Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Særskilte råd til helsetjenesten i forbindelse med engelsk virusvariant»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Særskilte råd til helsetjenesten i forbindelse med engelsk virusvariant

Nyhet

Særskilte råd til helsetjenesten i forbindelse med engelsk virusvariant

Folkehelseinstituttet gir enkelte særskilte og midlertidige råd for helsetjenesten i forbindelse med utbruddet i Nordre Follo der den engelske virusvarianten (501Y.V1 (VOC 202012/01)) er påvist hos to sykehjemsbeboere.

Folkehelseinstituttet gir enkelte særskilte og midlertidige råd for helsetjenesten i forbindelse med utbruddet i Nordre Follo der den engelske virusvarianten (501Y.V1 (VOC 202012/01)) er påvist hos to sykehjemsbeboere.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Råd ved smittesporing  

I tillegg til alle gjeldende råd, har FHI følgende anbefalinger ved oppfølging av nærkontakter i utbrudd der det er påvist en ny variant fra England (UK B.1.1.7(VOC2020 /01), eller det er en kjent epidemiologisk tilknytning til et slikt utbrudd:   

 • Nærkontakten testes med PCR både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7). 
 • Nærkontaktens husstandsmedlemmer er i avklaringskarantene fram til nærkontakten har fått negativt svar på første PCR. 

 Se mer i kapittel om smittesporing i koronaveilederen. 

Tiltak som anbefales til helsetjenesten i berørte kommuner 

 • Helsetjenesten i Nordre Follo, Oslo, Ås, Nesodden, Frogn, Vestby, Indre Østfold, Enebakk, Moss og Våler bør følge tiltaksnivå 5. Helsetjenesten i andre nærliggende kommuner i Viken bør være på tiltaksnivå 4. Se Tiltakspakker i helsetjenesten for hvert risikonivå 
 • Beskrivelse av forsterkede tiltak, som bør implementeres, er publisert i koronaveilederen for de ulike tjenestene. Se mer i koronaveilederen nederst i kapitlene om henholdvis sykehjem, Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én-kontakt (covid-19), råd ved helse- og omsorgstjenester i privat bolig og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger osv.  
 • Forsterkede besøksråd for kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner finnes i kapitlet: Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner under covid-19-pandemien
 • Ansatte i helsetjenesten med boligadresse i Nordre Follo, som jobber i andre kommuner, skal som hovedregel ikke komme på jobb, og bør varsles om dette. Unntak er personell som er nødvendige for samfunnskritiske funksjoner, som etter avtale med ledelsen kan jobbe dersom behovet tilsier dette. Disse bør parallell-testes med PCR og antigen- hurtigtest for SARS-CoV-2, og ha et negativt svar på antigen- hurtigtest før de starter arbeid. Inntil videre bør de testes ukentlig med PCR. I henhold til tiltaksnivå 4 og 5, bør de bruke munnbind i all pasientkontakt innen 1 meter. 
 • Helsepersonell som bor i Nordre Follo og jobber i helsetjenesten i andre kommuner og er planlagt vaksinert der de jobber, må få vaksinasjonen utsatt til de igjen kan reise ut av Nordre Follo.
 • Pasienter som bor eller jobber i Nordre Follo, som innlegges, eller allerede er innlagt i en helseinstitusjon, bør testes for SARS-CoV-2 og isoleres inntil negativt prøvesvar foreligger.  Negativ hurtigtest bør bekreftes med PCR. Allerede ved negativ hurtigtest kan isolering vurderes opphevet. 
 • Elektive (planlagte) inngrep i sykehus på personer bosatt i Nordre Follo bør vurderes utsatt, dersom det er medisinsk forsvarlig.
 • Råd for beskyttelsesutstyr er de samme som for andre varianter av SARS-CoV-2

Informasjon om innsending av utvalgte SARS-CoV-2-isolater for viruskarakterisering ved FHI for overvåkningsformål, se Informasjon til mikrobiologiske laboratorier