Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 for uke 2 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport covid-19 for uke 2 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 2 er publisert


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Hele ukerapporten for uke 2 finner du på nettsiden Ukerapporter om koronavirus og covid-19. 

Sammendrag og vurdering fra ukerapporten for uke 2

  • Det er så langt meldt 2 972 tilfeller i uke 2 (142 per 100 000 innbyggere for uke 1 og 2 samlet). Dette er en nedgang på 36% sammenlignet med uke 1 da det ble meldt 4 645 Samtidig har det vært en nedgang i antall personer testet siste uke på 29 % sammenlignet med uke 1 hvor rekordmange personer ble testet. Andelen positive blant de testede gikk ned fra 2,5 % i uke 1 til 2,2 % i uke 2.

  • De siste fire ukene har antall nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak vært relativt stabilt (mellom 76 og 96). I uke 2 er det foreløpig rapportert om 86 nye innlagte pasienter. Helse Sør-Øst rapporterte flest antall nye innleggelser per 100 000 i uke 2 (2,1). Det var 14 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 2, en nedgang fra 24 i uke 1. Det er foreløpig meldt om 28 dødsfall i uke 2, en nedgang fra sist uke da det ble meldt 36 dødsfall.

  • Informasjon om smitteland for de meldte tilfellene mangler for mellom 52 og 69 % de siste tre ukene. Tallene er derfor usikre og må tolkes med forsiktighet. Der hvor informasjon er tilgjengelig, indikerer data at andelen kjent smittet i utlandet økte fra 7 % i uke 53 til 18 % i uke 1, og var 16 % (150 av 918) i uke 2. Oftest angitte smitteland var Polen.

  • Matematisk modellering viser at etter en økende smittespredning i desember med et gjennomsnittlig reproduksjonstall på 1,07 (95 % CI 1,02–1,13), har smittespredningen vært synkende siden 4. januar med et gjennomsnittlig reproduksjonstall på 0,7 (95% CI 0,3–1,0). Vi estimerer at 65 % (95 % CI 56 %–75 %) av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget.

  • Det er så langt påvist 33 tilfeller av 501Y.V1 (engelsk variant) og 1 tilfelle av 501Y.V2 (sørafrikansk variant) i Norge, alle er direkte importtilfeller eller nærkontakter til disse. Ingen varianttilfeller er så langt påvist i den generelle overvåkingen.

  • Totalt 49 245 personer har fått 1. dose og totalt 5 personer har fått 2. dose med koronavaksine per 17. januar. Alle fylker er i gang med vaksinasjon, og 355 kommuner har registrert koronavaksinasjon i SYSVAK.

  • Data fra overvåking og modellering viser en nedgang i smittespredning siste uke, og det har vært en nokså flat trend i antall nye sykehus- og intensivinnleggelser og dødsfall siste uker. Forsterkede smitteverntiltak ble innført nasjonalt de første to ukene av 2021 for å bryte trenden med økt antall meldte tilfeller siden desember. Nedgangen i meldte tilfeller siste uke kan være et resultat av disse tiltakene. Overvåkingsdata indikerer at antall og andel smittet i utlandet har vært høyere de siste to uker enn i de foregående uker. Dette skyldes trolig innreise etter jule- og nyttårsferie og innføring av obligatorisk testing ved ankomst. Det er fortsatt stor geografisk variasjon i forekomst rundt i landet. Det er viktig at kommunene rundt i landet opprettholder sin gode beredskap for raskt å oppdage og få kontroll på utbrudd lokalt og fortsetter vaksinasjon for å beskytte sykehjemsbeboere, de eldste og utvalgte grupper av helsepersonell.