Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 46»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 46

Nyhet

Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 46 er publisert

En samlet vurdering av overvåkingsdata viser at smittespredningen og antall nye sykehusinnleggelser på grunn av covid-19 har flatet ut etter flere uker med økning.

En samlet vurdering av overvåkingsdata viser at smittespredningen og antall nye sykehusinnleggelser på grunn av covid-19 har flatet ut etter flere uker med økning.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Ukerapporten for koronavirus og covid-19 blir fra torsdag 27. oktober 2022 flyttet til publisering på torsdager, og slått sammen med ukerapport for influensa. 

Ukerapporten for uke 46, og tidligere publiserte ukerapporter:

Sammendrag uke 46

Vurdering

 • En samlet vurdering av overvåkingsdata viser at smittespredningen og antall nye sykehusinnleggelser på grunn av covid-19 har flatet ut etter flere uker med økning.
 • Situasjonen er uforutsigbar. SARS-CoV-2 virusvarianter som er bedre på å unngå immunitet og antistoff-behandling, utgjør nå flertallet av påviste koronavirus i Norge. Det kan ikke utelukkes økning i epidemien igjen med disse nyere variantene, men virusene i seg selv ventes ikke gi mer alvorlig sykdom. Vaksinasjon er god beskyttelse mot alvorlig sykdom mot de endrede variantene og en oppfriskningsdose nå vil hjelpe på beskyttelsen.
 • Forekomsten av influensatilfeller og innlagte med influensa er økende, men fremdeles lav. Økningen ser ut til å inntreffe noe tidligere enn normalt. Enkeltutbrudd er allerede varslet FHI. Influensavirus A er i flertall og subtype H1N1 har nå kommet i flertall blant disse. Det påvises veldig lite influensavirus B.
 • Antall og andel påvisninger av RS-virus er økende, spesielt hos barn under 5 år. Dette tyder på at vinterens utbrudd med RS-virus blant barn er i gang.
 • Det er for tidlig å si om utbruddene av influensa og RS-virus vil opptre samtidig, eller etter hverandre, og hvor store de vil bli. Belastningen på sykehusene kan bli stor. Helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, flere utbrudd og for større sykefravær.
 • Oppfriskningsdose med koronavaksine anbefales alle som er 65 år eller eldre og sykehjemsbeboere, risikogrupper i alderen 12-64 år og gravide i 2. og 3. trimester.
 • Høstens influensavaksinering pågår fremdeles. Det haster nå for personer i risikogruppene og andre målgrupper å vaksinere seg. Svært få barn i risikogruppene har vaksinert seg mot influensa. FHI oppfordrer kommuner og helseforetak å sikre god informasjon til risikobarnas foreldre, ha tilbud om både nesesprayvaksine og vanlig vaksine og sørge for et lett tilgjengelig vaksinasjonstilbud.
 • Samfunnet kan fortsette med normal hverdag uten egne smitteverntiltak mot covid-19. Det er fortsatt viktig å holde seg hjemme når man blir syk med luftveissymptomer, og å ha god hoste- og håndhygiene.

Alvorlig sykdom av covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner

 • Sykehusinnleggelser covid-19: Antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak har vært relativt stabilt de siste to ukene, etter en økende trend siden uke 40. Det er foreløpig rapportert om 191 nye pasienter i uke 46 og 211 i uke 45, etter 201 i uke 44. Tall for siste uke forventes oppjustert.
 • Sykehusinnleggelser influensa: Antall nye pasienter innlagt med influensa er økende med 53 influensainnleggelser i uke 46. I uke 45 var det registrert 33 influensainnleggelser. Det er underrapportering av innleggelser fra Midt-Norge i NPR siste uke grunnet nylig innføring av Helseplattformen ved St. Olavs.
 • Sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjon: Antall nye innleggelser med luftveisinfeksjoner var økende frem til uke 44, da det var 1375 innleggelser. I uke 45 er det så langt registrert 1200 innleggelser. Det er underrapportering av innleggelser fra Midt-Norge i NPR siste uke grunnet nylig innføring av Helseplattformen ved St. Olavs.
 • Intensivinnleggelser covid-19: Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling har vært relativt stabilt siden uke 36. Det er foreløpig rapportert om 15 nye pasienter innlagt i uke 46, etter 11 i uke. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling sist uke ventes å bli oppjustert.
 • Intensivinnleggelser influensa: Det er rapportert om færre enn fem nye influensapasienter innlagt i intensivavdeling de siste to ukene.
 • Dødsfall covid-19: Antallet dødsfall i uke 46 var 41, etter 43 i uke 45 og 49 i uke 44. Det har samlet sett vært en økning i antall dødsfall siden uke 43, med mulig utflating siste uke. Antallet for siste uke forventes oppjustert.

