Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Status covid-19 uke 39»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Status covid-19 uke 39

Nyhet

Status covid-19 uke 39

Smittespredningen er fortsatt på et relativt lavt nivå generelt i befolkningen, men smittespredningen har økt de siste ukene (mellom 717–776 i ukene 36–39) og det er store geografiske variasjoner i forekomst, viser overvåkingsdata og modellering fra Folkehelseinstituttets oppdaterte ukerapport.

Smittespredningen er fortsatt på et relativt lavt nivå generelt i befolkningen, men smittespredningen har økt de siste ukene (mellom 717–776 i ukene 36–39) og det er store geografiske variasjoner i forekomst, viser overvåkingsdata og modellering fra Folkehelseinstituttets oppdaterte ukerapport.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

− De meldte tilfellene de siste par ukene kan primært knyttes til vedvarende smittespredning i Oslo kommune, og flere større og mindre utbrudd rundt om i landet som håndteres i de berørte kommunene. Utbruddene var knyttet til turisme, private arrangementer, serveringssteder, butikker, skoler, barnehager og ulike helsetjenester, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

6 fylker hadde en økning: Agder, Rogaland, Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark, Innlandet og Oslo. Men i andre fylker ble det meldt om færre tilfeller enn uken før, og 263 av landets 356 kommuner meldte ingen tilfeller i forrige uke.

-Det var en liten stigning i nye innleggelser i intensivavdeling og dødsfall i forrige uke, sammenlignet med de foregående ukene. Det ble rapportert om 3 nye innleggelser på intensivavdeling og 4 dødsfall. Disse tallene er fremdeles lave. Økningen kan være et resultat av økt smittespredning de siste fire ukene, men kan også være tilfeldig, spesielt ettersom det er observert en nedgang i antall innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 39, understreker Line Vold

Basert på resultater fra matematiske modeller estimeres R-tallet, reproduksjonstallet i Norge etter 1. september og fram til midten av måneden å være 1.10. Modellen estimerer at det totalt har vært 74 800−101 000 smittede i Norge.  

