Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 for uke 52 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport covid-19 for uke 52 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 52 er publisert

Overvåkingsdata viser en økning i antall meldte tilfeller de siste tre uker etter en nedgang de foregående tre uker.

Overvåkingsdata viser en økning i antall meldte tilfeller de siste tre uker etter en nedgang de foregående tre uker.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Hele ukerapporten for uke 52 finner du på nettsiden Ukerapporter om koronavirus og covid-19

Her er sammendraget og vurderingen fra ukerapporten for uke 52:

Overvåkingsdata viser en økning i antall meldte tilfeller de siste tre uker etter en nedgang de foregående tre uker.

Det er foreløpig meldt 3 108 tilfeller i uke 52. Dette er en økning på 6% sammenlignet med uke 51 da det ble meldt 2 934 Samtidig var det var nedgang i antall testede på 26 % siste uke. Etter en nedgang i andel positive blant de testede fra uke 47 til uke 51, økte andel positive fra 2 % i uke 51 til 2,9 % i uke 52.

Flere lokale utbrudd har ført til en økning i antall meldte tilfeller i Rogaland, Trøndelag og Møre og Romsdal siste uke. Oslo (med 612 meldte tilfeller sist uke) og Viken (med 1015 meldte tilfeller sist uke) står for 52 % av de meldte tilfellene uke 52 og har fortsatt høyest forekomst med henholdsvis 180 og 170 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 51 og 52 samlet. Nedgangen i meldte tilfeller fortsetter i begge fylker sist uke (Oslo 3 %, Viken 8 %). Nordland har fortsatt lavest forekomst med 15 tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 51 og 52 samlet.

I uke 52 er det foreløpig rapportert om 62 nye innlagte pasienter. Det var færre nye innleggelser enn i uke 51 (89). Helse Sør-Øst rapporterte flest antall nye innleggelser per 100 000 i uke 52 (1,6). De siste ukene har det vært en nedadgående trend i nye innleggelser fra Oslo. I Viken var det 25 nye innleggelser i uke 52, etter 37 i uke 51 og 29 i uke 50. Det var 11 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 52, en nedgang fra 13 i uke 51 og 19 i uke 50.

I uke 52 er det foreløpig rapportert om 18 dødsfall. Dette er en økning i forhold til forrige uke, men fortsatt lavere enn de foregående fire ukene.

I uke 51 ble det meldt om en ny variant av SARS-CoV-2 fra Storbritannia som har en rekke ulike mutasjoner. Varianten kan være opptil 70 % mer smittsom ifølge britiske myndigheter. Det er innført flere tiltak for å redusere smittespredningen i Storbritannia. Fem av 17 prøver fra importtilfeller fra Storbritannia analysert så langt er vist å være den nye varianten. Alle de fem personene som har fått påvist denne varianten har kommet til Norge i desember. Varianten er ikke sett i andre overvåkingsprøver. Det er de siste dagene også innført tiltak for å redusere risiko for import av denne varianten til Norge.

Situasjonen i Norge er ustabil med mange pågående utbrudd og fare for fortsatt økt smittespredning i den kommende uken. Det har trolig vært en noe større oppgang i nye tilfeller gjennom julen enn hva som er registrert ettersom det har vært en nedgang i testaktivitet gjennom julehelgen og andel positive prøver har økt betydelig. Vi er bekymret for at tallene kan stige ytterligere de neste ukene, etter julehøytiden med mer sosiale sammenkomster og økt reiseaktivtet innenlands og også til utlandet. Det er viktig at smittevernreglene opprettholdes gjennom jule- og nyttårsfeiringen, og at de som kommer tilbake etter reise i utlandet etterlever karantene og testregime. Oslo og Viken har fortsatt de høyeste smittetallene til tross for en nedgang i meldte tilfeller, og det er økende smittespredning i flere av landets fylker. Det er behov for fortsatt sterk innsats for å redusere smittespredningen, og det er viktig at kommunene rundt i landet opprettholder sin gode beredskap for raskt å oppdage og få kontroll på utbrudd lokalt.

Rask testing og isolering av smittede etterfulgt av smittesporing og karantene av nærkontakter er det viktigste tiltaket for å stoppe utbrudd. Ved økende eller mer utbredt smitte vil det være nødvendig med både målrettede og mer generelle kontaktreduserende tiltak i tillegg. Epidemiens potensial for rask økning taler for årvåkenhet og tidlig iverksetting av tiltak samtidig med fortsatt arbeid for å styrke etterlevelsen av de generelle smittevernrådene.