Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 50 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 50 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 50 er publisert

Det er nå et stort og økende omfang av luftveisinfeksjoner i befolkningen med samtidig forekomst av covid-19, influensa og RS-virusinfeksjoner. Antall nye innleggelser med luftveisinfeksjoner i sykehus øker og er betydelig høyere enn på samme tid i årene før pandemien.

Det er nå et stort og økende omfang av luftveisinfeksjoner i befolkningen med samtidig forekomst av covid-19, influensa og RS-virusinfeksjoner. Antall nye innleggelser med luftveisinfeksjoner i sykehus øker og er betydelig høyere enn på samme tid i årene før pandemien.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Ukerapporten for koronavirus og covid-19 blir fra torsdag 27. oktober 2022 flyttet til publisering på torsdager, og slått sammen med ukerapport for influensa. 

Ukerapporten for uke 50, og tidligere publiserte ukerapporter:

Sammendrag uke 50

 • Det er nå et stort og økende omfang av luftveisinfeksjoner i befolkningen med samtidig forekomst av covid-19, influensa og RS-virusinfeksjoner. Antall nye innleggelser med luftveisinfeksjoner i sykehus øker og er betydelig høyere enn på samme tid i årene før pandemien. Kanskje vil juleferien bremse epidemiene noe, men vi må være forberedt på ny økning og fortsatt belastning av helsetjenesten på nyåret. Sykehusene og kommunene må ha beredskap for mer sykdom, større sykefravær, flere innleggelser og flere utbrudd i sykehjem og sykehus.
 • Befolkningen anbefales å følge vaksinasjonsanbefalinger, holde seg hjemme når man blir syk med luftveissymptomer, og å ha god hoste- og håndhygiene. For øvrig kan samfunnet fortsette med normal hverdag. Se smittevernråd for befolkningen.
 • Covid-19-epidemien er fremdeles på et høyt nivå, men med en mulig utflating siste uke. Oppfriskningsdose med koronavaksine anbefales alle som er 65 år eller eldre, og sykehjemsbeboere, risikogrupper i alderen 18-64 år, noen små grupper av alvorlig syke barn, og gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom og er svært viktig for å redusere følgene av epidemien i vinter.
 • Forekomsten av influensa øker nå svært raskt, og det var en dobling i antall influensainnleggelser siste uke. Influensavirus A(H1N1) dominerer. Økningen skjer tidligere enn normalt.
 • Influensaepidemien vil pågå i to-tre måneder ennå, så det er ikke for sent å vaksinere seg. En svært lav andel av barn med risikofaktorer for alvorlig influensa er vaksinert. Det er også fortsatt for lav dekning blant anbefalte grupper, og særlig blant helsepersonell og risikogrupper under 65 år. Vi ber kommuner og helseforetak om fortsatt å legge til rette for rask og lett tilgjengelig influensavaksinering.
 • Influensavaksinen ventes å beskytte mot alvorlig sykdom. Det er ennå for tidlig å si noe om faktisk vaksineeffekt. Vaksinen inneholder fire typer influensavirus, og effekten vil variere avhengig av hvilke virus som sirkulerer i samfunnet. Hvilke virus som dominerer endrer seg over tid, og det er vanlig at det er to virustyper som forårsaker infeksjonsbølger i løpet av en sesong.
 • Epidemien av RSV-infeksjoner øker fortsatt med flest innleggelser hos barn under fem år.

Alvorlig sykdom av covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner

 • Sykehusinnleggelser covid-19 som hovedårsak: Antall nye pasienter innlagt har vært økende siden uke 41. Det er foreløpig rapportert om 319 nye pasienter registrert med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen i uke 50. Tall for siste uke forventes oppjustert.
 • Sykehusinnleggelser med laboratoriebekreftet covid-19: Det er i uke 50 registrert 678 innleggelser i sykehus med laboratoriebekreftet covid-19, hvor det ikke er angitt om dette er årsaken til innleggelse eller ei.
 • Sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjon: Antall nye registrerte innleggelser er økende, 1 752 innleggelser i uke 49 etter 1 565 i uke 48.
 • Dødsfall covid-19: Antallet dødsfall i uke 50 var 77 og det var også 77 i uke 49. Det har vært en økning i antall ukentlige dødsfall siden uke 45 (43 dødsfall). Antallet for siste uke forventes oppjustert.

