Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport for uke 41 og 42 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport for uke 41 og 42 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19, influensa og andre lufveisinfeksjoner for uke 41 og 42 er publisert

Ukerapporten for koronavirus og covid-19 blir fra torsdag 27. oktober 2022 flyttet til publisering på torsdager, og slått sammen med ukerapport for influensa.

Ukerapporten for koronavirus og covid-19 blir fra torsdag 27. oktober 2022 flyttet til publisering på torsdager, og slått sammen med ukerapport for influensa.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Ukerapporten for koronavirus og covid-19 blir fra torsdag 27. oktober 2022 flyttet til publisering på torsdager, og slått sammen med ukerapport for influensa. Den kommer deretter annenhver torsdag inntil det er behov for hyppigere oppdateringer.

FHI tok fra og med uke 23 i 2022 ned detaljeringsgraden i ukerapportene om koronavirus og covid-19, både på grunn av en roligere pandemi-fase samt ressursbruken for å lage rapporten. Ved endringer i behov for oppdateringer, vil hyppigheten også kunne endre seg. 

Du finner daglige tall over antall innleggelser pga covid 19  og covid-19 assosierte dødsfall, meldte tilfeller med mer på Statistikk om koronavirus og covid-19.

Du finner oversikt over antall vaksinerte, også fordelt på alder og bosted, på Koronavaksinasjon - statistikk.

Ukerapporten for koronavirus og covid-19 blir fra torsdag 27. oktober 2022 flyttet til publisering på torsdager, og slått sammen med ukerapport for influensa. Den kommer deretter annenhver torsdag inntil det er behov for hyppigere oppdateringer.

FHI tok fra og med uke 23 i 2022 ned detaljeringsgraden i ukerapportene om koronavirus og covid-19, både på grunn av en roligere pandemi-fase samt ressursbruken for å lage rapporten. Ved endringer i behov for oppdateringer, vil hyppigheten også kunne endre seg. 

Du finner daglige tall over antall innleggelser pga covid 19  og covid-19 assosierte dødsfall, meldte tilfeller med mer på Statistikk om koronavirus og covid-19.

Du finner oversikt over antall vaksinerte, også fordelt på alder og bosted, på Koronavaksinasjon - statistikk.

Sammendrag uke 41 og 42

Vurdering

 • En samlet vurdering av overvåkingsdata viser at smittespredningen av covid-19 sannsynligvis er svakt økende.
 • I flere europeiske land har økningen i smittespredning og sykehusinnleggelser med covid-19 avtatt eller passert toppen på et lavere nivå enn i sommer. Det er sannsynlig at covid-19-epidemien også i Norge vil vokse utover senhøsten og vinteren, men det er usikkert hvor stor denne bølgen vil bli. Helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, for utbrudd og for større sykefravær.
 • Kommunene tilbyr nå oppfriskningsdose (fjerde dose) til sykehjemsbeboere, alle som er 65 år eller eldre samt risikogrupper i alderen 18-64 år. For øvrig kan samfunnet, herunder barnehager, skoler, høgskoler og universiteter, fortsette med normal hverdag uten egne smitteverntiltak mot covid-19.
 • SARS-CoV-2 interessevarianter med økt evne til å unngå immunitet er i økende forekomst både i Norge og ellers i Europa.
 • Til tross for at det er influensavirus i omløp, så er det foreløpig ingen tegn til at vinterens influensaepidemi har begynt. Høstens influensavaksinering er i gang, og personer i risikogruppene og andre målgrupper oppfordres til å vaksinere seg.
 • Av andre luftveisinfeksjoner er det fortsatt en del rhinovirus i omløp, mens antall påvisninger av RS-virus foreløpig er lavt.

Alvorlig sykdom av covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner

 • Sykehusinnleggelser covid-19: Antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak har vært relativt stabilt de siste ukene. Det er foreløpig rapportert om 103 nye pasienter i uke 42 og 116 i uke 41, etter 100 i uke 40. Tall for siste uke forventes oppjustert.

 • Sykehusinnleggelser influensa: Antall nye pasienter innlagt med influensa holder seg stabilt lavt. Det er registrert 9 nye innleggelser i uke 42, etter <5 i uke 41 og 8 i uke 40.

 • Sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjon: Antall innleggelser med luftveisinfeksjoner har vært relativt stabilt de siste ukene. I uke 41 er det foreløpig registrert 1 071 innleggelser, etter 1 124 og 1 153 i hhv. uke 40 og 39. Tallene spesielt for den siste uken forventes oppjustert.

 • Intensivinnleggelser covid-19: Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling har vært relativt stabilt siden uke 33. Det er foreløpig rapportert om 5 nye pasienter innlagt i uke 42, etter 6 i uke 41 og 7 i uke 40. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling sist uke ventes å bli oppjustert.

 • Intensivinnleggelser influensa: Det er ikke rapportert om nye influensapasienter innlagt i intensivavdeling de siste to ukene.

 • Dødsfall covid-19: Antallet ukentlige dødsfall har ligget relativt stabilt mellom 17 og 36 siden uke 34. Det er foreløpig registret 17 covid-19 relaterte dødsfall i uke 42 og 28 i uke 41. Antallet for siste uke forventes oppjustert.

Utbredelse av covid-19, influensa og annen luftveisinfeksjon

 • Luftveissymptomer i befolkningen:Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser at andelen deltakere som oppgir å ha forkjølelsessymptomer, som har testet seg for koronavirus og som oppgir positivt prøveresultat for koronavirus er stigende.
 • Overvåking i avløpsvann:Resultater fra analyser av SARS-CoV-2 i avløpsvann i utvalgte bykommuner og Gardermoen-området, totalt ca. 30 % av befolkningen i Norge, indikerer en stigende trend de siste tre uker (uke 40-42).    
 • Legesøkingsadferd/konsultasjoner: Andelen konsultasjoner ved legekontor/legevakt for bekreftet covid-19 har vært nedadgående siden uke 29, med en utflating fra uke 38. Andelen legekonsultasjoner for influensa har vært stabil på 0,2 % siden uke 34 frem til uke 41. I uke 42 fikk 0,3 % av dem som gikk til legen influensadiagnose.
 • Utbrudd i helseinstitusjoner: Antallet varslede covid-19-utbrudd har vært relativt stabilt over tid, og var 9 i uke 42, 8 i uke 41 og 8 i uke 40. Utover disse er det ikke varslet utbrudd av influensa eller andre luftveisinfeksjoner de siste månedene.
 • Testing for SARS-CoV-2: Antall personer testet med PCR/antigentest ved teststasjon eller legekontor har ligget nokså stabilt siste uker, 5497 i uke 42 mot 5514 i uke 41.
 • Testing for influensa: Antallet pasienter som testes for influensavirus har ligget stabilt på et middels høyt nivå i høst og har de siste ukene ligget mellom fire og fem tusen.
 • Meldte tilfeller av covid-19: Økning siste uke etter stabilt nivå de foregående ukene. Det ble meldt 543 tilfeller i uke 42 mot 495 i uke 40.
 • Påviste tilfeller av influensa: Prevalens av influensa ligger på ca. 1 % og er på meget lavt, men muligens økende, nivå, som vanlig for årstiden. Det er omtrent 90 % influensavirus A som påvises, uten tydelig overvekt av hverken subtype H1 eller H3.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Covid-19: Per 23. oktober er 66 % i aldersgruppen 75 år og eldre og 54 % blant personer 65-74 år vaksinert med 4. dose.
 • Influensa: Per 23. oktober er 18 % av personer over 65 år vaksinert mot influensa.

Virologisk overvåking

 • SARS-CoV-2: Det er klar framvekst av SARS-CoV-2 virusvarianter i Norge som har egenskaper til bedre å unngå immunitet. Omikronvarianten BA.5 har dominert i Norge siden uke 23, men da disse nyere undervariantene har vist en kraftig økning i flere Europeiske land så er det ikke usannsynlig at de vil overta dominans om noen uker.   

 • Influensavirus: Gjennom sommeren og tidlig høst ser vi at det er økende forekomst av nye varianter av influensa A(H1N1) og B-Victoria i Norge og at disse har endringer fra virus i forrige vinter som kan føre til at vi er mindre beskyttet mot disse.

Matematisk modellering

 • Matematisk modellering indikerer at smittetrenden for covid-19, basert kun på sykehusinnleggelser, er synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 11. august på 0,94 (0,92 – 0,96). Trendanalysen av alle datakildene indikerer en sannsynlig svakt økende trend.