Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Begravelsesbyråer og gravferdsetater - arkivert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Begravelsesbyråer og gravferdsetater - arkivert

Artikkel i nettpublikasjon

Råd til begravelsesbyråer og gravferdsetater for håndtering av døde med covid-19 - arkivert

I tråd med Regjeringens plan for gradvis gjenåpning av samfunnet, anbefales begravelsesbyråer og gravferdsetater å utarbeide planer for gradvis nedtrapping av covid-19-relaterte smitteverntiltak, med mål om å komme tilbake til normal drift.

I tråd med Regjeringens plan for gradvis gjenåpning av samfunnet, anbefales begravelsesbyråer og gravferdsetater å utarbeide planer for gradvis nedtrapping av covid-19-relaterte smitteverntiltak, med mål om å komme tilbake til normal drift.


Innhold på denne siden

Nasjonale og lokale smitteverntiltak

Regjeringen går videre med tredje trinn i gjenåpningsplanen fra 20. juni. Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Målgruppe

Alt personell som er involvert i stell og håndtering av døde personer med mistenkt eller bekreftet covid-19.

Bakgrunn

Smitte med SARS-CoV-2 skjer fortrinnsvis ved nær kontakt med en smittet person ved at man blir eksponert for små og store dråper som inneholder virus fra luftveiene i tillegg til direkte og indirekte kontaktsmitte. Se også:

Smitterisiko under pandemien vil variere geografisk. Begravelsesbyråer og gravferdsetater bør forholde seg til det risiko-/tiltaksnivå som er definert lokalt.

Smitte i kontakt med den døde

Vaksinestatus for ansatte i begravelsesbyråer og gravferdsetater, avdøde og pårørende vil påvirke smitteverntiltakene under stell av den døde. Dersom de som skal delta i stell av den døde er beskyttet, kan ordinære rutiner for stell og bruk av beskyttelsesutstyr følges. Les mer her;

Den primære smitteveien etter at dødsfallet har inntruffet er kontaktsmitte, spesielt ved direkte kontakt med blod og kroppsvæsker. Sannsynligheten for smitte med SARS-CoV-2 ved kontakt med den døde vurderes som lav. Dersom den avdøde i tillegg var beskyttet vurderes mulighet for smitte som lite sannsynlig. For personer som er beskyttet, men har fått påvist SARS-CoV-2 er også smitterisikoen vurdert som svært lav. Les mer her;

Pårørende

Det er viktig at pårørende får ta avskjed med den som er død. Verdighet for den døde, kulturelle og religiøse tradisjoner og pårørendes behov skal i størst mulig grad respekteres og ivaretas. Smittevern skal ikke være til hinder for at familie skal få se den døde og delta i stell om dette er ønsket, så lenge de får informasjon om aktuelle smitteverntiltak.

Begravelsesbyråer

Begravelsesbyråer oppfordres til å etablere systemer som sikrer dialog med helseinstitusjonene eller kommuneleger i området de har oppdrag for.

Begravelse eller kremering følger nasjonale anbefalinger. Det er ikke kontraindisert med begravelse av døde med covid-19.

Bruk av personlig beskyttelsesutstyr under stell

Behov for bruk av personlig beskyttelsesutstyr vil avhenge av vaksinestatus.

I kontakt med døde, kan de som steller eksponeres for smitte. Korrekt bruk av personlig beskyttelsesutstyr bidrar til at risikoen for smitteoverføring reduseres betydelig.

Gjennomføring av stell følger ordinære rutiner med hensyn til:

 • tilgjengelighet av nødvendig utstyr
 • håndhygiene før og etter all kontakt med den døde
 • bruk av personlig beskyttelsesutstyr, inkludert korrekt bruk
 • korrekt bruk av hansker
 • avfallshåndtering
 • rengjøring/ desinfeksjon av berørte områder

Bruk av morsposer (likposer)

Morspose kan benyttes i henhold til ordinære rutiner. Indikasjon for bruk av morspose kan være:

 • ved omfattende lekkasje fra kroppsåpninger
 • etter obduksjon
 • ved forflytting og transport
 • i situasjoner med flere døde

Morsposen må være av et fuktbestandig og nedbrytbart materiale.

