Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport for ukene 29 og 30»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport for ukene 29 og 30

Nyhet

Ukerapport for ukene 29 og 30

Sommerbølgen ser ut til å ha passert toppen og er i svak nedgang. – Situasjonen er fortsatt uforutsigbar, og vi er forberedt på en økning i smitte igjen når befolkningen etter hvert vender tilbake etter sommerferien, sier direktør for smittevern Trygve Ottersen.

Sommerbølgen ser ut til å ha passert toppen og er i svak nedgang. – Situasjonen er fortsatt uforutsigbar, og vi er forberedt på en økning i smitte igjen når befolkningen etter hvert vender tilbake etter sommerferien, sier direktør for smittevern Trygve Ottersen.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Vi kan også få en endret situasjon dersom vi får nye virusvarianter som er mer smittsomme. - Derfor følger vi fortsatt nøye med på utviklingen og ber helseinstitusjonene om å ha beredskap for flere innleggelser, for utbrudd og for større sykefravær, sier han.  

- Nå er det viktig at innbyggerne over 75 år og sykehjemsbeboere tar en fjerde vaksinedose, og at disse gruppene får et tilbud om dette i kommunene. Kommunene må også forberede seg på å vaksinere flere grupper snart.  For øvrig kan samfunnet fortsette med normal hverdag uten egne smitteverntiltak mot covid-19.

Se ukerapporten for uke 29 og 30, og tidligere publiserte ukerapporter på siden: Ukerapporter om koronavirus og covid-19

Sammendrag av ukerapporten

Alvorlig sykdom av covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner

 • Sykehusinnleggelser covid-19: Nedgangen i antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak har flatet ut siste uken. Det er så langt rapportert om 192 nye pasienter i uke 30 etter 198 i uke 29, og 280 i uke 28. Tall for siste uke forventes oppjustert.
 • Sykehusinnleggelser influensa: Antall nye innleggelser har vært under fem siste fem uker.
 • Dødsfall covid-19: Det er ikke registrert covid-19 relaterte dødsfall i uke 30 etter 8 registrerte dødsfall i uke 29, 97 i uke 28 og 88 i uke 27. Usikkerheten i tallene for de siste ukene er større enn normalt, og ventes oppjustert.
 • Overdødelighet: Nivået av totaldødelighet har så langt i 2022 vært som ventet, med unntak av uke 11, 12 og 25, da det foreløpig er beregnet flere dødsfall enn ventet i befolkningen i Norge som helhet. I aldersgruppen 65 år og eldre er det foreløpig beregnet flere dødsfall enn ventet i uke 11, 25, 27 og 29.

 

 

 

Utbredelse av covid-19, influensa og annen luftveisinfeksjon

 • Luftveissymptomer i befolkningen: Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer utgår for uke 29 og 30 grunnet stopp i utsendelse av ukeskjema.
 • Overvåking i avløpsvann: Resultater fra analyser av SARS-CoV-2 i avløpsvann i utvalgte bykommuner og Gardermoen-området, totalt ca 30 % av befolkningen i Norge, indikerer en svakt nedadgående trend siste uke. 
 • Legesøkingsadferd/konsultasjoner: Andelen konsultasjoner ved legekontor/legevakt for bekreftet covid-19 har vært økende siden uke 23, men fra uke 30 viser foreløpige tall at trenden er avtagende. Andelen konsultasjoner for andre luftveisagens har vært relativt stabile siste uker.
 • Utbrudd i helsetjenesten: I uke 29 og 30 var det en nedgang i antall varslede covid-19-utbrudd i helsetjenesten sammenlignet med de to forutgående ukene (12 og 10 varsler i henholdsvis uke 29 og 30, mot 34 utbrudd i ukene 27 og 28 samlet).
 • Testing covid-19: Antall personer testet med PCR/antigentest i helsetjenesten har gått ned siden uke 25. 
 • Meldte tilfeller covid-19: Det har vært en nedgang i antall meldte tilfeller til MSIS siden uke 25.
 • Influensa: Influensaforekomsten er stabilt svært lav.  Etter en topp med influensa A(H3N2) i uke 14 med en positivandel blant testede på rundt 21 % nasjonalt, har andelen influensaviruspositive ligget under 1 % siden uke 24.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 31. juli 2022 er 73 % av hele befolkningen, 88 % (16 år og eldre) vaksinert med to doser koronavaksine.
 • Det er 54 % av hele befolkningen som har fått oppfriskningsdose (3.dose). Andelen er 91 % for alle 65 år og eldre, og 67 % for aldersgruppen 18 år og eldre.
 • Blant personer 75 år og eldre er 21 % vaksinert med 4.dose.