Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Status covid-19 uke 31 – for perioden 27.juli–2.august 2020»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Status covid-19 uke 31 – for perioden 27.juli–2.august 2020

Nyhet

Status covid-19 uke 31 – for perioden 27.juli–2.august 2020

De siste to ukene har det vært en økning i antall personer som er smittet med covid-19. Fortsatt er smittespredningen i Norge på et lavt nivå, men de siste ukenes økning i antall utbrudd gjør at Folkehelseinstituttet er bekymret for utviklingen framover.

De siste to ukene har det vært en økning i antall personer som er smittet med covid-19. Fortsatt er smittespredningen i Norge på et lavt nivå, men de siste ukenes økning i antall utbrudd gjør at Folkehelseinstituttet er bekymret for utviklingen framover.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Etter en lang periode der smittetallene har gått ned, økte antall covid-19-tilfeller sist uke. Det ble da meldt om 196 tilfeller, mot 94 tilfeller i uka før (uke 30), viser ukerapporten for uke 31 fra Folkehelseinstituttet.

Antall nye tilfeller per 100 000 innbyggere var de siste to ukene 5,4 per 100 000 innbyggere.

– Den samlede overvåkingen tyder imidlertid på at det fortsatt er lav spredning av covid-19 i befolkningen, og at smitte i hovedsak foregår rundt kjente tilfeller og i forbindelse med reisevirksomhet, lokale utbrudd og klynger, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet. Hun legger til at smitte på cruiseskip som kom i havn i Tromsø, har bidratt til denne økningen. 

Det er viktig at kommunehelsetjenesten følger opp smittede personer ved å spore opp nærkontakter, isolere de som er syke, sørge for høy testkapasitet og at karantene gjennomføres etter gjeldende råd. 

Smitte utenlands

Etter endringen i  karantenebestemmelsene for innreise den 15. juli, har det vært en økning i antall tilfeller som er smittet i utlandet.  

– Vi ser at de fleste som er smittet i utlandet, er smittet i «røde land», sier Vold. 

I alt er 67 registrert smittet i utlandet de siste to ukene, av disse er 52 smittet i «røde land» og 15 i «grønne land», se figuren nedenfor.

De mest vanlige smittestedene utenlands var Kosovo (15), Spania (8), Sverige (8), Danmark (7), Serbia (7) og Romania (6). I tillegg var flere land smittested for fire eller færre personer (Polen, Tyskland, Andorra, Bosnia-Hercegovina, Afghanistan, Irak, Libanon, Makedonia, Russland og Tyrkia).

digram smitte i Norge, utlandet og ukjent sted
Antall meldte covid-19-tilfeller i perioden 17. februar til 2. august 2020 fordelt på smittested – Norge, utlandet og ukjent sted. Ukjent sted omfatter denne uken også de som ble smittet på cruiseskip. Hentet fra rapporten (figur 8).. Illustrasjon: FHI

Ukerapporten inneholder også et kapittel om covid-19-situasjonen globalt.

Noen hovedpunkter fra ukerapporten for uke 31

 • Nye tilfeller: 196 nye personer ble meldt smittet med koronavirus. Det er en økning fra 94 personer uka før (uke 30).
 • Antall tilfeller per 100 000 er 5,4 for de to siste ukene.
 • Det er for tidlig å konkludere med om dette er begynnelsen på en stigende trend for smittetallene, men økningen i antallet utbrudd med covid-19 gjør at Folkehelseinstituttet er bekymret for om denne trenden vil fortsette.
 • Av landets kommuner var det 37 som meldte om nye smittetilfeller. 
 • Testing: Blant de testede var det 0,7 prosent som fikk påvist smitte, mot 0,4 prosent i uke 30. Troms og Finnmark hadde høyest andel positive prøver (3,9 prosent), dette har sammenheng med testing av cruisepassasjerer og mannskap i Tromsø. 
 • Smittested: Av de med kjent smittested var til sammen 67 personene smittet i utlandet i uke 30-31. Blant de 67 var det flest som hadde reist i «røde land»; 52 personer i «røde land» mot 15 i grønne land. I tillegg kommer de som er smittet om bord på cruiseskip.
 • Blant de som er kjent smittet i Norge, har de fleste hatt kontakt med et kjent tilfelle (64 prosent), og mest vanlig antatt smittested var privat hjem.
 • Sykehusinnleggelser: det var en liten økning i innleggelser, med 8 nye innleggelser i sykehus. 1 ble innlagt i intensivavdeling.
 • Dødsfall: Det var ett dødsfall assosiert med covid-19. Så langt har epidemien medvirket til 256 dødsfall i Norge. Gjennomsnittsalderen er 82 år.
 • Det er estimert at 95 prosent av alle med påvist smitte er friskmeldte.