Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Avstand, sosial og fysisk kontakt - arkivert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Avstand, sosial og fysisk kontakt - arkivert

Artikkel i nettpublikasjon

Avstand, sosial og fysisk kontakt - arkivert

Økt avstand og færre nære kontakter er to sentrale smittereduserende tiltak som har vært mye brukt i håndteringen av koronapandemien. Ved å øke avstanden mellom mennesker og redusere antall kontakter, reduserer vi risikoen for å bli smittet av personer som ikke vet at de er smittet. Ved økende vaksinasjonsdekning i befolkningen kan man gradvis lette på disse tiltakene.

Illustrasjon koronavirus

Økt avstand og færre nære kontakter er to sentrale smittereduserende tiltak som har vært mye brukt i håndteringen av koronapandemien. Ved å øke avstanden mellom mennesker og redusere antall kontakter, reduserer vi risikoen for å bli smittet av personer som ikke vet at de er smittet. Ved økende vaksinasjonsdekning i befolkningen kan man gradvis lette på disse tiltakene.


Innhold på denne siden

Denne artikkelen er erstattet med
Smittevernråd til befolkningen

Generelle smittevernråd  

  • Syke personer skal holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg
  • God hånd- og hostehygiene
  • Kontaktreduserende tiltak

Smitterisiko er lavere utendørs enn innendørs. Generelt er det også anbefalt å sørge for god ventilasjon. I private boliger er det anbefalt å lufte regelmessig eller mellom bruk av ulike grupper. Lufting erstatter ikke andre smittevernråd.  

Hold avstand (kontaktreduserende tiltak)

Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Vi reduserer risikoen for å bli smittet ved å øke avstanden mellom mennesker.

I utgangspunktet bør alle holde avstand til andre utenom de en bor med. Minst en meter avstand er hovedregelen. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsning og klemming. Kortvarig passering gir liten risiko for smitteoverføring. I det offentlige rom (for eksempel i butikker, serveringssteder, treningssentre osv.) skal alle holde avstand til dem man ikke kjenner.

De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre, hvis de vet at disse ikke er ubeskyttede i risikogruppen. Du og de du bor med kan være sammen som normalt. "De du bor med” inkluderer også en kjæreste.

Mer om avstand 

Basert på tilgjengelig kunnskap vurderer FHI at 1 meter avstand gir risikoreduksjon i de fleste situasjoner, men 1 meter avstand utelukker ikke smitte. I situasjoner der personer i liten grad beveger seg er risikoen mindre, for eksempel i lokaler med fastmonterte seter. Risikoen for smitte er mindre dersom ansikt til ansikt kontakt unngås. Vi anbefaler derfor at sitteplasser prioriteres fremfor ståplasser i situasjoner med trengsel i kollektivtrafikken.    

Covid-19 smitter betydelig mindre ute enn inne. Vi presiserer viktigheten av god ventilasjon og luftutskifting, som reduserer smitterisikoen. 

Les mer:    

Færre kontakter reduserer smitterisiko

Det å ha kontakt med mange andre øker risikoen for å bli smittet av personer som ikke vet at de er smitteførende. Et effektivt smitteverntiltak er derfor å begrense antall kontakter og å ha de samme kontaktene over tid, både i private sammenhenger, på arrangementer og på arbeidsplass, skole og studiested. Les mer om antallsbegrensninger for private og offentlige sammenkomster og arrangementer.

Smittestopp er en app fra Folkehelseinstituttet (FHI) som skal bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet, og er helt frivillig å bruke. Se også informasjon på helsenorge.

Ta vare på deg selv og andre

På grunn av koronapandemien må vi holde avstand til hverandre. Det gjør livet utfordrende for mange. Hvordan skal vi ta vare på oss selv og hverandre nå? Hvordan kan vi være sosiale uten at noen blir utsatt for smitte? 

Historikk

25.09.2021: Arkivert

25.09.2021: Lagt inn lenk til artikkel som erstatter denne artikkelen.

07.09.2021: Oppdatert lenke og informasjon i faktaboks.

20.08.2021: Oppdatert ihht økende vaksinasjonsdekning i befolkningen. Forkortet og forenklet språk og innhold. Oppdatert lenker.

20.06.2021: Endret anbefalingen om antall gjester i private hjem fra 10 til 20 i tråd med regjeringens gjenåpningsplan trinn tre. Fjernet figur om sosial og fysisk kontakt under pandemien. Lagt inn lenk til hvilke lettelser som gjelder i private hjem.

26.05.2021: Endret fra 5 til 10 gjester i private hjem, hager og hytter.

27.04.2021: Lagt til råd om lufting.

21.04.2021: Endret tittel til "Avstand, sosial og fysisk kontakt". Tidligere tittel var "Avstand og færre kontakter".

19.04.2021: Endret til "Ha kun 5 gjester i private hjem, hager og hytter", under avsnittet om færre kontakter.

25.03.2021: Endret anbefaling om avstand fra 25. mars: forsterket anbefaling om å holde to meter avstand der det er mulig

19.03.2021: Presisert at det er 1 meter avstand som er hovedregelen, ikke 2 meter.

09.03.2021: Oppdatert lenk til regjeringen.no med informasjon om nasjonale tiltak.

25.01.2021:Lagt inn avsnitt om skjerpede tiltak i 25 kommuner på Østlandet som følge av utbruddet med engelsk koronavirusvariant. 

19.01.2021: Artikkelen er oppdatert i henhold til oppdaterte nasjonale anbefalinger fra regjeringen.

14.01.2021: Lagt inn avsnitt om regjeringens anbefaling for 4.-19. januar, bl. a. om at ungdom bør unngå å ha gjester. Lagt inn lenk til helsenorge om råd for koronahverdagen.

08.01.2021: Endring og presisering av at midlertidige anbefalinger og vedtak fra 4. januar 2021 gjelder til 19. januar.

04.01.2021: Lagt inn nye restriksjoner på antall sosiale kontakter. 

17.12.2020: Lagt til avsnitt Ta vare på deg selv og andre, med lenke til informasjon på Helsenorge

07.12.2020: Lagt til setning og referanse om at koronaviruset smitter betydelig mindre ute enn inne.