Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport uke 37 og 38 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport uke 37 og 38 er publisert

Nyhet

Ukerapport uke 37 og 38 er publisert

Smittespredningen for covid-19 har vært nedadgående over tid. En samlet vurdering av overvåkingsdata viser en svakt synkende eller flat trend.

Smittespredningen for covid-19 har vært nedadgående over tid. En samlet vurdering av overvåkingsdata viser en svakt synkende eller flat trend.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Pandemien er i en rolig fase. Fra og med uke 23 publiserer Folkehelseinstituttet hver andre uke en samlet rapport for covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner.

Sammendrag uke 37 og 38 

Vurdering

 • Smittespredningen for covid-19 har vært nedadgående over tid. En samlet vurdering av overvåkingsdata viser en svakt synkende eller flat trend.
 • Situasjonen er uforutsigbar. Det er mulig at covid-19 epidemien vil vokse igjen utover senhøsten og vinteren. Utover vinteren kan eventuelle nye varianter med økt spredningsevne gi nye bølger. Helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, for utbrudd og for større sykefravær.
 • Kommunene tilbyr nå oppfriskningsdose (fjerde dose) til sykehjemsbeboere, alle som er 65 år eller eldre samt risikogrupper i alderen 18-64 år. For øvrig kan samfunnet, herunder barnehager, skoler, høgskoler og universiteter, fortsette med normal hverdag uten egne smitteverntiltak mot covid-19.
 • Per nå er det ingen SARS-CoV-2-virusvarianter som truer situasjonsbildet. Men interessevarianter og varianter under spesiell overvåking oppdages stadig og er svakt økende.

Alvorlig sykdom av covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner

 • Sykehusinnleggelser covid-19: Antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak har vært relativt stabilt de siste ukene. Det er foreløpig rapportert om 86 nye pasienter i uke 38 og i uke 37, etter 104 i uke 36. Tall for siste uke forventes oppjustert.

 • Sykehusinnleggelser influensa: Det er registrert 5 nye innleggelser med influensa i uke 38, etter <5 i uke 37 og 6 i uke 36.

 • Sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjon: Antall innleggelser med luftveisinfeksjoner har vært relativt stabilt de siste tre ukene. I uke 37 er det foreløpig registrert 998 innleggelser, etter 1 091 og 1 085 i hhv. uke 36 og 35. Tallene spesielt for den siste uken forventes oppjustert.

 • Intensivinnleggelser covid-19: Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling har vært relativt stabilt de siste 4 ukene. Det er foreløpig rapportert om 6 nye pasienter innlagt i uke 38, etter 10 ukentlig i de tre foregående ukene. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling sist uke ventes å bli oppjustert.

 • Dødsfall covid-19: Antallet ukentlige dødsfall har ligget relativt stabilt siste fire uker, men med mulighet for at det vil oppjusteres noe siste uken. Det er foreløpig registret 22 covid-19 relaterte dødsfall i uke 38 og 22 i uke 37.

 • Overdødelighet: Totaldødeligheten for de siste ukene i Norge ser foreløpig ut til å ligge på et normalt nivå. Det er i 2022 foreløpig beregnet flere dødsfall enn ventet i uke 25, 27, 28 og 29 i befolkningen i Norge som helhet og for aldersgruppen 65 år.

Utbredelse av covid-19, influensa og annen luftveisinfeksjon

 • Luftveissymptomer i befolkningen: Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser at andelen deltakere som oppgir å ha forkjølelsessymptomer har vært stabil i uke 37 og 38. Andelen som har testet seg og andelen som oppgir positivt prøveresultat for koronavirus har også vært relativt stabil siden uke 33.
 • Overvåking i avløpsvann: Resultater fra analyser av SARS-CoV-2 i avløpsvann i utvalgte bykommuner og Gardermoen-området, totalt ca 30 % av befolkningen i Norge, indikerer en svakt nedadgående trend frem til uke 37, med en svak oppgang siste uke.   
 • Legesøkingsadferd/konsultasjoner: Andelen konsultasjoner ved legekontor/legevakt for bekreftet covid-19 har vært nedadgående siden uke 29, med en gradvis utflating fra uke 33.
 • Utbrudd i helseinstitusjoner: Antallet varslede utbrudd har vært relativt stabilt over tid var 7 både i uke 38 og 37.
 • Testing for SARS-CoV-2: Antall personer testet med PCR/antigentest ved teststasjon eller legekontor har gått ned siden uke 25, og ligget nokså stabilt siden uke 32.
 • Meldte tilfeller av covid-19: Det har vært en nedgang i antall meldte tilfeller til MSIS siden uke 25.
 • Influensa: Influensaforekomsten er stabilt svært lav. Etter en topp med influensa A(H3N2) i uke 14 med en positivandel blant testede på rundt 21 % nasjonalt, har andelen influensaviruspositive ligget under 1,5 % siden uke 24.
 • Andre luftveisagens enn influensavirus og SARS-CoV-2: Nivået av andre påviste luftveisagens har vært stabilt de siste to ukene, med andelen positive analyser på 4 % i uke 37 og 38. Forekomsten av rhinovirus ligger på et høyt nivå, men ser nå ut til å gå nedover, med andel positive analyser på 23 % i uke 38, etter 28 % i uke 37.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 25. september er 61 % i aldersgruppen 75 år og eldre og 40 % blant personer 65-74 år vaksinert med 4. dose.

Virologisk overvåking

 • Omikronvarianten BA.5 dominerer i Norge og utgjør over 95 % av tilfellene som er analysert. Det er per nå ingen virusvarianter som ser ut til å ta over for BA.5, men virusvarianter med endrede immunologiske egenskaper har hatt en viss fremvekst i enkelte land i Europa. Vi ser en økning med virus med tilleggsmutasjonen R346T i spikeproteinet.

Matematisk modellering

 • Matematisk modellering indikerer at smittetrenden er synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 11. august på 0,9 (0,8 – 1,0).