Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 for uke 3»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport covid-19 for uke 3

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 3 er publisert


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Hele ukerapporten for uke 3 finner du på nettsiden Ukerapporter om koronavirus og covid-19

Sammendrag og vurdering fra ukerapporten for uke 3

  • De siste to uker har det vært en nedgang i antall meldte tilfeller. Det er så langt meldt 2 180 tilfeller i uke 3 (92 per 100 000 innbyggere for uke 2 og 3 samlet). Dette er en nedgang på 27 % sammenlignet med uke 2 (2 997 tilfeller) og 53 % siden uke 1 (4 645). Samtidig fortsetter nedgangen i antall personer testet for andre uke på rad. I uke 3 ble 105 417 personer testet, en nedgang i antall personer testet siste uke på 22 % sammenlignet med uke 2 (134 385) og 43 % siden uke 1 (186 347). Andelen positive blant de testede gikk ned fra 2,5 % i uke 1 til 2,1 % i uke 3.
  • Siden uke 50/2020 har antall nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak vært relativt stabilt, med 78 – 96 nye innleggelser rapportert per uke. Det er foreløpig rapportert om 78 nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen i uke 3. Helse Sør-Øst rapporterte flest antall nye innleggelser per 100 000 i uke 3 (2,2). Det er foreløpig rapportert om 8 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 3, en nedgang fra uke 2 (16) og uke 1 (22). Det er foreløpig meldt om 17 dødsfall i uke 3, en nedgang fra forrige uke da det ble meldt 30 dødsfall. Antall meldte dødsfall er nå på sammen nivå som for 5 uker siden.
  • Informasjon om smitteland for de meldte tilfellene mangler for mellom 53 og 65 % de siste tre ukene. Tallene er derfor usikre og må tolkes med forsiktighet. Der hvor informasjon er tilgjengelig, indikerer data at andelen kjent smittet i utlandet økte fra 7 % i uke 53 til 19 % i uke 1 og 2, og var 12 % i uke 3.
  • Matematisk modellering viser at smittespredningen har vært synkende siden 4. januar med et gjennomsnittlig reproduksjonstall på 0,6 (95 % CI 0,4–0,8). Vi estimerer at 63 % (95 % CI 54 %– 73 %) av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget.
  • Det er så langt påvist 135 tilfeller av 501Y.V1 (engelsk variant) og 2 tilfeller av 501Y.V2 (sørafrikansk variant) i Norge. De fleste smittehendelsene er knyttet til importtilfeller eller nærkontakter av disse, men i tillegg har det den seneste uke blitt påvist utbrudd med den engelske varianten ved to eldre- og omsorgsinstitusjoner i Viken (Nordre Follo) og Oslo.
  • Totalt 77 533 personer har fått 1. dose og totalt 1 903 personer har fått 2. dose med koronavaksine per 24. januar. Alle kommuner er i gang med vaksinasjon.
  • Data fra overvåking og modellering viser en betydelig nedgang i smittespredning siste to uker, og en nokså stabil trend i antall nye sykehus- og intensivinnleggelser og dødsfall gjennom flere uker. Nedgangen i meldte tilfeller siste uker er trolig et resultat av forsterkede smitteverntiltak de første ukene av 2021. Overvåkingsdata indikerer at antall og andel smittet i utlandet økte i uke 1 og 2, og viste en nedgang i uke 3. Datagrunnlaget er imidlertidig mangelfullt. Obligatorisk testing ved ankomst bidrar trolig til at vi nå fanger opp en større andel av de som er smittet i utlandet enn tidligere. Det er fortsatt stor geografisk variasjon i forekomst rundt i landet, og forskjellene mellom fylkene med høyest forekomst (Oslo og Viken) og øvrige fylker er igjen blitt noe større. Forsterkede tiltak er innført i flere kommuner i Oslo-området og Viken mens man skaffer oversikt over omfanget av utbruddet med den engelske virusvarianten. Det er viktig at kommunene rundt i landet opprettholder sin gode beredskap for raskt å oppdage og få kontroll på utbrudd lokalt og fortsetter vaksinasjon for å beskytte sykehjemsbeboere, de eldste og utvalgte grupper av helsepersonell.