siste ukene har mellom 0,8–1,6 % av meldte tilfeller av covid-19 per uke blitt innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen.

Forekomsten av nye innleggelser i sykehus er økende i takt med økningen i antall meldte tilfeller. De siste ukene har mellom 0,8–1,6 % av meldte tilfeller av covid-19 per uke blitt innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet har ansvar for den nasjonale overvåkingen av covid-19. Denne rapporten beskriver den epidemiologiske situasjonen i Norge og internasjonalt fra det første tilfellet ble påvist, med vekt på utviklingen av situasjonen den siste uken (23. august – 29. august 2021).

Sammendrag og vurdering for uke 34

 • Forekomsten av nye innleggelser i sykehus er økende i takt med økningen i antall meldte tilfeller. De siste ukene har mellom 0,8–1,6 % av meldte tilfeller av covid-19 per uke blitt innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen. Det er foreløpig rapportert om 58 nye innleggelser i sykehus i uke 34 med covid-19 som hovedårsak, en økning fra 46 i uke 33. Tall for uke 34 kan bli oppjustert. Det er foreløpig rapportert om 9 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 34, etter 6 i uke 33. Mellom uke 23 og 32 var det 5 eller færre nye innleggelser i intensivavdeling per uke
 • I de siste 4 ukene (31–34) har medianalderen blant nye pasienter innlagt i sykehus vært 46 år (nedre–øvre kvartil: 33–63). Det har vært 1–4 nye innleggelser per uke i aldersgruppen 0–17 år, og denne aldersgruppen utgjør 5 % av alle nye innleggelser for ukene 31–34. Gjennom hele pandemien har nær 50 % av nye innleggelser i sykehus i alderen 0–17 år vært blant barn i alderen < 1 år.
 • Vaksinasjonsstatus var tilgjengelig for 167 nye pasienter innlagt de siste fire ukene. Av disse var 109 (66 %) uvaksinerte, 24 (15 %) delvaksinerte og 34 (20 %) fullvaksinerte. Medianalderen blant de fullvaksinerte var 74,5 år (nedre–øvre kvartil: 57–83,5), og 22 (66 %) tilhører risikogrupper med høy eller moderat risiko for alvorlig forløp av covid-19.
 • Det er meldt 7 dødsfall med dødsdato i uke 34, mot 3 i uke 33.
 • Antall meldte tilfeller har økt de siste seks ukene. Det er foreløpig meldt 8 619 tilfeller av covid-19 i uke 34, nær en dobling siden uke 33 (4 492). Dette er det høyeste antall meldte tilfeller registrert i løpet av pandemien. Dette utgjør 243 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 33 og 34 samlet. Det har vært en økning i alle landets fylker, størst prosentvis økning var det i Oslo og Trøndelag med henholdsvis 156 % og 129 %. Oslo har flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 33 og 34 samlet (490 per 100 000).
 • Det er registrert totalt 254 527 personer testet (med PCR og antigen hurtigtester samlet) i uke 34, en betydelig økning (34 %) siden uke 33. Ny teststrategi innebærer økt bruk av selvtesting, spesielt blant skoleelever og studenter. Positive selvtester skal bekreftes med PCR-test og meldes til MSIS. Dette innebærer at det reelle antallet testede er høyere enn det vi rapporterer. I tillegg vil andelen positive blant de testede (3,4 % i uke 34) være overestimert.
 • Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært økende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 7. august på 1,4 (95 % CI 1,2–1,5). Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden også var 1,6 (95 % CI 1,4–1,9). Det er en økende trend i alle fylker, men det er fortsatt betydelige forskjeller i trend i de ulike fylkene. Vi estimerer at 63 % av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene har blitt oppdaget.
 • Delta-virusvarianten (B.1.617.2) er nå helt dominerende i Norge. Andelen bekreftede tilfeller med Delta-variant økte fra 1 % i uke 18 til ca 100 % i uke 34. Det forekommer lite smitte med øvrige varianter. 
 • Antall påviste tilfeller blant delvis og fullvaksinerte øker. De siste to ukene har 3 584 tilfeller av SARS-CoV-2 blitt påvist hos delvis vaksinerte og 1 397 hos fullvaksinerte. Antall vaksinerte smittede forventes å øke etter hvert som antall vaksinerte øker.
 • Antall nye sykehusinnleggelser og dødsfall i Norge er økende, men er fortsatt lavt sammenlignet med tidligere perioder med høy smittespredning. Dette skyldes sannsynligvis at vaksinasjon beskytter veldig godt mot alvorlig sykdom, men ikke fullt så godt mot smitte. Eldre og andre risikogrupper har svært høy vaksinasjonsdekning, men med økende smitte forventes det fortsatt økning i antall sykehusinnleggelser framover. Antall meldte tilfeller øker betydelig over hele landet, primært i de yngre aldersgruppene. Testaktiviten er økende som følge av ny teststrategi, og det er usikkert hvor mye av den økende smitten siste uke som kan tilskrives økt testing.
 • Selv om det nå er en økning i antall meldte tilfeller, og Delta-varianten dominerer i landet, regner vi det som lite sannsynlig at epidemien blir så stor som tidligere bølger, og at sykehusenes kapasitet trues. Epidemien må overvåkes nøye de kommende månedene, og tiltak balanseres mot sykdomsbyrden, særlig sykehusinnleggelser, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjonsprogrammets framgang. Kommunene med utbrudd må fortsette med testing og smittesporing samt mer målrettede kontaktreduserende tiltak ved behov, mens andre kommuner må ha beredskap for slik forsterkning på kort varsel. Det er viktig at vaksineringen i kommunene fortsetter med full styrke slik at innbyggerne over 18 år blir fullvaksinerte raskest mulig. Samt at etternølerne enkelt har tilgang til første dose og vaksinering av 16-17 åringer startes. Sykehusene må være forberedt på flere innleggelser.