Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 uke 42 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19 uke 42 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 uke 42 er publisert

Antall nye pasienter innlagt i sykehus økte siste uken. Det er foreløpig rapportert om 75 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 42, etter 61 i uke 41 og 56 i uke 40.

Antall nye pasienter innlagt i sykehus økte siste uken. Det er foreløpig rapportert om 75 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 42, etter 61 i uke 41 og 56 i uke 40.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet har ansvar for den nasjonale overvåkingen av covid-19. Denne rapporten beskriver den epidemiologiske situasjonen i Norge og internasjonalt fra det første tilfellet ble påvist, med vekt på utviklingen av situasjonen den siste uken (18. - 24. oktober 2021).

Sammendrag og vurdering for uke 42

 • Antall nye pasienter innlagt i sykehus økte siste uken. Det er foreløpig rapportert om 75 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 42, etter 61 i uke 41 og 56 i uke 40. Tallene for siste uke kan bli oppjustert. Antallet ukentlig nye pasienter innlagt blant personer <30 år har vært 5 eller færre de siste seks ukene. Det har vært en økende trend i aldersgruppene ≥45 år de siste tre ukene. Det er foreløpig rapportert om 11 nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 42, etter 14 i uke 41.
 • Vaksinasjonsstatus var tilgjengelig for 66 nye pasienter innlagt med covid-19 som hovedårsak i uke 42. Av disse 66 var 25 (38 %) uvaksinert og 37 (56 %) fullvaksinert. Andel nye fullvaksinerte pasienter per uke har som forventet økt de siste ukene i tråd med økende vaksinasjonsdekning, men insidensen av nye innleggelser blant fullvaksinerte har vært relativt stabil de siste ukene. Medianalderen blant 288 fullvaksinerte innlagt med covid-19 som hovedårsak fram til nå var 77 år (nedre–øvre kvartil: 63,5–83,5), og 220 (76 %) tilhørte risikogrupper med høy eller moderat risiko for alvorlig forløp av covid-19.
 • Det er foreløpig meldt om 8 covid-19 assosierte dødsfall i uke 42, etter 6 i uke 41.
 • Sist uke var det en oppgang i antall meldte tilfeller etter en nedgang siden toppen i uke 35. Det er foreløpig meldt 4 357 tilfeller av covid-19 i uke 42, 54 % økning siden uke 41 (2 828). Dette utgjør nå 133 tilfeller per 100 00 innbygger for uke 41 og 42 samlet. Det har vært store endringer i teststrategi gjennom høsten. Data om meldte tilfeller er derfor ikke direkte sammenlignbare over tid.
 • Insidensen av meldte tilfeller (antall per 100 000 innbyggere) i uke 42 var mer enn fire ganger høyere blant uvaksinerte enn blant fullvaksinerte individer 16 år og eldre. Data er ikke korrigert for andre faktorer, som for eksempel alder, fylke eller fødeland.
 • Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært usikker med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 25. september på 0,9 (95 % CI 0,8–1,1). Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 1,3 (95 % CI 1,0–1,5). Det er forskjeller i trend mellom de ulike fylkene.
 • Per 24. oktober er 78 % av hele befolkningen, 91 % av alle 16 år og eldre og 91 % av alle personer 18 år og eldre vaksinert med minst én dose. Tilsvarende tall for 2.dose er 69 %
  (alle), 84 % (16 år og eldre) og 86 % (18 år og eldre). Per 24. oktober var totalt 90 % av 16-17 åringer og 71 % av 12-15 åringer vaksinert med én dose. Totalt 4 % av alle 65 år og eldre har blitt vaksinert med boosterdose.
 • Den høye vaksinasjonsdekningen begrenser epidemiens spredning samtidig som vaksinasjon i stor grad beskytter de vaksinerte mot alvorlig forløp. Antall innleggelser er nå økende, men fortsatt på et lavt nivå sammenlignet med tidligere perioder med høy smittespredning, og sykehusenes kapasitet er ikke truet. Det er nødvendig å følge antallet nye innleggelser for covid-19 og andre luftveisinfeksjoner i tiden framover.
 • Det er usikkerhet om utviklingen gjennom resten av høsten og vinteren. Det kaldere været, mulig svekkelse av immunitet over tid og potensielle endringer i viruset kan gi viruset bedre forhold for smittespredning. Dette kan motvirkes gjennom stadig mer utbredt immunitet etter vaksinasjon i befolkningen, gode hygienevaner, selvisolering av syke samt eventuelt mindre kontakt mellom folk. Kommunene må fortsette vaksinasjon med full styrke, bidra til å øke etterlevelse av de generelle smittevernrådene i befolkningen og til at personer med symptomer holder seg hjemme og tester seg. Kommunene og sykehusene må ha beredskap for fortsatt økning av covid-19 og en samtidig økning med andre luftveisinfeksjoner.