Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport for uke 47 - covid-19»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport for uke 47 - covid-19

Nyhet

Ukerapport for uke 47 - covid-19

Overvåkingsdata og modellering viser betydelig smittespredning de siste ukene.

Overvåkingsdata og modellering viser betydelig smittespredning de siste ukene.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

  • Det ble meldt 3 621 tilfeller i uke 47. Etter flere uker med økning i antall meldte tilfeller var antall meldte tilfeller i uke 47 noe redusert sammenlignet med uke 46 da det ble meldt 4080 tilfeller. Samtidig var det en nedgang i antall testede på 16 % fra uke 46. Andelen positive blant de testede økte fra 2,77 % i uke 46 til 2,92 % i uke 47.
  • Det er fortsatt store geografiske variasjoner i forekomst både mellom og innad i fylker. Oslo har høyest forekomst med 336 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 46 og 47 samlet og andel positive blant de testede på 5,5 % i uke 47. Antall meldte tilfeller i Oslo har vært stabilt siste to uker. Trøndelag har lavest forekomst med 31 meldte tilfeller per 100 000 (uke 46 og 47) og andel positive på 0,6 % i uke 47.
  • Det har vært en stigende trend i nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hoved­årsak siden sommeren, men økningen har avtatt de siste ukene. Det er foreløpig rapportert om 101 nye innlagte pasienter i uke 47 (101 i uke 46). Flest innleggelser sist uke per 100 000 innbyggere var i Helse Sør-Øst, og det har vært et økende antall nye innleggelser blant personer med bostedsfylke Oslo. Det var 20 nye inn­leggelser i intensivavdeling i uke 47, etter 16 i uke 46. Antall covid-19 assosierte dødsfall ukentlig øker. Det er meldt om 12 dødsfall i uke 47. Dette er det høyeste antallet siden slutten av april.
  • For uke 46-47 mangler det informasjon i MSIS om smitteland og smittesituasjon for langt de fleste av de meldte tilfellene (66 %). Dataene vi har bør fortolkes i lys av dette. Der hvor informasjon er tilgjengelig indikerer data at ca. 7 % ble smittet i utlandet (majoriteten er utenlandsfødte som smittes i egne hjemland, ca halvparten fra Polen), og at mest vanlig antatt smittesituasjon er egen husstand, jobb/universitet og private arrangement.
  • Matematisk modellering indikerer at økningen i smittespredning har stoppet opp med et reproduksjonstall etter 5. november på 1,0 (95% CI 0,9-1,1). Dette er lavere enn reproduksjonstallet mellom 26. oktober og 5. november som var beregnet til 1,4 (95% CI 1,1-1,7). Vi antar at om lag 10 % av tilfeller ble oppdaget i begynnelsen av pandemien, mens i oktober og november ble rundt 40 % tilfeller oppdaget.
  • Smittespredningen i Norge er stabilt høy, men med store lokale variasjoner. Den sterke økningen i antallet meldte tilfeller og sykehusinnleggelser ser ut til å avta. Dette kan være en begynnende effekt av de nye tiltakene fra slutten av oktober og begynnelsen av november. Situasjonen er imidlertid ustabil med fare for ny økning. Det er behov for ved­varende sterk innsats for å redusere smittespredningen i Oslo-området samtidig som kommuner ellers i landet må oppdage og raskt få kontroll på sine utbrudd. Testing og smittesporing er det viktigste tiltaket for å stoppe utbrudd, men det kan bli nødvendige med målrettede eller generelle kontaktreduserende tiltak i tillegg. Epidemiens potensial for rask økning taler for årvåkenhet og­ tidlig iverksetting av tiltak samtidig med fortsatt arbeid for å styrke etterlevelsen av de generelle smittevernrådene.