Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport for ukene 27 og 28 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport for ukene 27 og 28 er publisert

Nyhet

Ukerapport om koronavirus og covid-19:

Ukerapport for ukene 27 og 28 er publisert

Den samlede overvåkingen indikerer at sommerbølgen har passert toppen og at smittespredningen i befolkningen og antall nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak er avtagende.

Den samlede overvåkingen indikerer at sommerbølgen har passert toppen og at smittespredningen i befolkningen og antall nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak er avtagende.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Fra og med uke 23 publiserer Folkehelseinstituttet hver andre uke en samlet rapport for covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner. Rapporten er mindre omfattende enn tidligere og består nå av utvalgte tabeller og figurer over de viktigste indikatorene for å følge epidemien i Norge.

Folkehelseinstituttet har valgt å ta ned detaljeringsgraden i ukerapporten, men følger situasjonen nøye.

Se ukerapporten for uke 27 og 28, og tidligere ukerapporter på siden: Ukerapporter om koronavirus og covid-19

Sammendrag uke 27 og 28 

Vurdering

 • Den samlede overvåkingen indikerer at sommerbølgen har passert toppen og at smittespredningen i befolkningen og antall nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak er avtagende.
 • Situasjonen er fortsatt uforutsigbar, og situasjonsbildet kan endres når befolkningen kommer tilbake til normal hverdag etter sommeren, eller av nye varianter. Helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, for utbrudd og for større sykefravær.
 •  Kommunene må tilby en oppfriskningsdose (fjerde dose) til sykehjemsbeboere og alle som er 75 år eller eldre og forberede seg på å vaksinere flere grupper snart. Ellers kan samfunnet fortsette med normal hverdag uten egne smitteverntiltak mot covid-19 gjennom sommeren.

Alvorlig sykdom av covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner

 • Sykehusinnleggelser covid-19: De to siste ukene har det vært en nedgang i antallet nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak. Det er så langt rapportert om 252 nye pasienter i uke 28 etter 319 i uke 27, og 361 i uke 26. Tall for siste uke forventes oppjustert.
 • Sykehusinnleggelser influensa: Antall nye innleggelser har vært under fem siste fire uker.
 • Sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjon: Det er en avtagende trend i antall innleggelser med luftveisinfeksjoner. I uke 27 er det foreløpig registrert 1 334 innleggelser, etter 1 646 og 1 678 i hhv. uke 26 og 25.
 • Intensivinnleggelser covid-19: Det er foreløpig rapportert om 19 nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 28, etter 20 i uke 27 og 17 i uke 26. Trenden har vært relativt stabil de siden uke 24. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling sist uke ventes å bli oppjustert.
 • Dødsfall covid-19: Trenden i meldte covid-19 assosierte dødsfall økte i perioden uke 24- 27. De siste to uker har antallet vært stabilt, men tallene for de siste ukene, spesielt den siste uken, forventes oppjustert. Det er foreløpig registrert 83 dødsfall i uke 28 etter 84 i uke 27. I uke 28 døde 58 % på annen helseinstitusjon enn sykehus, primært sykehjem. 

Utbredelse av covid-19, influensa og annen luftveisinfeksjon

 • Luftveissymptomer i befolkningen: Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser at det fra uke 26 har vært en nedgang i andelen deltakere som oppgir å ha forkjølelsessymptomer, har testet seg og oppgir positivt prøveresultat for koronavirus.
 • Overvåking i avløpsvann: Resultater fra analyser av SARS-CoV-2 i avløpsvann i utvalgte bykommuner og Gardermoen-området, totalt ca 30% av befolkningen i Norge, indikerer en nedadgående trend fra uke 26 til uke 28. 
 • Legesøkingsadferd/konsultasjoner: Andelen konsultasjoner ved legekontor/legevakt for bekreftet covid-19 har vært økende siden uke 23. Trenden fortsetter i uke 28. Andelen konsultasjoner for andre luftveisagens har vært relativt stabile siste uker.
 • Utbrudd i helsetjenesten: I uke 27 og 28 har antall varslede covid-19-utbrudd i helsetjenesten vært stabilt (34). Det ble varslet om 39 utbrudd i helsetjenesten i uke 26.
 • Testing covid-19: Antall personer testet med PCR/antigentest i helsetjenesten har gått ned siste tre uker. 
 • Meldte tilfeller covid-19: Det har vært en nedgang i antall meldte tilfeller til MSIS siste tre uker
 • Influensa: Influensaforekomsten er stabilt svært lav.  Etter en topp med influensa A(H3N2) i uke 14 med en positivandel blant testede på rundt 21 % nasjonalt, har andelen influensaviruspositive ligget under 1 % siden uke 24.
 • Andre luftveisagens enn influensavirus og SARS-CoV-2: Nivået av andre påviste luftveisagens har vært synkende de siste 3 uker. I uke 28 var andelen positive analyser på 2 %. Det er hovedsakelig rhinovirus (14 %), metapneumovirus (4 %) og parainfluensavirus (3 %) som påvises.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 17. juli 2022 er 73 % av hele befolkningen, 88 % (16 år og eldre) vaksinert med to doser koronavaksine.
 • Det er 54 % av hele befolkningen som har fått oppfriskningsdose (3.dose). Andelen er 90 % for alle 65 år og eldre, og 67 % for aldersgruppen 18 år og eldre.
 • Blant personer 75 år og eldre er 13 % vaksinert med 4.dose.

Virologisk overvåking

Omikronvarianten BA.5 er nå dominerende i Norge. Fra uke 19 til uke 23 var det sett en dobling i prevalens av den nye varianten og i uke 23/24 overtok BA.5 dominansen omikron BA.2 har hatt i Norge siden februar. BA.5 ventes nå å utgjøre rundt 90 % av smittetilfellene, men det er noen regionale forskjeller. ECDC har nylig kategorisert en undervariant av BA.2, BA.2.75, som en Variant of Interest og har bedt landene i Europa være årvåkne. Så langt er det ingen påviste tilfeller i Norge og relativt få tilfeller utenfor India hvor de fleste funnene er gjort.