Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 for uke 9 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport covid-19 for uke 9 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 9 er publisert

Ukerapporten covid-19 for uke 9 er nå publisert. Etter en nedgang i antall meldte tilfeller i uke 1-6 har det vært en økning siste tre uker.

Ukerapporten covid-19 for uke 9 er nå publisert. Etter en nedgang i antall meldte tilfeller i uke 1-6 har det vært en økning siste tre uker.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Ukerapporten for uke 9 er nå publisert. 

Sammendrag og vurdering uke 9

  • Etter en nedgang i antall meldte tilfeller i uke 1-6 har det vært en økning siste tre uker. Det er så langt meldt 3 960 tilfeller med prøvedato i uke 9 (131 per 100 000 innbyggere for uke 8 og 9 samlet), en økning på 28 % fra uke 8 og 96 % fra uke 7. Sist uke ble 155 146 personer testet for SARS-CoV-2. Etter flere uker med relativt stabilt antall testede var det en oppgang på 33 % sist uke. Andelen positive blant de testede har imidlertid vært relativt stabil siste to uker (uke 9; 2,55 % og uke 8; 2,66 %), men høyere enn i ukene 4-7.
  • Økningen i meldte tilfeller de siste ukene kan i stor grad tilskrives økningen i Oslo, Viken og Vestfold og Telemark hvor det har vær en økning på henholdsvis 15 %, 32 % og 162 % sammenlignet med uke 8. Oslo har fortsatt flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere (368 i uke 8 og 9 samlet) etterfulgt av Viken (195) og Vestfold og Telemark (139). Trøndelag og Møre og Romsdal har lavest forekomst med henholdsvis 15 og 17 tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 8 og 9 samlet. I uke 9 har Oslo og Vestfold og Telemark notert høyeste forekomst av tilfeller siden begynnelsen av pandemien.
  • Trenden i antall nye innleggelser i sykehus, med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen, har vært økende de siste ukene. Det var 62 nye innleggelser i uke 7, 70 i uke 8 og foreløpig 77 i uke 9. I uke 9 var det en oppgang i antall nye innleggelser blant personer i alderen 40–59 år (33 i uke 9, sammenlignet med 24 i uke 8) og 70–89 år (17 i uke 9, sammenlignet med 11 i uke 8). Majoriteten av innleggelsene sist uke har vært i Helse Sør-Øst (65 i uke 9; 2,1 per 100 000 innbyggere). Det er foreløpig rapportert om 17 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 9. Trenden i nye innleggelser i intensivavdeling har vært økende de siste fire ukene, med 8 nye innleggelser rapportert i uke 6, 9 i uke 7 og 13 i uke 8.
  • Til tross for en økning i meldte tilfeller og en økende trend i antall nye innleggelser i sykehus fortsetter nedgangen i antall dødsfall. Det er foreløpig meldt om 4 dødsfall i uke 9, som er det laveste antall siden uke 44. Denne nedgangen korrelerer med den observerte nedadgående trenden i meldte tilfeller i aldersgruppen 80 år og eldre, og en markant nedgang i meldte dødsfall i sykehjem og lignende institusjoner. Dette kan være tidlige tegn på at de eldste har fått beskyttelse etter vaksinasjon, men kan også være en effekt av andre smitteverntiltak.
  • Matematisk modellering viser at smittespredningen har vært økende siden 8. februar med et gjennomsnittlig reproduksjonstall i hele perioden på 1,3 (95 % CI 1,2–1,5), men med betydelig forskjell mellom fylkene. Vi estimerer at 65 % (95 % CI 57 %– 72 %) av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget. Med en metode som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser finner vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 1,1 (95 % CI 0,8–1,4).
  • Totalt 392 208 personer er delvis vaksinerte (har fått minst én dose i et 2-dose-vaksinasjonsregime), og totalt 209 794 personer er fullvaksinerte med koronavaksine per 7. mars 2021. Blant kvinner og menn i alderen 85 år og oppover er 86 % delvis vaksinerte og 75 % er fullvaksinerte. Data fra Beredskapsregisteret indikerer at omtrent 47 % av ansatte i somatiske sykehus med pasientnært arbeid er delvis vaksinerte med koronavaksinen. Helseforetakene og kommunene prioriterer vaksinasjon blant helsepersonell etter kriterier fra Folkehelseinstituttet.
  • Overvåkingsdata og modellering viser at smittespredningen er høy og økende, men det er fortsatt stor geografisk variasjon i forekomst mellom og innad i fylker. Antall og andel smittet i utlandet er fortsatt lavt. Utbrudd med nye virusvarianter har mange steder blitt kontrollert med forsterket TISK og målrettede kontaktreduserende tiltak. Enkelte utbrudd er omfattende og krevende å håndtere med omfattende smittesporing, testing og karantenesetting. Det er viktig at kommunene rundt i landet opprettholder sin gode beredskap for raskt å oppdage og få kontroll på utbrudd lokalt, fortsetter vaksinasjon og vurder fortløpende om ytterligere tiltak er nødvendig for å kontrollere spredningen i kommunen og behov for samordning i regionen.