Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ny risikovurdering om covid-19-epidemien: Norge vil få lokale smitteutbrudd»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ny risikovurdering om covid-19-epidemien: Norge vil få lokale smitteutbrudd

Nyhet

Ny risikovurdering om covid-19-epidemien: Norge vil få lokale smitteutbrudd

Det er økende smittespredning av covid-19 i befolkningen både i Norge og Europa. I rapporten fremgår det at Folkehelseinstituttet ikke ser noen tegn til landsomfattende oppblussing av epidemien.

Det er økende smittespredning av covid-19 i befolkningen både i Norge og Europa. I rapporten fremgår det at Folkehelseinstituttet ikke ser noen tegn til landsomfattende oppblussing av epidemien.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

– Smittespredningen vi nå opplever kommer fra smitte som allerede eksisterte i Norge og smitte som er importert fra andre land. Det er en følge av den gradvise gjenåpningen av samfunnet og åpning av grensene. Så lenge vi ikke har en vaksine eller er immune mot sykdommen er det risiko for lokal og generell oppblussing av smitte, sier Line Vold avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttets 11. risikovurdering inneholder oppdatert kunnskap, situasjon, prognose, risiko og respons om epidemien i Norge og finnes øverst i listen på siden "Covid-19 epidemien - Risikovurderinger".

FHI peker på at det er få kommuner som har hatt økning i sommer. Rapporten slår fast at økningen i antall tilfeller i sommer skyldes utbruddet på M/S Roald Amundsen, importerte enkelttilfeller og lokale utbrudd knyttet til blant annet private arrangementer.

Lokale utbrudd og håndtering

Folkehelseinstituttet vurderer risiko for spredning av covid-19 i Norge vurderes nå som høy på lokalt nivå og lav på nasjonalt nivå.

– Strategien fremover er fortsatt at inngripende tiltak i størst mulig grad skal målrettes mot der smitten skjer, og brukes lokalt basert på den lokale smittesituasjonen. Hele samfunnet må imidlertid forberede seg på lokale oppblussinger og kanskje en ny, større bølge av epidemien, sier Vold.

– Vi ser at kommunene som opplever utbrudd, gjør mye riktig særlig innen testing og smittesporing. Da kommer situasjonen under kontroll, slik vi har sett i Moss og Indre Østfold. Dette gir verdifull lærdom for håndteringen i månedene framover, avslutter Vold.

Prioriterte oppgaver

Folkehelseinstituttet vil i de fire neste uker særlig følge opp følgende aktiviteter:

 • Forsterke og forbedre systemene for å følge epidemiens utvikling for å fange opp eventuell oppblussing så tidlig som mulig.
 • Veilede og støtte kommunelegene i oppdaging, vurdering og håndtering av lokale utbrudd, høste erfaringer av den lokale håndteringen og om nødvendig forbedre håndboka for kommuneleger.
 • Lage bedre veiledning om håndtering av situasjoner der skip har smittede om bord og mal for kommunal smittevernplan for covid-19.
 • Etablere en utvidet nasjonal smitteoppsporingsenhet, og vurdere og eventuelt forbedre digitale verktøy for smittesporing.
 • Sluttføre pilotprosjektet om spytt som prøvemateriale og gi anbefalinger om eventuell innføring.
 • Følge opp innføringen av nye testeanbefalinger.
 • Støtte lufthavner og ferjehavner med store ankomster fra utlandet i å etablere teststasjoner som er lett tilgjengelig for dem som kommer fra utlandet og ønsker testing.
 • Kommunisere med befolkningen, helsetjenesten og kommunene om vår situasjonsforståelse og aktuelle smitteverntiltak og smittevernråd, herunder om bruk av munnbind som del av smittevernet mot covid-19.
 • Utarbeide og fortløpende oppdatere reiseråd for EU/EØS-området.
 • Skaffe mer kunnskap gjennom overvåking, forskning og kunnskapsoppsummering som grunnlag for langsiktig håndtering av epidemien.
 • Fortsette arbeidet med å skaffe vaksine til Norge, gi råd om vaksinasjonsstrategi og prioritering samt planlegge distribusjon til kommunene og veilede dem i planlegging for vaksinasjon.