Utbredelse av covid-19, influensa og annen luftveisinfeksjon

 • Luftveissymptomer i befolkningen: Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser at andelen deltakere som oppgir å ha forkjølelsessymptomer er økende. Andelen som har testet seg og som oppgir positivt prøveresultat for koronavirus har vært økende den siste tiden, men viser tegn til utflating den siste uken.
 • Overvåking i avløpsvann: Resultater fra analyser av SARS-CoV-2 i avløpsvann i utvalgte bykommuner og Gardermoen-området, totalt ca. 30 % av befolkningen i Norge, har indikert en stigende trend i uke 40 til 44. I uke 45 ble det observert en nedgang, hovedsakelig i Oslo-området, mens den siste uken (uke 46) har trenden vært stabil.
 • Legesøkingsadferd/konsultasjoner: Andelen konsultasjoner ved legekontor og legevakt for bekreftet covid-19 økte fra 0,8 % i uke 42 til 1,7 % i uke 45. Foreløpige tall for uke 46 viser et stabilt nivå fremdeles på 1,7 %. Andelen legekonsultasjoner for influensa har de siste ukene hatt en svakt økende trend, men er i uke 46 på 0,4 % som er det samme som uken før.
 • Utbrudd i helseinstitusjoner: Antall ukentlige utbruddsvarsler har økt siden uke 39. Den siste uken har det vært en relativt stor økning til 32 varsler i uke 46 fra 23 uken før. Dette nærmer seg samme nivå som i toppuken under sommerens covid-19-bølge.
 • Testing for SARS-CoV-2: Det ble testet flere personer med PCR/antigentest i helsetjenesten i uke 46 og 45 (henholdsvis 6 710 og 6 789) sammenlignet med de to forutgående ukene (henholdsvis 6 446 og 6 121).
 • Testing for influensa: Antallet pasienter som testes for influensavirus har ligget på et middels høyt og økende nivå i høst og var 5 860 i uke 46, mot 5 873 i uke 45.
 • Meldte tilfeller av covid-19: Antall meldte tilfeller har ligget relativt stabilt siste tre uker (mellom 880 og 904 tilfeller).
 • Påviste tilfeller av influensa: Prevalens av influensa er økende og lå i uke 46 på 3,4 % av de testede, etter 2,5 % uken før. Selv om nivået er meget lavt, er økningen relativt tidlig og vekst mot en tidlig topp kan ikke utelukkes. Det er omtrent 95 % influensavirus A som påvises, med tegn til en voksende andel av subtype H1 over H3. Alle undersøkte influensavirus B tilhører Victoria-linjen.
 • Positive analyser for RS-virus: Positivandelen for RSV økte til 3,7 % i uke 46 fra 2,9 % uken før. I uke 46 var 17,6 % av analysene for RSV positive blant barn 0-4 år.
 • Andre luftveisagens: Forekomsten av rhinovirus ligger fremdeles på et relativt høyt nivå, med andel positive prøver på 16,5 % i uke 45 og 16,7 % i uke 46. Forekomsten av parainfluensavirus økte svakt, med andel positive på 7,9 % i uke 46.
 • Sentinel fyrtårnovervåkingen gir et lignende bilde som data fra øvrig diagnostikk. Luftveisvirus er påvist i 39 % av fyrtårnprøvene. Rhinovirus har hittil dominert og lå i uke 46 på 26 % av de testede. Dernest kommer SARS-CoV-2 som ligger rundt 10 % og diverse parainfluensavirus på 6 %. Forekomsten av influensavirus A og RS-virus har vært meget lav, men viser tegn til økning og lå begge rundt 4 % de siste to ukene.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Covid-19: Per 20. november er 70 % i aldersgruppen 75 år og eldre og 61 % blant personer 65-74 år vaksinert med 4. dose.
 • Influensa: Per 20. november er 55 % av personer over 65 år vaksinert mot influensa. Blant risikogruppene i alderen 18-64 år er dekningen 26,5 %. Tilsvarende tall for barn 0-17 år er 5,0 %.
 • Det er fortsatt behov for at kommunene prioriterer informasjon til målgruppene om anbefalingen om en ny oppfriskingsdose koronavaksine og influensavaksine og et godt tilgjengelig vaksinasjonstilbud nå i høst.

Virologisk overvåking

 • SARS-CoV-2: SARS-CoV-2 virusvarianter som er bedre på å unngå immunitet og antistoff-behandling er nå dominant i Norge fra uke 45. De endrede variantene er undergrupper av BA.5 og BQ.1.1 varianten dominerer blant disse og har hatt en kraftig vekst siste par uker, særlig i Oslo. Det sees nå også økning i BA.2 rekombinant XBB virus.
 • Influensavirus: Sekvenseringsresultatene så langt denne sesongen viser at de nye endrede utgavene av A(H1N1) og B-Victoria som økte i forekomst i slutten av forrige sesong også påvises i starten av denne nye sesongen. Spesielt A(H1N1) har endringer som bedre unngår tidligere immunitet og som vi dermed er mindre beskyttet mot.

Matematisk modellering

 • Matematisk modellering indikerer at smittetrenden for covid-19, basert kun på sykehusinnleggelser, er økende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 28. september på 1,1(1,0 – 1,2). Trendanalysen av alle datakildene indikerer en usikker trend