Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport for uke 42»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport for uke 42

Nyhet

Ukerapport for uke 42

Overvåkingsdata og modellering viser at smittespredningen fortsatt er på et relativt lavt nivå generelt i befolkningen.

Overvåkingsdata og modellering viser at smittespredningen fortsatt er på et relativt lavt nivå generelt i befolkningen.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Smittespredning har økt siden slutten av august (717–1 058 tilfeller ukentlig i ukene 38–41). Siste uke ble det meldt 925 tilfeller.

  • Les ukerapporten her

Det er store geografiske variasjoner. Oslo har flest tilfeller i forhold til folketallet, men det var en nedgang i meldte tilfeller fra Oslo sist uke (357 i uke 41 og 300 i uke 42). Tilfellene siste uke kan primært knyttes til vedvarende smittespredning i Oslo, flere større og mindre utbrudd rundt om i landet som håndteres i de berørte kommuner og et mindretall som ble smittet i utlandet – majoriteten smittet i Polen.

Smitten de siste ukene har primært forekommet hos yngre personer med lav risiko for alvorlig forløp og den utstrakte testingen og smittesporingen gjør at vi oppdager flere tilfeller med et mildt forløp. Overvåkningsdata viser fortsatt lav forekomst av alvorlige utfall. Det var 19 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen, Fem nye innleggelser i intensivavdeling og ingen dødsfall i uke 42. Det har vært en svakt stigende trend i nye pasienter innlagt i sykehus siden sommeren. Fem nye innleggelser i intensivavdeling er det høyeste antallet i en uke siden uke 17 (11). Det er foreløpig for tidlig å si om det er en økende trend.

Matematisk modellering indikerer en lav og relativ stabil smittespredning i sommer og en svakt økende smittespredning fra september med et reproduksjonstall for denne perioden på 1,1 (95% CI 0,95-1,14). Modellen estimerer at gjennom hele pandemien har bare hvert 5–7 tilfelle blitt diagnostisert og meldt til MSIS. I den siste måneden har hvert 2–3 tilfelle blitt oppdaget.

Identifiserte tilfeller må følges opp lokalt med sporing og testing av nærkontakter, gjennomføring av karantene etter gjeldene regler og isolering av de syke. Smittesporing og testing rundt enkelttilfeller og håndtering av utbrudd har fortsatt høy prioritet for å stanse utbrudd og forhindre videre smitte i etterkant av utbruddene. Ved økt smitte er det viktig at tiltak er målrettet mot der smitten skjer og der risiko for smittespredning er størst, samtidig med fortsatt fokus på de generelle smittevernrådene.