Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Oppdaterte anbefalinger om bruk av munnbind»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Oppdaterte anbefalinger om bruk av munnbind

Nyhet

Oppdaterte anbefalinger om bruk av munnbind

I enkelte situasjoner der det er umulig å holde 1 meter avstand til andre, anbefales munnbind som et tilleggstiltak for å hindre smitte fra personer med covid-19 uten symptomer når det er økende smittespredning. Det anbefales fortsatt bruk av munnbind på kollektivtrafikk i Oslo der man ikke kan holde minst en meters avstand.

I enkelte situasjoner der det er umulig å holde 1 meter avstand til andre, anbefales munnbind som et tilleggstiltak for å hindre smitte fra personer med covid-19 uten symptomer når det er økende smittespredning. Det anbefales fortsatt bruk av munnbind på kollektivtrafikk i Oslo der man ikke kan holde minst en meters avstand.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Regjeringen bestemte 14 august å anbefale bruk av munnbind på offentlig transport når det ikke er mulig å holde 1 meters avstand til andre passasjerer. Daværende anbefaling gjaldt reisende med kollektivtrafikk i, til og fra Oslo og bo- og arbeidsregion Indre Østfold (Indre Østfold, Rakkestad, Skiptvedt og Marker) i en periode på 14 dager.

Folkehelseinstituttet har analysert den epidemiologiske situasjonen for de to regionene, samt for Bergen der det også har vært rapportert utbrudd, for å kunne gi oppdaterte råd. Rådene har vært diskutert med kommunelegen eller smittevernlegen i Oslo, Indre Østfold og Bergen.

Det er fortsatt et høyere smittepress i Oslo og derfor anbefales fortsatt bruk av munnbind for kollektivreiser til, fra og i Oslo, der en ikke kan opprettholde 1 meters avstand. Anbefalingen gjelder for nok en uke.  Folkehelseinstituttet vil følge utviklingen for å se effekten av smittesporing, råd om ansvarlig sosial atferd og andre smitteverntiltak.

I bo- og arbeidsregion Indre Østfold med kommunene Indre Østfold, Rakkestad, Skiptvedt og Marker er smittesituasjonen tilnærmet normalisert. FHI og Helsedirektoratet har derfor vurdert at man kan oppheve rådet om munnbindbruk i denne regionen.

FHI og Helsedirektoratet har også vurdert situasjonen i Bergen. Vi mener det ikke er nødvendig å gi anbefaling om bruk av munnbind på offentlig transport der en ikke kan opprettholde 1 meters avstand i Bergen fordi utbruddet ser ut til å være avgrenset, og smittepresset ser ikke ut til å være økende i den generelle befolkningen.

Munnbind erstatter ikke andre smitteverntiltak

- Fortsatt er avstand den viktigste faktoren for å forebygge smitte. Munnbind erstatter ikke andre smitteverntiltak, understreker Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Den siste oppsummeringen av kunnskap som Folkehelseinstituttet har gjort viser at avstand på 1 meter eller mer reduserer risikoen for smitte med anslagsvis 80 prosent. Munnbind brukt i befolkningen har kun en smittereduksjon på anslagsvis 40 prosent.

- Det betyr at smitterisikoen kan øke hvis vi erstatter anbefalingen om avstand på minst 1 meter med bruk av munnbind. Det viser også hvor viktig det er at folk fortsetter å holde minst 1 meter avstand til andre enn sine nærmeste, slik at viruset ikke sprer seg, sier Vold.

Kan være aktuelt på kollektivtransport

Ved økende smitte i samfunnet anbefaler FHI at folk bruker munnbind i kollektivtrafikken når en ikke kan opprettholde 1 meters avstand. En typisk slik situasjon er rushtiden i kollektivtransporten. særlig i de store byene.

Ikke alle personer kan, av medisinske og andre årsaker, bruke munnbind. Uansett hvor stort smittepress, er det viktigste tiltaket å legge til rette for å kunne opprettholde minst 1 meters avstand. Der det ikke er mulig, kan bruk av munnbind redusere risiko for smitte, men vil ikke kunne erstatte avstand som tiltak. Barn under ungdomsskolealder anbefales ikke å bruke munnbind. Barn under to år skal ikke bruke munnbind.