Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Status covid-19 uke 33»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Status covid-19 uke 33

Nyhet

Status covid-19 uke 33

Antall personer som blir meldt med covid-19 er stabilt. I uke 33 var antall meldte tilfeller på samme nivå som uken før, til tross for en økning i antall tester på 54 prosent.

Antall personer som blir meldt med covid-19 er stabilt. I uke 33 var antall meldte tilfeller på samme nivå som uken før, til tross for en økning i antall tester på 54 prosent.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

− Den samlede overvåkingen viser en økning i smittetilfeller de siste ukene, men fortsatt relativ lav spredning av covid-19 i befolkningen, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.  

Folkehelseinstituttet følger utviklingen nøye og ser at smitte i hovedsak foregår i forbindelse med lokale utbrudd og personer smittet i utlandet, primært i land omfattet av karanteneplikten.

− Smittesporing rundt enkelttilfeller og håndtering av utbrudd er fortsatt svært viktig, og tiltak må rettes mot der smitten skjer, samtidig med fortsatt fokus på de generelle smittevernrådene, understreker Vold.

Noen hovedpunkter fra ukerapporten for uke 33

 • 360 nye personer ble meldt smittet med koronavirus siste uke. Det er en nedgang på 10 personer fra uken før (uke 32). Antall smittede per 100 000 er 13,6 for de to siste ukene (uke 32 og uke 33).
 • I de siste to ukene (uke 32 og 33) var det 530 personer (73 %) av de 730 personene meldt smittet som hadde informasjon om smitteland. Av disse hadde 399 (75 %) blitt smittet i Norge og 131 (25 %) hadde blitt smittet i utlandet. 
 • Oslo har hatt det høyeste antall smittede per 100 00 innbyggere for uke 32 og 33 samlet (32,9).
 • Av landets kommuner var det 82 som meldte om nye smittede i uke 33. 
 • Det var en økning i antall smittede i 5 fylker siste uke (Agder, Innlandet, Troms og Finnmark, Vestland og Vestfold og Telemark), mens 3 fylker (Oslo, Trøndelag og Møre og Romsdal) meldte færre tilfeller enn uken før. 
 • I uke 33 ble 63 793 personer testet. Det er en økning på 54 prosent sammenliknet med uken før (41 367 i uke 32). Dette er det høyeste antall testet for SARS-CoV-2 i noen uke. 
 • Blant de testede var det 0,57 prosent som fikk påvist smitte siste uke, mot 0,89 posent i uke 32.
 • Det er fremdeles få som blir innlagt på sykehus. Siste uke ble én person med bekreftet covid-19 innlagt på intensivavdeling.
 • Det var ett dødsfall assosiert med covid-19 rapportert siste uke. Det har ikke vært rapportert om mer enn ett dødsfall ukentlig siden uke 26. 
 • Så langt har epidemien medvirket til 262 dødsfall i Norge. Gjennomsnittsalderen på de døde er 82 år.