Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Anbefaler endringer i innreisekarantene for Færøyene og områder i Finland»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Anbefaler endringer i innreisekarantene for Færøyene og områder i Finland

Nyhet

Anbefaler endringer i innreisekarantene for Færøyene og områder i Finland

Folkehelseinstituttet anbefaler at regjeringen fjerner krav om innreisekarantene for Færøyene samt tre sjukvårdsdistrikter i Finland. For Norden for øvrig og EU/EØS/Schengen blir det ikke foreslått endringer.

Folkehelseinstituttet anbefaler at regjeringen fjerner krav om innreisekarantene for Færøyene samt tre sjukvårdsdistrikter i Finland. For Norden for øvrig og EU/EØS/Schengen blir det ikke foreslått endringer.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

På oppdrag fra regjeringen utarbeider Folkehelseinstituttet hver uke en rapport om hvilke land som tilfredsstiller bestemte kriterier for å unntas karanteneplikten ved innreise til Norge, hvilke land som ikke tilfredsstiller kriteriene, og hvilke land det ikke finnes tilstrekkelige data for å vurdere.

Nye terskelverdier

Terskelverdiene for innreisekarantene er fra og med denne uka endret til mindre enn 25 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere siste to uker og mindre enn 4 % positive prøver i snitt per uke de siste to ukene. Se Justering av kriterier for røde land (regjeringen.no). I tillegg gjør FHI en helhetsvurdering av situasjonen basert på trender i smittesituasjonen og annen relevant informasjon.

Færøyene og sjukvårdsdistrikter i Finland

FHI anbefaler denne uka å fjerne innreisekarantenen for Færøyene da insidensen har gått sakte nedover de siste ukene og antall rapporterte tilfeller nå er 14,4 per 100 000 innbyggere basert på uke 44 og 45.

FHI anbefaler å fjerne innreisekarantene fra 3 sjukvårdsdistrikt i Finland (insidens, altså antall bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere siste to uker, i parentes):

 • Norra Savolax sjukvårdsdistrikt (22,2)
 • Centrala Tavastlands sjukvårdsdistrikt (23,4)
 • Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt (17,8)

Ingen øvrige endringer for reisende fra EU/EØS/Schengen-land

Det er ikke endringer i innreiserestriksjonene for reisende fra øvrige land i EU/EØS/Schengen som allerede er underlagt karantene ved ankomst til Norge.

I løpet av uka beslutter regjeringen hva slags innreisekarantene som skal gjelde for hvilke land og regioner. Endringer trer i kraft fra og med midnatt, natt til lørdag 14. november.

Spesielt om arbeidsreisende

Utenlandske arbeidstakere som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke benytte seg av unntaket fra innreisekarantene i covid-19-forskriften § 6c, dvs. at de ikke kan benytte ordningen med testing hver tredje dag. Se hvilke land og regioner dette gjelder for på Unntak for karantene: arbeidsreisende fra enkelte EØS-land og evt Sveits (paragraf 6c)

Oppdatert 11.11.2020:

Nye regioner i Sverige som dette vil gjelde for fra og med midnatt, natt til lørdag 14. november, er: 

 • Södermanland
 • Kalmar
 • Blekinge
 • Värmland
 • Gävleborg
 • Västernorrland
 • Västerbotten
 • Norrbotten

Fra lørdag vil også hele Danmark være omfattet av listen, mens arbeidsreisende fra Island igjen vil kunne benytte seg av unntaket i covid-19-forskriften § 6 c.