Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport for uke 25 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport for uke 25 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 25 er publisert

Antall meldte tilfeller har vært stabilt de sist tre ukene. Det foreløpig meldt 1 255 tilfeller av covid-19 i uke 25. Det utgjør 47 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 24 og 25 samlet.

Antall meldte tilfeller har vært stabilt de sist tre ukene. Det foreløpig meldt 1 255 tilfeller av covid-19 i uke 25. Det utgjør 47 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 24 og 25 samlet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Sammendrag og vurdering for uke 25 

 • Antall meldte tilfeller har vært stabilt de sist tre ukene. Det foreløpig meldt 1 255 tilfeller av covid-19 i uke 25. Det utgjør 47 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 24 og 25 samlet.
 • Fra og med denne uken viser vi antall personer testet for personer testet med PCR og antigen hurtigtester samlet, og ikke hver for seg som vi har gjort tidligere. Det betyr at det totalet antall personer testet vil være høyere enn tidligere uker da vi viste bare antall PCR-testede. Forskjellen har økt utover våren ettersom antigen hurtigtester har blitt tatt mer i bruk. Endringen medfører også at andelen positive blant de testede er lavere enn tidligere angitt. Antall personer testet ukentlig har variert mellom 123 240 og 160 237 i ukene 13–24. Antall personer testet gikk ned fra 139 472 i uke 24 til 127 771 i uke 25. Andel positive har vært nedgående fra uke 14 til uke 24 (0,9 %), og gikk opp til 1 % i uke 25.
 • Rogaland og Agder har flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere (hhv 115 og 100 for uke 24 og 25 samlet og andel positive blant de testede 2,4% og 2,6%). Lavest forekomst var det i Møre og Romsdal (13) og Vestland (13) hvor andel positive var hhv 0,5 og 0,4 %. Sist uke var det en økning i antall meldte tilfeller i Rogaland og Agder. I de fleste fylker var antall meldte tilfeller i uke 25 stabilt med uke 24, mens det gikk ned i 3 fylker (Oslo, Innlandet og Vestfold og Telemark).
 • Forekomsten av nye innleggelser i sykehus og intensivavdeling er fortsatt lavt. Det er foreløpig rapportert om 20 nye innleggelser i sykehus i uke 25, etter 22 i uke 24 og 29 i uke 23. Alle fylker rapporterte 5 innleggelser eller færre. Det er foreløpig rapportert om tre nye innleggelser i intensivavdeling i uke 25, etter 0 i uke 24 og 3 i uke 23.
 • De siste 8 ukene har det vært registrert 6 eller færre dødsfall per uke. Det er foreløpig registrert 2 dødsfall i uke 25, etter 0 i uke 24.
 • Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 27. mai på 0,7 (95 % CI 0,5–0,8). Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 1,0 (95 % CI 0,7–1,3). Det er fortsatt forskjeller i trend mellom fylkene. Vi estimerer at 61 % (95 % CI: 58–64 %) av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget.
 • Antall bekreftede tilfeller med Delta-virusvarianten (B.1.617.2) har økt fra totalt 50 tilfeller fram til uke 21, til nå totalt 353 tilfeller til og med uke 25. De fleste tilfellene er knyttet til større utbrudd som alle skyldes separate importhendelser. I de siste ukene er det observert noe nedgang i andel Alfa-variant fra over 90% til ca. 80%, samtidig har andelen bekreftede tilfeller med Delta-variant økt fra 1% til 6% (høyeste andel i uke 23 med 12 %). Minst 16 % av helgenomsekvenserte prøver av Delta-tilfellene er påvist hos innreisende til Norge i mai og juni, mens bare 0,9% av Alfa-tilfellene i samme periode. En firedel av de innreisende med Delta-variant kom fra Afghanistan.
 • Per 27. juni 2021 er 57 % av alle personer 18 år og eldre, 83 % av alle 45 år og eldre, og 96 % av alle 65 år og eldre vaksinert med minst én dose. Blant personer med høy risiko for alvorlig forløp, som for eksempel pasienter med immunsvikt, transplanterte eller i aktiv kreftbehandling, var 85 % i alderen 18–64 år vaksinert med 1. dose og 66 % med 2. dose. Blant personer med moderat risiko for alvorlig forløp i samme aldergruppe var 76 % vaksinert med 1.dose og 47 % med 2.dose. 80 % av de som arbeider pasientnært i helse- og omsorgstjenesten som har fått 1. dose.
 • Forekomsten er lav i nesten alle kommuner i landet. De fleste utbrudd siste uker, hovedsakelig blant ungdom og unge voksne, har raskt blitt brakt under kontroll. Vi forventer at sporadiske utbrudd vil være bildet de nærmeste ukene når kontakt mellom mennesker er økende. Kommunene med utbrudd må fortsette med testing og smittesporing samt målrettede kontaktreduserende tiltak ved behov, mens andre kommuner må ha beredskap for slik forsterkning på kort varsel. Dette kan utfordre kommunenes kapasitet for testing og smittesporing ettersom de også skal drive vaksinasjon.
 • Forekomsten av nye sykehusinnleggelser, intensivinnleggelser og dødsfall har vært lav i flere uker. Dette skyldes trolig at vaksinasjon beskytter de eldre og andre med forhøyet risiko for alvorlig forløp. Gjenåpningen framover vil måtte balanseres mot sykdomsbyrden, særlig sykehusinnleggelser, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjonsprogrammets framgang.