Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport uke 24 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport uke 24 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 24 er publisert

Etter flere uker med nedgang i meldte tilfeller er det foreløpig meldt 1 226 tilfeller av covid-19 i uke 24, stabilt med uke 23 (1 219 meldte tilfeller, + 1 %). Det utgjør 45 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 23 og 24 samlet.

Etter flere uker med nedgang i meldte tilfeller er det foreløpig meldt 1 226 tilfeller av covid-19 i uke 24, stabilt med uke 23 (1 219 meldte tilfeller, + 1 %). Det utgjør 45 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 23 og 24 samlet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Sammendrag og vurdering for uke 24

  • Etter flere uker med nedgang i meldte tilfeller er det foreløpig meldt 1 226 tilfeller av covid-19 i uke 24, stabilt med uke 23 (1 219 meldte tilfeller, + 1 %). Det utgjør 45 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 23 og 24 samlet. Antall personer testet økte med 5 % siste uke og har med enkelte variasjoner vært stabil siden uke 13. De siste 12 uker har det vært en klar nedgang andel positive blant de testede. I uke 24 var andel positive blant de testede 1,1 %, stabilt med uke 23.
  • Rogaland, Oslo og Vestfold og Telemark har flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere (hhv 73, 72 og 72 for uke 23 og 24 samlet). Lavest forekomst var det i Møre og Romsdal (9) og Nordland (12). Det var en kraftig økning i antall meldte tilfeller i Rogaland sist uke (256 i uke 24 mot 96 i uke 23, +63%). I de fleste fylker var antall meldte tilfeller i uke 24 stabilt med uke 23, mens det gikk ned i 3 fylker (Viken, Vestfold og Telemark og Trøndelag).
  • Forekomsten av nye innleggelser i sykehus og intensivavdeling gikk ytterligere ned siste uken. Det er foreløpig rapportert om 22 nye innleggelser i sykehus i uke 24, etter 29 i uke 23 og 50 i uke 22. Det er det laveste antallet nye innleggelser i en uke siden uke 42 i 2020. Vestfold og Telemark (7) og Oslo (5) rapporterte flest nye innleggelser i uke 24. Det var en nedgang i aldersgrupper mellom 45–64 år, mens antallet holdt seg stabilt lavt i andre aldersgrupper. Det er foreløpig ikke rapportert noen nye innleggelser i intensivavdeling i uke 24, etter 3 i uke 23 og 8 i uke 22.
  • Ingen covid-19 assosierte dødsfall er foreløpig registrert i uke 24. Sist gang null dødsfall ble registrert var i uke 42 2020.
  • Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 20. mai på 0,7 (95 % CI 0,5–0,8). Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 0,8 (95 % CI 0,6–1,0). Det er fortsatt mindre forskjeller i trend mellom fylkene. Vi estimerer at 61 % (95 % CI: 57–65 %) av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget.
  • Antall bekreftede tilfeller med Delta-virusvarianten (B.1.617.2) har økt fra totalt 50 tilfeller fram til uke 21, til nå totalt 240 tilfeller til og med uke 24. De fleste tilfellene er knyttet til større utbrudd som alle skyldes separate importhendelser. I de siste ukene er det observert noe nedgang i andel Alfa-variant fra over 90% til 81%, samtidig har andelen bekreftede tilfeller med Delta-variant økt fra 0,7% til 3% (høyeste andel i uke 23 med 11%).  Smittespredning med Delta-varianten er påvist i Oslo og Viken i mai.
  • Per 20. juni 2021 er 51 % av alle personer 18 år og eldre, 76 % av alle 45 år og eldre, og 95 % av alle 65 år og eldre vaksinert med minst én dose. Blant personer med høy risiko for alvorlig forløp, som for eksempel pasienter med immunsvikt, transplanterte eller i aktiv kreftbehandling, var 82 % i alderen 18–64 år vaksinert med 1. dose og 64 % med 2. dose. Blant personer med moderat risiko for alvorlig forløp i samme aldergruppe var 72 % vaksinert med 1.dose og 40 % med 2.dose. Det er 78 % av de som arbeider pasientnært i helse- og omsorgstjenesten som har fått 1. dose.
  • Forekomsten er lav i nesten alle kommuner i landet. De fleste utbrudd siste uker, hovedsakelig blant ungdom og unge voksne, har raskt blitt brakt under kontroll. Sist uke har det vært utbrudd knyttet til utesteder og sosiale sammenkomster, arrangementer og i helsetjenesten i Rogaland, Vestfold og Telemark og Nordland. I tillegg er utbrudd tilknyttet russefeiring rapportert fra flere kommuner. Vi forventer at sporadiske utbrudd vil være bildet de nærmeste ukene når det blir økende kontakt mellom mennesker. Kommunene med utbrudd må fortsette med forsterket testing og smittesporing samt generelle kontaktreduserende tiltak ved behov, mens andre kommuner må ha beredskap for slik forsterkning på kort varsel. Dette kan utfordre kommunenes kapasitet for testing og smittesporing ettersom de også skal drive vaksinasjon.
  • Forekomsten av nye sykehusinnleggelser, intensivinnleggelser og dødsfall har vært lav og synkende de siste ukene. Dette skyldes trolig at vaksinasjon beskytter de eldre og andre med forhøyet risiko for alvorlig forløp. Gjenåpningen framover vil måtte balanseres mot sykdomsbyrden, særlig sykehusinnleggelser, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjonsprogrammets framgang.