Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Status covid-19 uke 38»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Status covid-19 uke 38

Nyhet

Status covid-19 uke 38

Smittespredningen er fortsatt på et relativt lavt nivå nasjonalt, selv om det har økt de siste ukene. Det viser overvåkingsdata og modellering fra Folkehelseinstituttets oppdaterte ukerapport. 

Smittespredningen er fortsatt på et relativt lavt nivå nasjonalt, selv om det har økt de siste ukene. Det viser overvåkingsdata og modellering fra Folkehelseinstituttets oppdaterte ukerapport. 


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

− Forrige uke skyldes økningen i antall meldte covid-19-tilfeller primært situasjonen i Oslo. I tillegg ser vi enkelte utbrudd rundt i landet som håndteres lokalt, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.  

I løpet av uke 38 ble det meldt om 711 personer smittet med koronavirus, mot 763 i uke 37 (27,5 per 100 000 innbyggere for uke 37 og 38 samlet).  

Fem fylker hadde en økning i antall smittede: Innlandet, Agder, Møre og Romsdal, Rogaland og Oslo. Men i andre fylker ble det meldt om færre smittede, og 266 kommuner meldte ingen smittede i uke 38.  

− Vi ser at det meldes om mest smitte blant de unge. Det høyeste antall meldte tilfeller i uke 38 i forhold til befolkningstallet ble observert i aldersgruppene 20-39 år og 13-19 år, sier Vold.  

− Antall nye sykehusinnleggelser er fortsatt på et lavt nivå, men det er observert en stigning de siste to ukene. 20 personer i uke 38 og 21 personer i uke 37. Dette er det høyeste antallet innleggelser per uke siden uke 17. Det er for tidlig å si om dette er begynnelsen på en trend, fortsetter hun.

Til tross for lokale utbrudd og klynger og en økning i innleggelser i sykehus de siste to ukene, ser FHI ingen stigning i innleggelser i intensivavdeling, eller covid-19-assosierte dødsfall. 

− Dette kan skyldes at smitten de siste ukene primært har forekommet hos yngre personer med lav risiko for alvorlig forløp, og at den utstrakte testingen og smittesporingen gjør at vi oppdager flere smittede med et mildt forløp, forklarer Vold.

R-tallet 

Stigningen i smittetilfeller gjør seg også utslag i det såkalte R-tallet, reproduksjonstallet. Dersom R er lavere enn 1, vil epidemien avta, mens den vil øke hvis R-tallet er over 1.  

Mens R-tallet for august i siste ukes modelleringsrapport lå på 0,88 i gjennomsnitt, ligger tallet i den nyeste modelleringsrapporten, som ble publisert 23. september, på 1,26. Dette tallet reflekterer spredningen i begynnelsen av september.

− Det er viktig å huske på at det er stor usikkerhet til estimatene fra de matematiske modelleringene, som beregnes ut fra et lite antall innleggelser. Selv om R nå er beregnet til 1,26, er det fremdeles vår vurdering at smittesituasjonen er relativt stabil. Men det er all grunn til å være årvåken og følge situasjonen tett, påpeker Line Vold.  

