Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport for uke 47 publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport for uke 47 publisert

Nyhet

Ukerapport for uke 47 publisert

Det er så langt rapportert om 164 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 47, en foreløpig økning etter 151 i uke 46, men på samme nivå som uke 45 (n=163).

Det er så langt rapportert om 164 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 47, en foreløpig økning etter 151 i uke 46, men på samme nivå som uke 45 (n=163).


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Sammendrag for uke 47

Alvorlig covid-19 sykdom

 • Det er så langt rapportert om 164 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 47, en foreløpig økning etter 151 i uke 46, men på samme nivå som uke 45 (n=163). Det var en økning i nye pasienter innlagt i aldersgruppen 18–44 år (40 i uke 47 etter 25 i uke 46). I øvrige aldersgrupper var trenden stabil. Det er foreløpig rapportert om en klar økning i nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 47, foreløpig 34 i uke 47 etter 20 i uke 46.  
 • Insidens av sykehusinnleggelser og dødfall samlet de siste ukene er betydlig høyere for de uvaksinerte enn fullvaksinerte. Blant personer 65 år og over er insidensen klart lavere i gruppene som har fått tre doser. Insidensen for fullvaksinerte over 65 har flatet ut. Insidensen øker blant uvaksinerte 45-64.
 • Det er foreløpig registrert 42 covid-19 assosierte dødsfall i uke 47 etter 46 i uke 46. Antall ukentlige dødsfall økte de foregående fem uker. Antallet for uke 47 kan bli oppjustert. I uke 47 var medianalder 81 år (nedre-øvre kvartil: 78 - 85 år).
Medianalderen viser den midterste alderen i pasientgruppen. Det er altså like mange som er eldre og yngre enn medianalderen. Kilde: FHI.
Medianalderen viser den midterste alderen i pasientgruppen. Det er altså like mange som er eldre og yngre enn medianalderen. Kilde: FHI.

Meldte covid-19 tilfeller

 • Det har vært en jevn oppgang i antall meldte tilfeller siste seks uker. Det er foreløpig meldt
  18 318 tilfeller av covid-19 i uke 47, 25 % økning siden uke 46 (14 702) og nesten seks ganger flere enn i uke 41. Majoriteten (63 %) av de meldte tilfellene sist uke er under 40. Aldersgruppen 6-12 år har fortsatt flest meldte tilfeller i forhold til befolkningstallet i uke 47 (831 per 100 000), og antallet meldte tilfeller blant personer 80 år og eldre har vært stabilt siste uker. Oslo har flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere siste to uker (1 019 per 100 000 for uke 46 og 47 samlet), etterfulgt av Viken (781).
 • Det har vært store endringer i teststrategi gjennom høsten med økt bruk av selvtester og jevnlig testing i enkelte grupper, spesielt i skolene. Dette påvirker hvor mange som testes og oppdages. Data om meldte tilfeller er derfor ikke direkte sammenlignbare over tid.
 • Den nye varianten B.1.1.529 ble 26. november definert som en bekymringsvariant av ECDC og WHO og gitt navnet omikronvarianten. Den gir en økende epidemi i Sør-Afrika.Det er sett sporadiske tilfeller i minst 24 land, hvorav 12 europeiske. Enkelte tilfeller kan ikke spores tilbake til sørlige Afrika. Overvåkingen for virusvarianter i Norge er intensivert med aktiv screening for den nye bekymringsvarianten. Prøver fra flere tilfeller med mulig omikron-variant er til analyse, så langt er det bekreftet påvist 2 tilfeller i Norge, to sannsynlige tilfeller er også påvist og ventes bekreftet snarlig.  Varianten er risikovurdert av FHI 27. november: Risikovurdering ved omikron-varianten av SARS-CoV-2 i Norge – FHI.
 • Delta dominerer for øyeblikket i over 99% av tilfellene i Norge og de fleste andre land. Det er ellers stor diversitet i deltavirusene som nå sirkulerer og gir utbrudd i Norge og delta AY.4.2 er fortsatt hyppigst forekommende i Trøndelag.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 28. november er 71 % av hele befolkningen, 87 % (16 år og eldre) og 88 % (18 år og eldre) vaksinert med 2 doser koronavaksine. 91 % av befolkningen 18 år og eldre regnes som beskyttet, enten gjennom vaksinasjon eller gjennomgått infeksjon. Totalt 92 % av 16-17 åringer og 74 % av 12-15 åringer vaksinert med én dose, og 50% av 16-17 åringer vaksinert med 2.dose.
 • Totalt 47 % av alle 65 år har blitt vaksinert med oppfriskningsdose ; i aldersgruppen 65-74 år er andelen 29 %, 69 % i aldersgruppen 75-84 år og 67 % hos personer 85 år og eldre. Helsetjenesten har begynt å gi oppfriskningsdoser til prioritert personell og totalt har 13 % og 15 % blitt vaksinert med tre doser i henholdsvis primær- og spesialisthelsetjenesten.
 • Totalt 47 % av alle 65 år har blitt vaksinert med oppfriskningsdose ; i aldersgruppen 65-74 år er andelen 29 %, 69 % i aldersgruppen 75-84 år og 67 % hos personer 85 år og eldre. Helsetjenesten har begynt å gi oppfriskningsdoser til prioritert personell og totalt har 13 % og 15 % blitt vaksinert med tre doser i henholdsvis primær- og spesialisthelsetjenesten.

Matematisk modellering

 • Med en modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 1,1 (95 % CI 0,9–1,3). Det er forskjeller i trend mellom de ulike fylkene.

Annen luftveisinfeksjon enn covid-19

 • Nye datakilder og analyser for sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjon er presentert i denne ukens rapport. Denne vintersesongens økning i innleggelser med luftveisinfeksjoner har startet unormalt tidlig og vært av et omfang som vanligvis kan sees rundt jul. Denne tidlige toppen av innleggelser med luftveisinfeksjoner ser hovedsakelig ut til å skyldes innleggelser grunnet RS-virus hos barn. I uke 46 var den prosentvise fordelingen av innleggelser med de ulike gruppene luftveisinfeksjoner følgende: nedre luftveisinfeksjoner 43%, RS-virus 33 %, covid-19 14 %, øvre luftveisinfeksjoner 9 % og influensa <1 %.
  • Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkningen er fremdeles betydelig, men avtagende siden uke 44. Forekomsten av RS-virus er fremdeles høy, men sterkt avtagende etter en topp i uke 45. (Ukesrapport for influensa og annen luftsmitte, Influensasesongen i Norge 2021–2022. Ukerapporter – FHI)