Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «For deg som er delvaksinert, fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • For deg som er delvaksinert, fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19

Artikkel i rapport/veileder

Råd og regler for deg som er delvaksinert, fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19

Vaksinasjon og gjennomgått covid-19 gir god beskyttelse, men ingen garanti mot å bli smittet av korona på ny og å smitte andre. Her beskriver vi hva det betyr å være delvaksinert og fullvaksinert, og hvilke råd og regler som gjelder for disse gruppene.

Illustrasjon koronavirus

Vaksinasjon og gjennomgått covid-19 gir god beskyttelse, men ingen garanti mot å bli smittet av korona på ny og å smitte andre. Her beskriver vi hva det betyr å være delvaksinert og fullvaksinert, og hvilke råd og regler som gjelder for disse gruppene.


Innhold på denne siden

Denne artikkelen er arkivert - innholdet er flyttet hitt: 

 

 

Koronavaksine

For informasjon om koronavaksine:

Hvem blir regnet som grunnvaksinert, oppfriskningsvaksinert og delvaksinert?

Grunnvaksinerte

Grunnvaksinerte er de som har fullført grunnvaksinasjon (omtales i forskrift som fullvaksinerte), dette er:

  • De som har fått andre vaksinedose. Status som grunnvaksinert gjelder fra 1 uke etter andre vaksinedose.
  • De som har gjennomgått sykdom og minst 3 uker senere har fått 1 dose vaksine. Status som grunnvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.
  • De som har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen.
  • De som har fått første dose vaksine og deretter, minst 3 uker senere, fått påvist covid-19-infeksjon. Status som grunnvaksinert gjelder fra du er ute av isolasjon.
  • De som ved godkjent laboratoriemetode har fått påvist antistoffer mot SARS-Cov-2 (med antistoffserologi ved mikrobiologisk laboratorium), og deretter har fått en dose vaksine tidligst samme dag som prøvedato. Status som grunnvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.

Oppfriskningsvaksinerte

Oppfriskningsvaksinerte er de som har mottatt ekstra dose(r) etter fullført grunnvaksinasjon.

Delvaksinerte

Delvaksinerte er de som har fått første vaksinedose (i et flerdoseregime) for minst 3 uker siden. Dersom beskyttelsen skulle avta over tid, kan rådene våre endre seg.

Med vaksine menes følgende vaksiner mot covid-19.

Risikogrupper

De som er omfattet av begrepet «risikogrupper» er:

  • Personer 65 år eller eldre
  • Personer fra 18 år med enkelte definerte sykdommer/tilstander som gir økt risiko for alvorlig sykdomsforløp og død av covid-19 (medisinske risikogrupper).

Mer om risikogrupper: 

Hvilke råd gjelder hvis du er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 og får nyoppståtte luftveissymptomer?

Informasjon om hvilke råd som gjelder hvis du får nyoppståtte luftveissymptomer:

Historikk

12.02.2022: Fjernet avsnitt om råd om nærkontakter og råd om innreise.

04.02.2022: Omformuleringer av begrep grunnvaksinasjon.

19.01.2022: Ny setning: De som regnes som "oppfriskningsvaksinerte" er: De som har mottatt ekstra dose(r) etter fullført grunnvaksinasjon

20.12.2021: Erstattet tekst om koronavaksine med lenker til andre artikler samt gjort mindre språklige justeringer.

02.12.2021: Henvist og lenket til artikkel om regler ved innreise til Norge for informasjon om innreisebestemmelser, ellers mindre språklige justeringer.

05.10.2021: Endring i godkjente vaksiner

05.10.2021: Avsnittet om innreise er justert i hht endringene som ble innført 25.9.

01.10.2021: Nedtonet begrepet «beskyttet»

25.09.2021: Gjeldende fra 25.09,16:00: Tittelen er justert og teksten er oppdatert i henhold til endringer i forbindelse med overgang til normal hverdag med økt beredskap.

29.08.2021: Oppdatert i henhold til utvidet unntak fra smittekarantene for de som har gjennomgått covid-19 (fra 6 til 12 måneder).

27.08.2021: Oppdatert tekst om godkjente koronasertifikat og lenke til godkjente koronasertifikat (Lovdata)

19.08.2021: Lagt til NHS England og Wales digitale koronasertifikat blant de som godkjennes av norske myndigheter.

21.07.2021: På grunn av feil endres informasjon i et av punktene under definisjon av fullvaksinert. Gjeldende informasjon er: De som ved godkjent laboratoriemetode har fått påvist antistoffer mot SARS-Cov-2 (med antistoffserologi ved mikrobiologisk laboratorium), og deretter har fått en dose vaksine tidligst samme dag som prøvedato. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.

21.07.2021: På grunn av feil endres informasjon i et av punktene under definisjon av fullvaksinert. Gjeldende informasjon er: De som ved godkjent laboratoriemetode har fått påvist antistoffer mot SARS-Cov-2 (med antistoffserologi ved mikrobiologisk laboratorium), og deretter har fått en dose vaksine tidligst samme dag som prøvedato. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.

21.07.2021: Oppdatert definisjon av fullvaksinert i henhold til forskriftsendring (lagt til nytt punkt).

01.07.2021: Oppdatert tekst i henhold til endring i covid-19-forskiften om at ventekaranteneordningen oppheves fra 1. juli.

24.06.2021: Lagt til informasjon om EUs digitale koronasertifikat

23.06.2021: Har lagt til at Sverige ennå ikke har noe koronasertifikat som er klart til bruk for verifikasjon av norske myndigheter.

19.06.2021: Oppdatert tabell over karantene og karantenehotell, samt lagt inn at dansk og svensk koronasertifikat med QR-kode er ansett som sikker dokumentasjon på vaksinasjon eller gjennomgått sykdom.

18.06.2021: Lagt inn setning om at vaksinerte må være i isolasjon, og deres nærkontakter må i karantene, som ved vanlig smittesporing.

17.06.2021: Lag til at de som har fått vaksine med éndose-vaksine regnes som fullvaksinerte fra 3 uker etter vaksinasjonen

14.06.2021: Oppdatert dokumentasjonskrav ihht. Covid-19 forskriften vedlegg D.

11.06.2021: Unntak fra innreisekarantene for fullvaksinerte og  de som har hatt covid-19 de siste seks månedene er unntatt innreisekarantene. Beskyttede som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden må i innreisekarantene, men kan avslutte karantenen dersom de tester negativt tidligst tre døgn etter ankomst. Lagt inn tabell med hovedregler for karantene og karantenehotell.

10.05.2021: Oppsummert gjeldende definisjoner, råd og regler for de som har gjennomgått covid-19 og/eller er vaksinerte (beskyttede og fullvaksinerte).

22.04.2021: Presisert at gjennomgått covid-19 gir fritak fra smitte- og ventekarantene men ikke fra innreisekarantene.

03.02.2021: Opprettet artikkel.