Noen hovedpunkter fra rapporten for uke 39

 • Det ble meldt om 776 tilfeller forrige uke, altså i uke 39, mot 717 tilfeller uken før. Det vil si 27,8 per 100 000 innbyggere for uke 38 og 39 samlet.
 • Totalt er 13 795 tilfeller av laboratoriebekreftet covid-19 i Norge meldt til MSIS. (257 tilfeller per 100 000 innbyggere)
 • Det var en økning i antall meldte tilfeller siste uke i fra 6 fylker (Agder, Rogaland, Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark, Innlandet og Oslo) mens 5 andre fylker (Viken, Vestland, Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland) meldte om færre tilfeller enn uka før. Flest tilfeller ble meldt fra Oslo (315 tilfeller i uke 39 mot 238 tilfeller i uke 38), Viken (153 tilfeller i uke 39 mot 164 i uke 38) og Vestland (132 i uke 39 mot 142 i uke 38), og det var også Oslo, Vestland og Viken som hadde det høyeste antall smittede per 100 000 innbyggere siste to uker (henholdsvis 86, 43 og 25). Totalt 263 kommuner meldte ingen tilfeller i uke 39, og av de 93 som meldte tilfeller var det 71 som meldte færre enn 5 tilfeller.
 • I uke 39 har Folkehelseinstituttet fulgt opp de økte smittetallene i Oslo. I tillegg har Folkehelseinstituttet blitt informert om 15 utbrudd som har blitt fulgt opp av kommune- og spesialisthelsetjenesten i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Utbruddene var knyttet til turisme, private arrangementer, serveringssteder, butikker, skoler, barnehager og ulike helsetjenester.
 • Til og med uke 39 hadde 1 038 904 personer blitt testet for sars-CoV-2, tilsvarende ca. 19 % av befolkningen. I uke 39 ble 67 301 nye personer testet mot 74 846 uka før. Andelen positive blant de testede var 1,2 % i uke 39. Fylkesoversikten viser at det var Oslo som hadde høyest andel positive prøver både i uke 39 (2,9 %) og i uke 38 (2,6 %).
 • Median alder siden første tilfelle ble rapportert er 39 år, og i uke 39 var den 32 år. De høyeste antall meldte tilfeller i forhold til befolkningstallet i uke 39 ble observert i aldersgruppene 20-39 år (27 per 100 000) og 13-19 år (15 per 100 000). Den siste uken var andelen positive blant de testede under 1,5 % i alle aldersgrupper.
 • Informasjon om smitteland var tilgjengelig for 962 (64 %) av de 1 493 meldte tilfellene siste to uker. Av disse hadde 882 (92 %) blitt smittet i Norge og 80 (8 %) hadde blitt smittet i utlandet. Blant de som var registret smittet i utlandet i uke 38–39, var det 1 som hadde vært i land som på innreisetidspunktet var unntatt karantene («gule land»), og 79 personer hadde reist i land som krever karantene ved innreise til Norge («røde land»). Mest vanlig smitteland siste to uker var Polen, Tyrkia og Sverige.
 • Blant de totalt 882 meldte tilfeller smittet i Norge de siste to ukene, er informasjon om kontakt med et kjent covid-19-tilfelle tilgjengelig for 810 (92 %), av disse hadde 650 (80 %) hatt kontakt med et kjent tilfelle.
 • Blant totalt 882 meldte tilfeller rapportert smittet i Norge i de siste to ukene, er informasjon om antatt smittested tilgjengelig for 827 (94 %). Mest vanlig antatt smittested privat husstand (293; 35 %), arrangement privat (135; 16 %), jobb/universitet (123; 15 %) og reisefølge (49; 6 %, Figur 9). For 120 tilfeller (15 %) var antatt smittested ukjent.
 • Flere genetiske undergrupper av sars-CoV-2 viruset er påvist i Norge. Den største andelen tilhører den genetiske linjen B.1, som også er mest utbredt i Europa.
 • Fra uke 23 har det vært en økning i antall konsultasjoner for mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19 (ICPC-2-kode R991 og R992) og andre luftveisagens hos lege og legevakt.Denne trenden hadde en topp i uke 33 og har de siste ukene vært relativt stabil.
 • I spørreundersøkelser gjennomført i tilfeldige utvalg i befolkningen ble det i to-ukersperioden frem til 22. september rapportert en kraftig økning i alle landets fylker og i alle aldersgrupper opp til 55 år, kraftigst hos unge voksne. Luftveissymptomer rapporteres hos 27,6 % av barn i 10-årsalderen og 17,9 % av deres mødre i 14-dagers perioden frem til 25. september. Totalt ble 6,3 % av barna og 8,8 % av mødrene testet for SARS-CoV-2 i siste 14-dagers periode. Koronavirus ble ikke påvist hos noen av disse. 
 • Totalt har 1 332 pasienter med påvist covid-19 blitt innlagt i sykehus i Norge. For 1100 pasienter (83 %) var covid-19 hovedårsak til innleggelsen. Det er rapportert om 13 innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 39, en nedgang etter 21 i uke 38, og 21 i uke 37.
 • Det er rapportert om tre nye innleggelser i intensivavdeling i uke 39, etter én i uke 38, og to i uke 37. Mellom uke 26 og 36 var ikke mer enn én ny pasient innlagt i intensivavdeling per uke.   
 • I uke 38 ble antistoffer mot sars-CoV-2 ble påvist hos 0,4 % blant tilfeldig testede deltakere i norske kohortundersøkelser. Andelen som får påvist antistoffer kan variere fra uke til uke som uttrykk for tilfeldig variasjon i utvalget som testes. Siden uke 18 er flere enn 7000 personer testet, og antistoffer er påvist hos 1,2 % av disse.
 • Det er varslet 274 covid-19-assosierte dødsfall (5,1 per 100 000) til Folkehelseinstituttet. Det er rapportert fire dødsfall med dødsdato i uke 39. Gjennomsnittsalderen på de døde er 82 år. Totaldødeligheten i befolkningen er med få unntak beregnet til å være normal eller lavere det siste halvåret.