Noen hovedpunkter fra rapporten for uke 38

 • 711 personer ble meldt smittet med koronavirus siste uke, mot 763 i uke 37. Antall smittede per 100 000 er 27,5 for de siste to ukene (uke 37 og 38 samlet).
 • Totalt er 13 012 personer smittet med koronavirus meldt til MSIS. 
 • Det var en økning i antall meldte smittede siste uke i 5 fylker (Innlandet, Agder, Møre og Romsdal, Rogaland og Oslo), mens 5 andre fylker (Vestfold og Telemark, Viken, Nordland, Vestland og Troms og Finnmark) meldte om færre tilfeller enn uka før. 
 • Flest smittede ble meldt fra Oslo (281 tilfeller i uke 38, mot 222 tilfeller i uke 37), Viken (164 tilfeller i uke 38 mot 194 i uke 37) og Vestland (141 i uke 38 mot 256 i uke 37), og det var også Oslo, Vestland og Viken som hadde det høyeste antall smittede per 100 000 innbyggere siste to uker (henholdsvis; 72,5; 62,4 og 28,8). 266 kommuner meldte ingen smittede i uke 38, og av de 90 som meldte smittede var det 69 som meldte færre enn 5 smittede.
 • I løpet av uke 38 har FHI blitt informert om 9 utbrudd som har blitt fulgt opp av kommunehelsetjenesten i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Utbruddene var knyttet til skoler, husstander og i institusjon (omsorgsbolig).  I tillegg har FHI fulgt opp de pågående utbruddene i Bergen og Fredrikstad/Sarpsborg/Indre Østfold, som er av de største lokale utbruddene siden begynnelsen av pandemien. 
 • Smittested er tilgjengelig for 831 (89 %) av totalt 934 personer som ble smittet i Norge de siste to ukene. Mest vanlig antatt smittested var privat husstand (322; 39 %), privat arrangement (149; 18 %) og jobb/universitet (108; 13 %). For 104 tilfeller (13 %) var antatt smittested ukjent.
 • Blant de totalt 934 personene som ble meldt smittet i Norge de siste to ukene, er informasjon om kontakt med et kjent covid-19-tilfelle tilgjengelig for 806 (86 %). Blant disse hadde 653 (81 %) hatt kontakt med et kjent tilfelle.
 • Det er rapportert om 2 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 37, og én i uke 38. Mellom uke 26 og 36 var det én ny pasient innlagt i intensivavdeling ukentlig.  
 • Det er varslet 267 covid-19-assosierte dødsfall (5,0 per 100 000) til Folkehelseinstituttet. Det ble rapportert 1 dødsfall med dødsdato i uke 38. Gjennomsnittsalderen på de døde er 82 år. Totaldødeligheten i befolkningen er med få unntak beregnet til å være normal eller lavere det siste halvåret.
 • Til og med uke 38 hadde 969 983 personer blitt testet for sars-CoV-2. Det tilsvarer cirka 18,1 prosent av befolkningen. I uke 38 ble 73 074 personer testet, og det var en nedgang på 8 prosent sammenlignet med uka før (79 626). Andelen positive blant de testede var 0,97 prosent i uke 38, tilsvarende 0,96 prosent i uke 37. Fylkesoversikten viser at det var Oslo som hadde høyest andel positive prøver både i uke 38 (2,7%) og i uke 37 (2,2%).
 • Median alder siden første tilfelle ble rapportert er 40 år, og i uke 38 var den 30 år. Det høyeste antall meldte tilfeller i forhold til befolkningstallet i uke 38 ble observert i aldersgruppene  
   20-39 år (24 per 100 000) og 13-19 år (20 per 100 000). 
 • Informasjon om smitteland var tilgjengelig for 1 006 (68 %) av de 1 474 meldte smittede siste to uker. Av disse hadde 934 (93 %) blitt smittet i Norge og 72 (7 %) hadde blitt smittet i utlandet. Blant de som var registret smittet i utlandet i uke 37–38, var det 3 som hadde vært i land som på innreisetidspunktet var unntatt karantene («gule land»), og 69 personer hadde reist i land som krever karantene ved innreise til Norge («røde land»). Mest vanlig smitteland siste to uker var Polen og Tyrkia.
 • Flere genetiske undergrupper av sars-CoV-2-viruset er påvist i Norge. Den største andelen tilhører den genetiske linjen B.1, som også er mest utbredt i Europa. Så langt er bare i underkant av 3 prosent av påviste SARS-CoV-2-virus videresendt til FHI for videre analyse i overvåkingen.
 • Spørreundersøkelser gjennomført i tilfeldige utvalg i befolkningen i månedsskiftet august/september rapportert om luftveissymptomer hos om lag 9 prosent av både barn og voksne.  I den siste perioden frem til 15. september ser vi en kraftig økning i alle landets fylker og i alle aldersgrupper opp til 55 år. Luftveissymptomer rapporteres hos 23 prosent av barn i 10-årsalderen og 12 prosent av de voksne opp til 55 år. 
 • I uke 37 ble antistoffer mot sars-CoV-2 ble påvist hos 1,7 prosent blant tilfeldig testede deltakere i norske kohortundersøkelser. Andelen som tester positivt kan variere fra uke til uke som uttrykk for tilfeldig variasjon i utvalget som testes. Siden uke 18 er omlag 7000 personer testet, og antistoffer er påvist hos 1,3 prosent av disse.
 • Basert på resultater fra matematiske modeller estimeres reproduksjonstallet (R-tallet) i Norge etter 1. september 2020 til å være 1,26 (95 % CI 0.20-2.40), og smittesituasjonen til å være relativt stabil. Modellen estimerer at det totalt har vært 69 600– 92 300 smittede i Norge. Med relativt få nye tilfeller og innleggelser vil det være større usikkerhet i reproduksjonstallet.