Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 uke 6 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19 uke 6 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 uke 6 er publisert


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet har ansvar for den nasjonale overvåkingen av covid-19. Denne rapporten beskriver den epidemiologiske situasjonen og overvåkning av vaksinasjon mot covid-19 i Norge og internasjonalt fra det første tilfellet ble påvist, med vekt på utviklingen av situasjonen den siste uken. 

Sammendrag for uke 6

Alvorlig covid-19 sykdom

 • Det er så langt rapportert om 550 nye pasienter innlagt i sykehus med påvist covid-19 i uke 6, hvorav 296 (54 %) med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen (mot 233 i uke 5). Antall nye pasienter innlagt i sykehus sist uke kan bli oppjustert.
 • En veldig lav andel av meldte tilfeller (0,16 %) legges inn i sykehus for covid-19. Årsaken kan være at omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom og flere er godt beskyttet gjennom vaksinasjon.
 • I uke 6 var antall nye pasienter innlagt med covid-19 som hovedårsak per 100 000 personer høyest i aldersgruppene <1 år (35,8, n=19), >=85 år (27,2, n=32) og 75–84 år (17,8, n=55). I øvrige aldersgrupper var antall nye pasienter innlagt under 10 per 100 000 i uke 6.
 • De siste fire ukene har 40 % av barn <18 år innlagt på sykehus med covid-19 som hovedårsak vært <1 år (50 av 126). Innleggelse er generelt kortvarig og kan være grunnet lavere terskel for innleggelse av spedbarn. Det ukentlige antallet innleggelser grunnet covid-19 i aldersgruppen <18 år er fremdeles betydelig lavere enn det som ble registrert for RS-virusinfeksjoner tidligere i høst 2021.
 • Blant 253 nye pasienter med kjent vaksinestatus som ble lagt inn i sykehus i Norge med covid-19 som hovedårsak i uke 6, var 83 (33 %) uvaksinert, 54 (21 %) grunnvaksinert med maks to doser og 106 (42 %) vaksinert med tre doser. Vaksinerte pasienter har generelt høyere medianalder og en større andel har risikofaktorer som fører til moderat eller høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 enn uvaksinerte. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling er foreløpig 14 i uke 6, etter 18 i uke 5.
 • Det er foreløpig registrert 34 covid-19 assosierte dødsfall i uke 6 etter 40 i uke 5. Antallet for uke 6 kan bli oppjustert. I uke 6 var medianalder 82 år (nedre-øvre kvartil: 72-90 år).

Meldte covid-19 tilfeller og testaktivitet 

 • Det er foreløpig meldt 137 762 tilfeller til MSIS i uke 6, en 7% økning fra uke 5 (128 635). Blant personer under 18 år har antall meldte tilfeller vært relativt stabilt siste tre uker.
 • Endringer i teststrategi og bruk av selvtester og bekreftende PCR påvirker hvem og hvor mange som testes, oppdages og registres. Data om meldte tilfeller er derfor ikke direkte sammenlignbare over tid. Fra 24.01.22 anbefales ikke bekreftende PCR til personer som har mottatt oppfriskningsdose eller grunnvaksinerte som har gjennomgått infeksjon siste 3 måneder. En lavere andel av de smittede i denne gruppen meldes derfor til MSIS enn tidligere.
 • Fra uke 5 til uke 6 har det vært 7 % nedgang i antall personer testet med PCR/antigentest i helsetjenesten. Antall testede gikk ned eller var stabilt i alle aldersgrupper.
 • Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser at andelen som har fått påvist covid-19 har økt fra 0,5% i uke 50 til til 6,6 % i uke 6. I uke 5 var andelen 5%. Andel som har testet seg har gått noe ned sist uke fra 22,2 % i uke 5 til 21,8 % i uke 6 (89 % med bare hurtigtest i uke 6), noe som kan ha en sammenheng med endringer i testanbefalinger. Blant personer som oppgir å ha fått påvist koronavirus økte andelen som kun har benyttet selvtest/hurtigtest fra 72,5 % i uke 5 til 83% i uke 6.
 • Andelen av de testede som oppga positivt testresultat har steget fra 4,4 % i uke 52 til 30,7 % i uke 6. Av dem med symptomer som testet seg, har det vært en økning i andelen som har fått påvist koronavirus fra 3,3 % i uke 41 til 13,7 % i uke 51 til 61,3 % i uke 6.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Per 13. februar er 73 % av hele befolkningen, 87 % (16 år og eldre) og 89 % (18 år og eldre) vaksinert med to doser koronavaksine. Totalt 83 % av 16-17 åringer og 54 % av 12-15 åringer er vaksinert med én dose, og 42 % av 16-17 åringer vaksinert med andre dose.
 • Det er 52 % av hele befolkningen som har fått oppfriskningsdose. Andelen er 89 % for alle 65 år og eldre, 81 % for dem over 45 år og 64 % for aldersgruppen 18 år og eldre. Blant risikogruppene er det er 80 % av personene 18-64 år med høy risiko for alvorlig forløp som har fått oppfriskningsdose, og 72 % av dem med moderat risiko.

Virologisk overvåking

 • Prevalens av omikron BA. 1 er fortsatt avtagende, mens omikron BA.2 øker. Nasjonalt utgjør BA.2 19 % av prøvene analysert i uke 6, men det er regionale forskjeller. Ut av de helgenomsekvenserte prøvene utgjør BA.2 47 % i uke 5. Det registreres kun sporadiske tilfeller av deltavirus.

Matematisk modellering

 • Matematisk modellering indikerer at trenden er økende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 24. januar på 1,5(1,2 – 1,8). På grunn av høye smittetall endrer R-tallet seg ganske rask og er nå nærmere 1,3. Modellen forventer en smittetopp i løpet av de nærmeste ukene.

Annen luftveisinfeksjon enn covid-19

 • Nivået av andre påviste luftveisagens enn SARS-CoV-2 har sunket over flere uker og er nå på et svært lavt nivå. I uke 6 ble andre luftveisagens enn influensavirus og SARS-CoV-2 påvist i kun 1 % av undersøkte prøver, tilsvarende nivået slutten av juli 2021. Det er fremdeles hovedsakelig rhinovirus som påvises, med andel positive prøver i uke 6 på 10 %.
 • Andelen som rapporterer forkjølelsessymptomer er økende og var i uke 6 på 10,5 %, mot 8,6 % i uke 5. 
 • Antall innleggelser med luftveisinfeksjon har vært relativt stabilt de siste tre ukene. Trenden ligger over nivået sett i samme tidsrom for fjoråret, men ligger langt under nivået sett i samme tidsrom i de pre-pandemiske vintersesongene det er tilgjengelige data for. I uke 5 var den prosentvise fordelingen mellom de ulike undergruppene luftveisinfeksjoner følgende: nedre luftveisinfeksjoner 40 %, covid-19 52 %, RS-virus 1 %, øvre luftveisinfeksjoner 7 % og influensa 1 %.
 • I ukene opp til jul var det en økning i influensatilfeller, men økningen stagnerte i uke 52 og har ikke tatt seg opp igjen siden. Prevalensen blant testede er fortsatt svært lav for årstiden og ligger på 0,3%.