Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 uke 33 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19 uke 33 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 uke 33 er publisert

Forekomsten av nye innleggelser i sykehus og intensivavdeling er fortsatt lav, men svakt økende. Det er foreløpig rapportert om 44 nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 33, en økning fra 35 i uke 32.

Forekomsten av nye innleggelser i sykehus og intensivavdeling er fortsatt lav, men svakt økende. Det er foreløpig rapportert om 44 nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 33, en økning fra 35 i uke 32.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Sammendrag og vurdering for uke 33

 • Forekomsten av nye innleggelser i sykehus og intensivavdeling er fortsatt lav, men svakt økende. Det er foreløpig rapportert om 44 nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 33, en økning fra 35 i uke 32. Tall for uke 33 kan bli oppjustert. I de siste 4 ukene (30–33) har det vært 1–3 nye innleggelser per uke i aldersgruppen 0–17 år, og denne aldersgruppen utgjør 6 % av alle nye innleggelser for ukene 30–33. Det er foreløpig rapportert om 6 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 33. Mellom uke 23–32 var det 5 eller færre nye innleggelser i intensivavdeling per uke.
 • Vaksinasjonsstatus var tilgjengelig for 127 nye pasienter innlagt de siste fire ukene. Av disse 127 var 89 (70 %) uvaksinerte, 18 (14 %) delvaksinerte og 20 (16 %) fullvaksinerte. Medianalderen blant de fullvaksinerte var 74,5 år (nedre–øvre kvartil: 53,5–84), og 13 (65 %) tilhører risikogrupper med høy eller moderat risiko for alvorlig forløp av covid-19.
 • Antall ukentlige meldte dødsfall har vært 6 eller færre siden uke 18. Det var 3 dødsfall med dødsdato i uke 33, etter 5 i uke 32.
 • Antall meldte tilfeller har økt de fem siste ukene. Det er foreløpig meldt 4 453 tilfeller av covid-19 i uke 33, en økning på 20 % siden uke 32 (3725). Dette utgjør 152 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 32 og 33 samlet.
 • Etter en nedgang i testing i uke 32 var det i uke 33 en økning (7%) til 189 739 personer testet totalt (med PCR og antigen hurtigtester samlet). Andel positive blant de testede har økt siden uke 28 og økte fra 2,1 % i uke 32 til 2,4 % i uke 33.
 • Oslo har flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 32 og 33 samlet (261 per 100 000), etterfulgt av Vestland (206) og Viken (162). Sist uke var det en økning i antall meldte tilfeller fra Viken, Oslo, Rogaland, Vestfold og Telemark, Trøndelag, Innlandet og Agder, en nedgang i Vestland og i øvrige fylker relativt stabilt.
 • Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært økende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 21. juli på 1,1 (95 % CI 1,0–1,3). Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden også var 1,1 (95 % CI 0,9–1,3). Det er fortsatt betydelige forskjeller i trendene mellom fylkene. Vi estimerer at 59 % av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene har blitt oppdaget.
 • Delta-virusvarianten (B.1.617.2) er nå helt dominerende i Norge. Antall bekreftede tilfeller med Delta har økt fra 50 tilfeller fram til uke 21, til nå totalt 9 879 tilfeller til og med uke 33. I de siste ukene er det observert stor nedgang i andel Alfa-variant fra over 90 % før uke 20 til 0,3 % % i uke 33. Samtidig har andelen bekreftede tilfeller med Delta-variant økt fra 1 % i uke 18 til ca 100 % i uke 33. Det forekommer lite smitte med øvrige varianter. FHIs siste risikovurdering om Delta-varianten er fra 26. Juli. 
 • De siste to ukene har 765 tilfeller av SARS-CoV-2 blitt påvist hos fullvaksinerte.
 • Til tross for et raskt økende antall påviste smittede, holder forekomsten av sykehusinnleggelser, intensivinnleggelser og dødsfall seg fortsatt lavt. Dette skyldes sannsynligvis at vaksinasjon beskytter veldig godt mot alvorlig sykdom, men ikke fullt så godt mot smitte. Eldre og andre risikogrupper har svært høy vaksinasjonsdekning. Epidemien i Norge er under kontroll, men smittespredningen øker i flere deler av landet og det forventes fortsatt noe økning i antall nye sykehusinnleggelser fremover. Forekomsten av nye smittede øker primært i de yngre aldersgruppene.
 • Selv om det nå er en økning i antall meldte tilfeller, og Delta-varianten dominerer i landet, regner vi det som lite sannsynlig at epidemien blir så stor som tidligere bølger, og at sykehusenes kapasitet trues. Epidemien må overvåkes nøye de kommende månedene, og tiltak balanseres mot sykdomsbyrden, særlig sykehusinnleggelser, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjonsprogrammets framgang. Kommunene med utbrudd må fortsette med testing og smittesporing samt mer målrettede kontaktreduserende tiltak ved behov, mens andre kommuner må ha beredskap for slik forsterkning på kort varsel. Vaksineringen i kommunene må fortsette med full styrke.