Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Koronasmitte blant ungdom i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Koronasmitte blant ungdom i Norge

Nyhet

Koronasmitte blant ungdom i Norge

Parallelt med at smittespredningen øker i samfunnet ser vi at også ungdom i større grad blir smittet enn tidligere i høst. Folkehelseinstituttet har sett på hvor ungdom smittes, og påviste tilfeller i ungdomsskole og videregående skoler.

Parallelt med at smittespredningen øker i samfunnet ser vi at også ungdom i større grad blir smittet enn tidligere i høst. Folkehelseinstituttet har sett på hvor ungdom smittes, og påviste tilfeller i ungdomsskole og videregående skoler.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet har oppsummert smitte i skoler for oktober. Det ble meldt om flere tilfeller blant barn og unge og smitte på flere skoler, men smittespredning mellom elever på skolen var fortsatt begrenset.

Dataene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), Nasjonalt smittesporingsteam og innrapportering fra Fylkesmenn. De viser at det er en økning i antall skoler med meldte tilfeller blant elever eller ansatte i oktober. Dette speiler smittesituasjonen i samfunnet omkring.

– De fleste skolene hadde fortsatt få tilfeller i oktober. Vi ser imidlertid at både antall skoler med tilfeller og skoler med flere enn tre tilfeller øker. Dette er som forventet når det er mer smitte i samfunnet, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl i Folkehelseinstituttet.

 

Tabell. Antall skoler1 med registrerte tilfeller 1. juni – 31. oktober 2020, tall for oktober i parentes.

 

Totalt antall skoler i Norge2

Totalt antall skoler med tilfeller

Skoler med mer enn 3 tilfeller blant elever

Skoler med mer enn 5 tilfeller blant elever og/ eller ansatte

Barneskoler

2799

70 (30)

7 (2)

6 (2)

Ungdomsskoler

51 (23)

5 (2)

3 (2)

Videregående skoler

413

49 (26)

9 (4)

7 (4)

¹ Antall skoler med regisrerte tilfeller er basert på innrapportering og kan være ufullstendig.

² Tall fra 2019.

Hvor smittes ungdom?

Totalt er det meldt 1620 tilfeller blant unge fra 13 til 19 år fra starten av utbruddet til 31. oktober. Av disse har 86 (5,3 prosent) oppgitt skole som sannsynlig smittested, mens den største gruppen, på 402 (24,8 prosent) oppgir hjemmet som smittested. Det er omtrent like stor andel som er smittet på privat arrangement som på skole. Det mangler imidlertid opplysninger om smittested for omtrent halvparten av tilfellene, enten fordi smittested er ukjent eller på grunn av mangelfull rapportering. For oktober er det meldt 689 tilfeller i aldersgruppen. Fordelingen er fremdeles nokså lik, med mindre enn 6 prosent som antas å være smittet på skolen og 19,6 prosent i hjemmet.

– Dataene tilsier at de fleste ungdommene er smittet innen familien, og at flest tilfeller meldes fra områder med mer utbredt smitte. Vi ser dessuten en del eksempler på at større smittespredning i aldersgruppen skjer når de grunnleggende smittevernreglene ikke er overholdt enten på skolen eller i fritiden, sier Greve-Isdahl.

Konsekvenser av smitte i skolene

Skolene er fortsatt på gult tiltaksnivå nasjonalt. Resultatene fra overvåkingsdataene tyder på at dette er tilstrekkelig for å hindre smitteutbrudd på skoler når rådene overholdes, også for de eldste elevene. Derimot er det ofte svært krevende for skolene når mange ansatte og elever settes i karantene, og utfordrende for kommunen å skaffe oversikt og ha tilstrekkelig kapasitet til smittesporingen.

– Vi ser fortsatt at mange blir påvirket når det påvises smitte i skoler. Hvis for eksempel mange ansatte må i karantene, blir det vanskelig å ha tilstedeværende undervisning også for de elevene som ikke må i karantene, sier Greve-Isdahl.

Det er fortsatt mulig å forbedre etterlevelsen av tiltakene på gult nivå. Dette gjelder blant annet at lærere og ansatte bør ha mulighet til å ha hjemmekontor for arbeidsoppgaver som ikke omfatter tilstedeværelse i kommuner der det oppfordres til hjemmekontor. I tillegg har Folkehelseinstituttet i samarbeid med Elevorganisasjonen startet en informasjonskampanje om smittevernråd rettet mot elever i videregående skoler, både i skolen og på fritiden. Informasjonskampanjen skal også utvides til å omfatte ungdomsskoleelever.

– Skoler er sentrale for ungdommers utdanning, utvikling og sosiale liv. Elevene har selv uttrykt at de ønsker å unngå nye runder med hjemmeundervisning. Derfor oppfordrer vi elever, ansatte og foreldre til å støtte opp om smittevernrådene både i og utenfor skolen for at det skal være mulig å beholde gult nivå og sikre en mest mulig normal hverdag, avslutter Greve-Isdahl.