Utbredelse av covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner

 • Luftveissymptomer i befolkningen: Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser at andelen deltakere som oppgir å ha forkjølelsessymptomer nå er på et høyt nivå. Andelen som har testet seg for koronavirus har vært økende de siste ukene, mens andelen som oppgir positivt prøveresultat har flatet noe ut siste uken.
 • Overvåking i avløpsvann: Resultater fra analyser av SARS-CoV-2 i avløpsvann i utvalgte bykommuner og Gardermoen-området, har indikert en stigende trend fra uke 40 til uke 47, med noe variasjon fra uke til uke og lokalt. Nivået i uke 50 var noe høyere enn i uke 49, men omtrent på samme nivå som i uke 47-48. Variantanalyser av avløpsprøvene gir signal på BA.5 undervarianter, samt BA.2 eller rekombinanter som XBB.
 • Legesøkingsadferd/konsultasjoner: Grunnet tekniske problemer med mottak av data publiseres det ikke tall fra sKUHR denne uken.
 • Utbrudd i helseinstitusjoner: Det ble varslet om 31 utbrudd av covid-19, mot 26 og 22 de to forutgående ukene. Det var ingen varsler om influensa i uke 50 etter ett i hver av de tre ukene forut.
 • Meldte tilfeller av covid-19: Antall meldte tilfeller har vært økende siden uke 41, 1 475 i uke 50 mot 1 312 og 1 083 de to forutgående ukene.
 • Påviste tilfeller av influensa: Prevalens av influensa er kraftig økende og lå i uke 50 på 17,2 % av de testede, markant opp fra 11,3 % uken før. Økningen skjer tidlig i forhold til tidligere sesonger og det ventes vesentlig smitte rundt jul og nyttår. Influensavirus A utgjorde 99% av influensavirusene påvist i uke 50, og subtype H1 dominerer over H3. Få influensavirus B er påvist, alle tilhørende B-Victoria linjen.
 • Positive analyser for RS-virus: Positivandelen for RS-virus økte til 10,1 % i uke 50 fra 8,4 % uken før. I uke 50 var 38,9 % av analysene for RS-virus positive blant barn 0-4 år.

Vaksinasjon mot covid-19 og influensa

 • Covid-19: Per 18. desember er 72 % i aldersgruppen 75 år og eldre og 64 % blant personer 65-74 år vaksinert med 4. dose.
 • Influensa: Per 18. desember er 62 % av personer over 65 år vaksinert mot influensa. Blant sykehusinnlagte med influensa i denne aldersgruppen var bare 45 % vaksinert. Blant risikogruppene i alderen 18-64 år er dekningen 32,5 %. Tilsvarende tall for barn i risikogruppene 0-17 år er 6,8 %. Vaksinasjonsdekningen blant helsepersonell er 35,6 %.

Virologisk overvåking

 • SARS-CoV-2: SARS-CoV-2 virusvarianter som er bedre på å unngå immunitet og antistoff-behandling er nå dominant i Norge fra uke 45. Varianter med samtlige immunevaderende mutasjoner (“pentagon” mutasjoner) utgjør nå over 30 % av sekvensene. BQ.1.1-varianten er den hyppigst forekommende enkeltvarianten i Norge nå.
 • Influensavirus: Sekvenseringsresultatene viser at de noe antigent driftede H1N1 virusvariantene tilhørende en undergruppe av 6B.1A.5a.2 gruppen kalt A/Norway/25089/2022-lignende virus utgjør litt over halvparten av H1 virusene. Immuniteten ventes å være noe lavere overfor denne varianten.