Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Anbefaler å prioritere vaksinegruppene ut fra smittesituasjonen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Anbefaler å prioritere vaksinegruppene ut fra smittesituasjonen

Nyhet

Koronavaksinasjon: Anbefaler å prioritere vaksinegruppene ut fra smittesituasjonen

Ut fra dagens smittesituasjon bør eldre i sykehjem og aldersboliger samt personer med økt risiko prioriteres for koronavaksine. Men situasjonen kan endre seg, og Folkehelseinstituttet anbefaler at prioriteringene vurderes fortløpende.

Ut fra dagens smittesituasjon bør eldre i sykehjem og aldersboliger samt personer med økt risiko prioriteres for koronavaksine. Men situasjonen kan endre seg, og Folkehelseinstituttet anbefaler at prioriteringene vurderes fortløpende.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttets (FHI) har levert sin anbefaling til regjeringen om koronavaksinasjon i notatet "Foreløpige anbefalinger og prioriteringer". Dette og flere andre notater om koronavaksinasjon publiseres i dag. Finn notatene på oversiktssiden:

Regjeringen vil ta de endelige beslutningene om hvilke grupper som til enhver tid skal prioriteres.

Anbefaler to hovedgrupper

Basert på dagens smittesituasjon gir Folkehelseinstituttet (FHI) følgende anbefalinger om hvilke grupper som bør prioriteres for SARS-CoV-2-vaksine:

  1. eldre over 65 år og personer 18–64 år med visse underliggende sykdommer og tilstander
  2. helsepersonell

Kunnskapen vi har i dag viser at det særlig er de eldste over 65 år som har høy risiko for alvorlig forløp og død, samt voksne under 65 år med visse underliggende sykdommer og tilstander. Beboere i omsorgsboliger og sykehjem ser ut til å være særlig utsatt.

– Dersom vi må starte vaksineringen med et begrenset antall vaksinedoser, kan det bli nødvendig med en mer finmasket prioritering innenfor de to anbefalte hovedgruppene, sier smitteverndirektør Geir Bukholm ved FHI.

Evt. prioritering av risikopersoner

Ved det enkelte vaksinasjonssted og i den enkelte kommune vil det kunne være behov for en mer detaljert prioriteringsrekkefølge av risikopersoner. I så fall foreslår FHI denne rekkefølgen ut fra kunnskapen om risikoen for å få et alvorlig forløp:

  1. De eldste ned til 65 år.
  2. De under 65 år med en eller flere nærmere spesifiserte sykdommer/tilstander. Det kan også være aktuelt å dele denne gruppen i to: 50–65 år først, og så 50–18 år. 

– Det må lages en mer detaljert prioriteringsrekkefølge hvis dette behovet oppstår og når vaksinens egenskaper er kjent, påpeker Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet. 
Det kan også bli aktuelt å prioritere en større del av befolkningen når vi har mer kunnskap om vaksinene som blir godkjent, og vi ser hvordan pandemien utvikler seg.

Vurderes fortløpende

Bukholm understreker at FHIs anbefaling vil bli revurdert når det foreligger mer detaljert informasjon om de vaksinene som blir tilgjengelige. 

– Prioriteringsrekkefølgen kan dessuten endres avhengig av hvor mye smitte det er i samfunnet, hvor stort press det på helsevesenet og hvilke vaksiner vi får tilgang til, men vi må også ta hensyn til kunnskapen om hvordan de enkelte vaksinene virker på ulike aldersgrupper og risikogrupper, sier Bukholm som understreker at anbefalingene er foreløpige. 

Slik kan en overordnet og skjematisk prioriteringsrekkefølge se ut, ifølge notatet:

figuren viser ulike smittesituasjoner
Ulike smittesituasjoner i samfunnet og hvilke grupper som bør prioriteres for vaksine. figur: FHI

Helsepersonell er en viktig gruppe, som også kan være utsatt for smitte. Så lenge smittesituasjonen er under kontroll, anser Folkehelseinstituttet det som viktigst å hindre smitte til dem som kan ha behov for helsehjelp, og på den måten også beskytte helsevesenet og de som jobber der. 

Ved mer utbredt smitte blir det viktigere å beskytte helsepersonellet direkte. Det kan bli aktuelt å prioritere enkelte grupper helsepersonell høyere også ved mindre utbredt smitte.

Rundt 1,3 millioner i risikogruppen

Ifølge anbefalingen regner man med at det i Norge bor over 40.000 personer på sykehjem, og at det er cirka 1,3 millioner i risikogruppen – som enten er over 65 år eller som har én eller flere av de aktuelle underliggende sykdommene/tilstandene. Det er usikkert hvor mange vaksinedoser Norge kan få levert i de første månedene i 2021. 

Det kan bli aktuelt å prioritere geografisk dersom det er forskjellig smittetrykk i ulike deler av landet og vi får få doser av gangen, men FHI anbefaler å utsette en slik beslutning til nærmere godkjenningstidspunktet for de ulike vaksinene. Da vil vi trolig ha mer kunnskap om de ulike vaksinene og kan bedre vurdere hvordan de ulike vaksinene best kan brukes i den aktuelle smittesituasjonen. 

Den eksterne etikkgruppens råd til Folkehelseinstituttet har vært et viktig bidrag i vurderinger som ligger bak anbefalingene. Se Råd om prioriterte grupper for koronavaksinasjon i Norge.