Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Religiøse feiringer - arkivert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Religiøse feiringer - arkivert

Artikkel i nettpublikasjon

Smittevernråd for religiøse feiringer - arkivert

Helsemyndighetene ønsker at alle som feirer religiøse høytider får gode og trygge markeringer. Det kan man gjøre ved å følge nasjonale råd og anbefalinger. Her er de viktigste smittevernrådene som gjelder for høytider.

Helsemyndighetene ønsker at alle som feirer religiøse høytider får gode og trygge markeringer. Det kan man gjøre ved å følge nasjonale råd og anbefalinger. Her er de viktigste smittevernrådene som gjelder for høytider.


Innhold på denne siden

Smittesituasjonen i Norge er ulik i forskjellige områder. Mange kommuner har derfor strengere råd og regler enn de nasjonale tiltakene. Undersøk hvilke regler som gjelder i din kommune.

Generelle råd

Sosiale sammenkomster gir økt risiko for smittespredning, og alle må begrense hvor mange de er sammen med. Det er tryggere å møtes utendørs enn inne.

Generelle smittevernråd som gjelder i alle situasjoner:

 • Syke personer bør holde seg hjemme.
 • Kontaktreduserende tiltak - hold 1 meter avstand til andre enn de du bor tett med (familiemedlemmer eller tilsvarende nære). Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsning og klemming, og begrens antall sosiale kontakter.
 • God hånd- og hostehygiene og godt renhold.

Beskyttede (vaksinerte og personer som har hatt covid-19) skal følge de samme rådene som andre ute i samfunnet. I private rom (i hjem og i bil) trenger ikke de som er beskyttet å holde avstand til andre, med et unntak; de må fortsatt holde avstand til personer som ikke er beskyttet og som er i risikogruppe. 

Se også:

Samlinger hjemme

For anbefalinger om antall gjester du kan ha hjemme, se Arrangementer, samlinger og aktiviteter. Det kan ikke være flere personer enn at alle kan holde 1 meters avstand. Ved besøk i private hjem, telles ikke beskyttede med, og kan komme i tillegg.

Smittevernråd ved samlinger hjemme:

 • Ikke gå på besøk eller ha gjester hvis du har symptomer forenelig med covid-19. Test deg så snart som mulig hvis du tror du kan være smittet med covid-19.
 • Personer som er i karantene, kan ikke dra på besøk eller ha gjester. Det er viktig å følge reglene som gjelder for karantene for ikke å bringe smitte videre.
 • Sørg for at alle som ikke bor sammen holder 1 meters avstand til hverandre (egne råd for beskyttede, se over).
 • Det er bedre å samles ute enn inne, fordi risiko for smitte er mindre utendørs.
 • Alle bør vaske hendene godt eller bruke hånddesinfeksjon/håndsprit regelmessig.

Private arrangementer

Hvis du leier eller låner lokaler for sammenkomsten, eller samles ute på offentlig sted, gjelder andre regler enn ved samling hjemme. For regler om antall deltakere på private arrangement/private sammenkomster (innendørs og utendørs), se Arrangementer, samlinger og aktiviteter

Én eller flere personer må være ansvarlig for smittevernet på sammenkomsten og sørge for å:

 • Informere om at syke personer må holde seg hjemme.
 • Tilrettelegge for at alle gjestene som ikke bor sammen kan holde 1 meter avstand hele tiden.
 • Ha en liste med navn og telefonnummer til alle som er til stede slik at de kan hjelpe kommunen med smittesporing dersom det oppstår et smitteutbrudd.
 • Sørge for godt renhold og mulighet for håndvask eller hånddesinfeksjon/håndsprit.

Samlinger i kirker, moskéer, templer, synagoger, bedehus eller andre religiøse møtesteder 

Samling på ulike religiøse møtesteder regnes som arrangement og alle må derfor følge smittevernråd for arrangementer. Nasjonale retningslinjer for arrangementer og private samlinger finnes her:

Det anbefales å begrense antall deltakere på religiøse samlinger, og å begrense antall religiøse samlinger totalt for å redusere smitterisikoen.

Risiko for smitte øker hvis mange deltakere samles på ulike arrangementer over flere dager.

Hvor mange som kan være til stede på slike arrangement, avhenger av om man er ute eller inne og om man har faste, tilviste plasser. Alle deltakere skal holde minst 1 meters avstand hele tiden, også når de kommer og går fra arrangementet. Ansatte og arrangører kommer i tillegg til antallet.

 • Syke personer skal ikke delta, selv med milde symptomer.
 • Arrangøren må ikke tillate flere til stede enn at alle kan holde 1 meters avstand under hele seremonien.
 • Arrangører må sikre at det ikke blir trengsel utenfor møtestedet før og etter arrangementet. Bruk eventuelt egne personer (koronaverter) til å sikre god gjennomføring.
 • Sørg for godt renhold, og sett hånddesinfeksjonsmiddel/ håndsprit ved inngangen og andre steder der det er felles kontaktpunkt, som for eksempel dørhåndtak og lysbryter.
 • Sørg for godt renhold, særlig på hyppig berørte kontaktpunkter og på toaletter.
 • Luft godt ut av rommet før arrangementet, og bruk eventuelt ventilasjonssystem som vanlig.
 • Arrangøren må registrere hvem som er til stede (navn og telefonnummer), for å kunne bidra til smittesporing hvis det skulle bli nødvendig. 

Reiser

Reiser innlands kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige, og planlegge reisen på en måte hvor man kommer i kontakt med færrest mulig og slik reduserer smittespredning. Spesielt gjelder dette personer som reiser fra et område med høyere smittetall. De som er beskyttet er de som er fullvaksinerte, de som har fått 1. vaksinedose (etter 3-15 uker) og personer som har gjennomgått covid-19 infeksjon i løpet av de siste 6 månedene:

Reiser til utlandet frarådes. Hvis du likevel må reise, må du med høy sannsynlighet bo på karantenehotell når du kommer tilbake til Norge, se:

Råd om koronavirus og vaksinering

Mer om koronavirus og vaksinasjon:

Historikk

25.09.2021: Arkivert.

16.06.2021: Nytt avsnitt om generelle råd. Nedkorting av tekst om lokale reguleringer. Lagt til informasjon om de som er beskyttet.

03.05.2021: Lagt inn "bedehus" i overskriften "Samlinger i kirker, moskéer, templer, synagoger, bedehus eller andre religiøse møtesteder".