Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 for uke 4»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport covid-19 for uke 4

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 4 er publisert


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Hele ukerapporten for uke 4 finner du på nettsiden Ukerapporter om koronavirus og covid-19

Sammendrag og vurdering fra ukerapporten for uke 4

  • Nedgangen i meldte tilfeller fortsetter for tredje uke på rad, men er ikke like stor som de forgående to uker. Det er så langt meldt 1 921 tilfeller i uke 4 (73 per 100 000 innbyggere for uke 3 og 4 samlet). Dette er en nedgang på 13 % sammenlignet med uke 3 (2 213 tilfeller) og 59 % siden uke 1 (4 660). Etter to uker med nedgang i antall personer testet, økte antallet i uke 4 (121 705) med 14 % sammenlignet med uke 3 (106 932). Andelen positive blant de testede har gått ned fra 2,5 % i uke 1 til 1,6 % i uke 4.
  • Det har vært en tydelig nedgang i antall nye innleggelser i uke 4, etter en lengre periode (uke 50/2020 - 3/2021) med ca 80-100 innleggelser ukentlig. Det er foreløpig rapportert om 41 nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen i uke 4. Helse Sør-Øst rapporterte flest antall nye innleggelser per 100 000 i uke 4 (1,1). Det er foreløpig rapportert om 9 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 4, en nedgang fra uke 3 (11) og uke 2 (15). Det er foreløpig meldt om 19 dødsfall i uke 4, ett mer enn forrige uke da de ble meldt om 18 dødsfall.
  • Informasjon om smitteland for de meldte tilfellene mangler for mellom 55 og 68 % de siste tre ukene. Tallene er derfor usikre og må tolkes med forsiktighet. Der hvor informasjon er tilgjengelig, indikerer data at andelen kjent smittet i utlandet har gått ned fra 19 % i uke 1 og 2 til 14 % uke 3 og 8 % i uke 4.
  • Matematisk modellering viser at smittespredningen har vært synkende siden 11. januar med et gjennomsnittlig reproduksjonstall på 0,8 (95 % CI 0,5–1,0). Vi estimerer at 62 % (95 % CI 55%– 68 %) av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget.
  • Det er så langt påvist 229 tilfeller av 501Y.V1 (engelsk variant) og 2 tilfeller av 501Y.V2 (sørafrikansk variant) i Norge. De fleste smittehendelsene er knyttet til importtilfeller eller nærkontakter av disse, eller utbrudd i Oslo og Viken (Nordre Follo, Ås, Halden og Sarpsborg).
  • Totalt 106 002 personer har fått 1. dose og totalt 19 626 personer har fått 2. dose med koronavaksine per 31. januar. Alle kommuner er i gang med vaksinasjon.
  • Data fra overvåking og modellering viser en betydelig nedgang i smittespredning siste tre uker, og en tydelig nedgang i antall nye sykehusinnleggelser siste uke. Nedgangen siste uker er trolig et resultat av forsterkede smitteverntiltak de første ukene av 2021. Overvåkingsdata indikerer en nedgang i antall og andel smittet i utlandet siste uke. Innstramminger i adgang til innreise til Norge ble innført gjeldende fra 29.01. Det er fortsatt stor geografisk variasjon i forekomst rundt i landet, og Oslo og Viken står for 67 % av tilfellene i uke 3. Forsterkede tiltak er innført i flere kommuner i Oslo-området og Viken for å stoppe smittespredning og skaffe oversikt over omfanget av utbruddet med den engelske virusvarianten. Det er viktig at kommunene rundt i landet opprettholder sin gode beredskap for raskt å oppdage og få kontroll på utbrudd lokalt og fortsetter vaksinasjon for å beskytte sykehjemsbeboere, de eldste og utvalgte grupper av helsepersonell.