Dersom den døde legges i morspose på avdelingen, og pasienten har vært isolert, må morsposen merkes med gjeldende smitteregime.  Når morspose benyttes, må den døde legges i kisten med morsposen. Morsposen skal i hovedsak ikke åpnes. 

Unntaksvis kan det være behov for å åpne morsposen etter at stell har vært utført for å tilrettelegge for syning. Personell som bistår, må benytte personlig beskyttelsesutstyr som beskrevet over.

Kister med morsposer skal merkes slik at gravplassmyndighet gjøres kjent med at det er smitte.

Der gravferdskikken medfører at kiste ikke skal benyttes, skal den døde svøpes i lik-klede/ tekstiler og legges i lukket morspose som merkes med smitte.

Vaskeseremoni

Islamsk råd har frarådet vaskeseremoni av pasienter med bekreftet covid-19, men dersom dette ønskes gjennomført, må det avtales og de involverte må bruke personlig beskyttelsesutstyr slik beskrevet ovenfor. Dersom den avdøde og/ eller pårørende er beskyttet, kan man følge ordinære rutiner for vaskeseremoni.

Dødsfall i helseinstitusjon

Dersom avdøde er beskyttet kan ordinære rutiner for stell av døde og råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr og lettelser for vaksinerte følges.

Håndtering av døde med mistenkt eller bekreftet covid-19 skal gjennomføres i henhold til ordinære rutiner for stell av døde som har vært isolert med dråpesmitteregime. 

Dødsfall i hjemmet

Rutiner for stell vil avhenge av vaksinestatus for den avdøde og de som deltar i stellet. Dersom avdøde er beskyttet kan ordinære rutiner for stell av døde følges. For ansatte følges råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr og lettelser for vaksinerte.

Dersom pårørende ønsker å delta i stell bør de benytte personlig beskyttelsesutstyr som beskrevet over, dersom de ikke selv er beskyttet.

 • Munn og nese på den døde kan dekkes med et munnbind før snuing og forflytting.
 • Vurder behovet for morspose.
 • Håndhygiene utføres etter all berøring.
 • Rommet hvor den døde har oppholdet seg, rengjøres på vanlig måte. Ha et spesielt fokus på de områder av rommet nærmest den døde og alle felles berøringspunkter.
 • Det er ikke behov for å fjerne møbler og inventar.
 • Tekstiler legges direkte i vaskemaskin og vaskes på høyest mulig temperatur.
 • Personlige eiendeler rengjøres.
 • Avfall kastes i som restavfall. 

Gravferdsetatene

For ansatte som er beskyttet følges ordinære rutiner.

Dersom personell som bistår i gravlegging eller kremering ikke er beskyttet, bør bruk av personlig beskyttelsesutstyr benyttes i henhold til ordinære rutiner i virksomheten. Dette gjelder også dersom den den døde skal kremeres eller gravlegges uten kiste. Håndhygiene utføres etter at hansker er tatt av.

Obduksjon

SARS-CoV-2 kan overleve i lungevev en tid etter at dødsfallet har inntruffet. Ved post-mortem prosedyrer i tilknytning til pasientens luftveier kort tid etter dødsfallet og ved bruk av høyhastighets roterende instrumenter/ verktøy, skal personell anvende personlig beskyttelsesutstyr i henhold til aerosolgenererende prosedyrer.

Det henvises for øvrig til Den norske patologforening sine råd om obduksjon og annen håndtering av lik med mistenkt eller bekreftet covid-19 sykdom (legeforeningen.no).

Historikk

25.09.2021: Arkivert.

18.08.2021: Endringer i tråd med Regjeringens plan for gradvis gjenåpning av samfunnet. Anbefalinger om å utarbeide planer for gradvis nedtrapping av covid-19-relaterte smitteverntiltak. Oppdaterte lenker og forkortet tekst.

21.01.2021: Større revidering av artikkelen, ny versjon. 

29.09.2020: Oppdatert og endret lenker til video om bruke av personlig beskyttelsesutstyr og påkledning.

20.04.20: Avsnittet Visning av døde er endret.

26.03.20: Endret tekst om innskjerpet bruk av morspose, visning etter stell og vaskesermoni.