Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 for uke 50 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19 for uke 50 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 50 er publisert

Det er så langt rapportert om 242 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 50, mot 226 i uke 49.

Det er så langt rapportert om 242 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 50, mot 226 i uke 49.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Sammendrag uke 50

Alvorlig covid-19 sykdom

 • Det er så langt rapportert om 242 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 50, mot 226 i uke 49. Det har vært en kraftig økning i antall nye pasienter innlagt i aldersgruppe 45-64 år (fra 68 i uke 49 til 111 i uke 50). I øvrige aldersgrupper har de vært en nedgang. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling er foreløpig 58 i uke 50, en nedgang fra uke 49 (71), men fortsatt høyere enn tidligere uker. 
 • Insidens av sykehusinnleggelser og dødsfall samlet de siste ukene er betydelig høyere for de uvaksinerte enn fullvaksinerte. Siste to ukene har det vært en økning i insidens for uvaksinerte og en reduksjon for de fullvaksinerte, spesielt blant fullvaksinerte over 65 år, trolig på grunn av oppfriskningsdoser.
 • Blant 830 nye pasienter innlagt i sykehus mellom uke 47–50 er det 458 (55 %) som ble screenet og har et resultat for hvilken variant de var smittet med. Blant de 458 var det én som fikk påvist Omikron.
 • Ukentlige dødsfall har vært stabilt siste fire uker. Det er foreløpig registrert 48 covid-19 assosierte dødsfall i uke 50 etter 48 i uke 49. Antallet for uke 50 kan bli oppjustert. I uke 50 var medianalder 79 år (nedre-øvre kvartil: 76 – 85 år).

Meldte covid-19 tilfeller

 • Det er foreløpig meldt 30 358 tilfeller av covid-19 i uke 50. Den kraftige veksten i meldte tilfeller ukentlig siden uke 41 avtok sist uke (34 123 i uke 49). Det var en nedgang i meldte tilfeller i alle aldersgrupper i uke 50, med unntak av de yngste (0-5 år). Aldergruppen 6-12 år har fortsatt klart flest tilfeller i forhold til befolkningstallet (1 423 per 100 000 for uke 50). Antall meldte tilfeller gikk ned i de fleste fylker med unntak av Nordland, Rogaland og Agder. Oslo har flest meldte tilfeller per 100 000 for uke 49 og 50 samlet (1 971), etterfulgt av Viken (1641).
 • Det har vært store endringer i teststrategi gjennom høsten med økt bruk av selvtester og jevnlig testing i enkelte grupper, spesielt i skolene. Dette påvirker hvor mange som testes og oppdages. Data om meldte tilfeller er derfor ikke direkte sammenlignbare over tid.

Virologisk overvåking

 • Dominansen av delta har blitt redusert ved inntog av omikronvarianten, fra 100% dominans i uke 47 til 86 % i uke 50. Andelen omikrontilfeller har doblet seg fra uke 49 og lå i uke 50 på 13,6 %. Høyest andel er i Oslo med 11 % av tilfellene siste fire uker,og foreløpige data for uke 50 viser 25,6 % andel omikron i Oslo. De daglige omikrontallene viser at andelen øker daglig.. Modellerings framskrivninger indikerer 50% dominans nasjonalt i løpet av få dager og innen nyttår.
 • Vekstraten til omikron er fremdeles høy og har høyere vekst enn alle tidligere bekymringsvarianter som har gitt spredning i Norge.
 • Størstedelen av de sekvenserte tilfellene med omikron så langt har tilknytning til julebordutbruddet i Oslo, men flere andre importer ser også ut til å sette sitt preg på smittebildet.
 • Det er fremdeles ulike undergrupper av deltavirus som driver smitten og den økende epidemien i Norge nå.

 

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 19. desember er 72 % av hele befolkningen, 88 % (16 år og eldre) og 89 % (18 år og eldre) vaksinert med to doser koronavaksine. Totalt 95 % av 16-17 åringer og 77 % av 12-15 åringer vaksinert med én dose, og 79 % av 16-17 åringer vaksinert med andre dose.
 • Totalt 86 % av alle 65 år og eldre har blitt vaksinert med oppfriskningsdose. Oppfriskningsdoser gis nå til prioritert personell og totalt har 45 % og 61 % blitt vaksinert med tre doser i henholdsvis primær- og spesialisthelsetjenesten.


Matematisk modellering

 • Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært økende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 29. november på 1,1 (95 % CI 1,0–1,4). Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 0,9 (95 % CI 0,7–1,0). Det er forskjeller i trend blant de ulike fylkene.

 

Annen luftveisinfeksjon enn covid-19

 • Influensa er i spredning i Norge nå. De siste par uker har det vært en kraftig vekst i tilfeller, selv om antallet i seg selv er lavt og langt under normalen. Det er hovedsakelig influensa A (H3N2) som står for spredningen, men er også en del tilfeller av influensa B.
 • Andelen prøver hvor det påvises andre luftveisagens enn influensa og covid-19 har sunket fra 9 % i uke 45 til 6 % i uke 50. (Ukesrapport for influensa og annen luftsmitte, Influensasesongen i Norge 2021–2022. Ukerapporter – FHI)
 • Luftveissymptomer i befolkningen er på kraftig retur etter et høyt nivå de siste to månedene. Antall innleggelser med luftveisinfeksjoner er også i nedgang. I uke 49 var den prosentvise fordelingen av innleggelser med de ulike gruppene luftveisinfeksjoner følgende: nedre luftveisinfeksjoner 45 %, RS-virus 20 %, covid-19 26 %, øvre luftveisinfeksjoner 9 % og influensa 1 %.

Vurdering

 • Antall nye innleggelser med covid-19 som hovedårsak øker sakte og er nå på det høyeste nivå siden våren 2020. Selv om risikoen for alvorlig forløp er lav, særlig for vaksinerte, vil den store smittespredningen i samfunnet føre til stadig flere alvorlige sykdomstilfeller.
 • Høy vaksinasjonsdekning bidrar til beskyttelse mot alvorlig koronasykdom. Alvorlig covid-19 rammer nå særlig middelaldrende uvaksinerte og eldre fullvaksinerte personer med underliggende sykdom. Det er derfor avgjørende at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at først personer over 65 år får sin oppfriskningsdose og deretter personer over 45 år. I tillegg må helsepersonell, særlig dem som omgås eldre, tilbys en oppfriskningsdose for å redusere faren for smitte til pasientene ytterligere.
 • Kommunene må bidra til å øke etterlevelse av den sterke oppfordringen til alle om å holde seg hjemme og teste seg ved nyoppståtte symptomer, sørge for at innbyggerne har god tilgang til selvtester og bidra til god informasjon om hva de skal gjøre ved positiv selvtest.  Covid-19-epidemien, andre infeksjoner, stort sykefravær og mangelen på utenlandske vikarer gir belastning på helsetjenesten.
 • Omikronvarianten har større spredningsevne enn deltavarianten. Dermed vil epidemien bli vanskeligere å holde under kontroll. Dersom omikronvarianten gir omtrent like alvorlig sykdom, vil belastningen på helsetjenesten øke betydelig. Nasjonale tiltak for å bremse epidemien er innført. Dette vil gi oss tid til å få vaksinert flere og forberede helsetjenestene på stort sykefravær og flere pasienter.

En oppdatert modellering om omikronvarianten kan leses her.