Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport uke 26 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport uke 26 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 26 er publisert

Antall meldte tilfeller har vært stabilt de siste fire ukene. Det foreløpig meldt 1 301 tilfeller av covid-19 i uke 26 (+ 2 % siden uke 25). Det utgjør 48 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 25 og 26 samlet.

Antall meldte tilfeller har vært stabilt de siste fire ukene. Det foreløpig meldt 1 301 tilfeller av covid-19 i uke 26 (+ 2 % siden uke 25). Det utgjør 48 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 25 og 26 samlet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Sammendrag og vurdering for uke 26

  • Antall meldte tilfeller har vært stabilt de siste fire ukene. Det foreløpig meldt 1 301 tilfeller av covid-19 i uke 26 (+ 2 % siden uke 25). Det utgjør 48 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 25 og 26 samlet.
  • Totalt antall personer testet (med PCR og antigen hurtigtester samlet) var 141 419 i uke 26, 10 % økning fra uke 25.  Andel positive blant de testede var 0,9 % i uke 26 og har vært stabilt mellom 0,9-1% siste fire uker.
  • Rogaland og Agder har flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere (hhv 113 og 108 for uke 25 og 26 samlet og andel positive blant de testede på 1,7 %). Lavest forekomst var det i Vestland (13) og Møre og Romsdal (14) hvor andel positive var hhv 0,3 og 0,4 %. Sist uke var det en økning i antall meldte tilfeller i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark, og i Viken  økte antall meldte tilfeller med 80 %, hovedsakelig i tilknytning til et utbrudd i Ullensaker. I øvrige fylker var det enten stabilt eller en nedang.
  • Forekomsten av nye innleggelser i sykehus og intensivavdeling er fortsatt lav og synkende. Det er foreløpig rapportert om 16 nye innleggelser i sykehus i uke 26, etter 20 i uke 25 og 22 i uke 24. Alle fylker rapporterte færre enn 5 nye innleggelser. Det er foreløpig ikke rapportert om noen nye innleggelser i intensivavdeling i uke 26, etter 4 i uke 25 og 0 i uke 24.
  • De siste 9 ukene har det vært registrert 6 eller færre dødsfall per uke. Det er foreløpig registrert 2 dødsfall i uke 26, samme som i uke 25.
  • Antall bekreftede tilfeller med Delta-virusvarianten (B.1.617.2) har økt fra totalt 50 tilfeller fram til uke 21, til nå totalt 502 tilfeller til og med uke 26. De fleste tilfellene er knyttet til større utbrudd som alle skyldes separate importhendelser. I de siste ukene er det observert noe nedgang i andel Alfa-variant fra over 90% til ca. 75%, samtidig har andelen bekreftede tilfeller med Delta-variant økt fra 1% til 13% (høyeste andel i uke 26 med 13 %). FHI publiserte lørdag 3.juli en oppdatert risikovurdering om delta-varianten
  • Per 4. juli 2021 er 52 % av hele befolkningen, 66 % av alle personer 18 år og eldre, 88 % av alle 45 år og eldre, og 96 % av alle 65 år og eldre vaksinert med minst én dose. Blant personer med høy risiko for alvorlig forløp, som for eksempel pasienter med immunsvikt, transplanterte eller i aktiv kreftbehandling, var 88 % i alderen 18–64 år vaksinert med 1. dose og 69 % med 2. dose. Blant personer med moderat risiko for alvorlig forløp i samme aldergruppe var 81 % vaksinert med 1.dose og 49 % med 2.dose. 82 % av de som arbeider pasientnært i helse- og omsorgstjenesten som har fått 1. dose.
  • Forekomsten av SARS-CoV-2-infeksjon er lav i nesten alle kommuner i landet. De fleste utbrudd siste uker har raskt blitt brakt under kontroll. Vi forventer at sporadiske utbrudd vil være bildet de nærmeste ukene med økt mobilitet og når kontakt mellom mennesker er økende. Kommunene med utbrudd må fortsette med testing og smittesporing samt målrettede kontaktreduserende tiltak ved behov, mens andre kommuner må ha beredskap for slik forsterkning på kort varsel. Dette kan utfordre kommunenes kapasitet for testing og smittesporing ettersom de også skal drive vaksinasjon.
  • Forekomsten av nye sykehusinnleggelser, intensivinnleggelser og dødsfall holder seg lavt. Dette skyldes trolig at vaksinasjon beskytter de eldre og andre med forhøyet risiko for alvorlig forløp. Gjenåpningen framover vil måtte balanseres mot sykdomsbyrden, særlig sykehusinnleggelser, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjonsprogrammets framgang.