Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Veien ut av koronakrisen: Oppfordrer til diskusjon om fremtiden»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Veien ut av koronakrisen: Oppfordrer til diskusjon om fremtiden

Nyhet

Veien ut av koronakrisen: Oppfordrer til diskusjon om fremtiden

Covid-19-pandmien har vist hvor brått samfunnet kan endre seg. Nå har FHI laget ulike fremtidsbilder i et eget prosjekt med mål om å få i gang en offentlig samtale om utfordringene som venter, veien videre og pandemiens ringvirkninger.

Illustrasjon av jente som står i døren og titter ut
Hvordan blir veien ut av pandemien? Og hva venter fremover?. Illustrasjon: Kitchen/FHI

Covid-19-pandmien har vist hvor brått samfunnet kan endre seg. Nå har FHI laget ulike fremtidsbilder i et eget prosjekt med mål om å få i gang en offentlig samtale om utfordringene som venter, veien videre og pandemiens ringvirkninger.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Notatet: Veien ut av koronakrisen: Fire fremtidsbilder og fem avgjørende spørsmål (pdf)

 – Ingen kan si sikkert hvordan covid-19-pandemien vil utvikle seg fremover og heller ikke hva ringvirkningene av pandemien vil bli. Men vi må som samfunn hele tiden gjøre valg, ta beslutninger og handle, sier Trygve Ottersen ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Derfor ønsker Kunnskapsprogrammet for covid-19 ved FHI nå å bidra til en offentlig samtale om hvordan pandemien kan utvikle seg, hvilke konsekvenser koronakrisen kan få for folkehelsen og samfunnet og hvordan vi som samfunn best kan forberede oss og møte utfordringene både fra denne krisen og den neste.

Nettopp disse spørsmålene og temaene tas opp i «Prosjekt utveier» i regi av Nasjonalt kunnskapsprogram for covid-19.

Veien ut av pandemien

Prosjektets første notat kommer med fire enkle fremtidsbilder som hver for seg viser mulige utfall av pandemien. Fremtidsbildene er blant annet basert på intervju med 30 personer med svært ulike perspektiv.

 – Vi har snakket med blant annet elever, studenter, forskere, leger, og ledere i offentlig, privat og frivillig sektor. Samtalene danner utgangspunktet for de fire fremtidsbildene «Gledelig jul», «Mutert jul», «Gjennombruddet» og «Tilbakeslaget», som viser ulike mulige utfall av pandemien, forteller Ottersen.

I tillegg tar prosjektet opp fem spørsmål som handler om konsekvensene for folkehelsen og samfunnet: Hva skjer med tilliten? Blir vi sykere? Hvordan blir den nye hverdagen? Hvordan endrer omverdenen seg? Og sist, men ikke minst: Vil vi lære av denne pandemien?

 – Konsekvensene av krisen handler om langt mer enn antall smittede, syke og døde av koronaviruset, påpeker Ottersen.  

Å lære av fremtiden

 – Vi ønsker å øke bevisstheten og skape refleksjon rundt den videre utviklingen av pandemien og ringvirkningene – både i befolkningen og blant relevante beslutningstagere, forklarer Ottersen.

Han påpeker at Koronakommisjonen nylig har fremhevet betydningen av gode og varierte fremtidsscenarier.

 – Aldri har det vært klarere at vi må styrke den systematiske og dristige fremtidstenkningen. Slik kan vi som samfunn være bedre forberedt på hva som kommer og på neste store krise. Og det er noe vi må gjøre nå.