Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Spør for å finne ut mer om koronavaksiner og menstruasjonsforstyrrelser»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Spør for å finne ut mer om koronavaksiner og menstruasjonsforstyrrelser

Nyhet

Spør for å finne ut mer om koronavaksiner og menstruasjonsforstyrrelser

Flere kvinner har meldt til Legemiddelverket at de har opplevd menstruasjonsforstyrrelser og uventede underlivsblødninger etter koronavaksinasjon. FHI benytter nå pågående befolkningsundersøkelser til å studere mulig sammenheng mellom koronavaksinasjon og blødningsforstyrrelser

Flere kvinner har meldt til Legemiddelverket at de har opplevd menstruasjonsforstyrrelser og uventede underlivsblødninger etter koronavaksinasjon. FHI benytter nå pågående befolkningsundersøkelser til å studere mulig sammenheng mellom koronavaksinasjon og blødningsforstyrrelser


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

–Foreløpig vet vi ikke sikkert om menstruasjonsforstyrrelser eller underlivsblødninger etter overgangsalderen opptrer hyppigere etter vaksinering enn normalt. Dette er viktig å finne ut og vi jobber nå med å skaffe kunnskap om dette gjennom analyser av data som Folkehelseinstituttet har samlet inn i flere norske befolkningsundersøkelser, sier prosjektleder og lege, Lill Trogstad ved Folkehelseinstituttet. 

Befolkningsundersøkelsene (kohortene) som nå er i bruk for å finne ut mer om dette er: 

Vi spør om mye, for å finne ut mer 

I spørreskjemaene stiller vi blant annet spørsmål om menstruasjonsforstyrrelser hos yngre kvinner og underlivsblødning etter overgangsalder hos eldre kvinner. Mer enn 50 000 kvinner i ulike aldersgrupper (12-80 år), både vaksinerte og ikke-vaksinerte, svarer på spørsmålene.  

–Selv om vi stiller mange spørsmål om ulike symptomer betyr det ikke at vi tror vaksinen kan forårsake alle disse. Det er generelt lite kunnskap om hvor vanlig eller uvanlig  blødningsforstyrrelser  hos kvinner i ulike aldre er.  Derfor spør vi nå for å finne ut mer. Informasjonen som samles inn er avgjørende for å finne svar på  spørsmålene som kvinner og helsemyndighetene nå stiller, og ikke minst for å avklare om det kan være en sammenheng med vaksinasjon, sier Lill Trogstad.

Analysen av den innsamlede informasjonen fra  undersøkelsene pågår, og resultatene  blir fortløpende publisert. Resultatene vil bidra til å få klarhet i om blødningsforstyrrelser oppstår hyppigere hos vaksinerte enn ikke-vaksinerte, hvor kraftige symptomene er, og hvor lenge de varer.  

–Det er ikke utenkelig at en immunrespons etter covid-19 vaksinering kan medføre forstyrrelser av menstruasjonssyklus, men det er for tidlig å konkludere, understreker Lill Trogstad. 

Om befolkningsundersøkelsene  

Gjennom pandemien har deltakere i norske befolkningsundersøkelser regelmessig svart på spørsmål om helseplager og sykdommer, koronasmitte, karantene, testing, vaksinasjon og symptomer eller bivirkninger etter vaksinasjon.  

–Bidraget fra deltakerne er svært viktig, og gir unik kunnskap om forhold som ikke kan hentes ut av nasjonale helseregistre. Vi er svært takknemlige for den innsatsen og utholdenheten deltakerne har vist gjennom pandemien, sier Lill Trogstad. 

Data fra befolkningsundersøkelsene er tidligere blant annet benyttet i en studie hvor man fant økt risiko for hud-blødninger etter vaksinasjon med Vaxzevria (AstraZeneca) sammenliknet med Comirnaty (Pfizer/BioNTech) eller Spikevax (Moderna).

Internasjonale studier om menstruasjonsforstyrrelser 

Bivirkningsmeldinger om menstruasjonsforstyrrelser har vært diskutert i den europeiske legemiddelkontorets komité for legemiddelovervåking – PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committe). Det er ikke påvist noen årsakssammenheng mellom koronavaksinasjon og menstruasjonsforstyrrelser, men det trengs mere data. PRAC vil fortsette å følge med på dette.

I USA er det igangsatt flere studier for å undersøke om kvinners menstruasjonssyklus kan påvirkes av koronavaksinering:

Legemiddelverket publiserer regelmessige oppdateringer av bivirkningsmeldinger etter koronavaksinasjon