Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 43 og 44 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 43 og 44 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 43 og 44 er publisert

Smittespredningen og antall nye sykehusinnleggelser og dødsfall på grunn av covid-19 er økende.

Smittespredningen og antall nye sykehusinnleggelser og dødsfall på grunn av covid-19 er økende.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Ukerapporten for koronavirus og covid-19 blir fra torsdag 27. oktober 2022 flyttet til publisering på torsdager, og slått sammen med ukerapport for influensa. Den kommer deretter annenhver torsdag rundt kl. 12  inntil det er behov for hyppigere oppdateringer.

Sammendrag uke 43 og 44

Vurdering

 • Smittespredningen og antall nye sykehusinnleggelser og dødsfall på grunn av covid-19 er økende.
 • Dette er sannsynlig starten på en ny covid-19 bølge i Norge. Det er usikkert hvor stor denne bølgen vil bli, men trolig vil en vinterbølge med de variantene vi kjenner nå, ikke gi en betydelig større belastning på sykehusene enn sommerbølgen i 2022 ga.
 • Helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, flere utbrudd og for større sykefravær.
 • Kommunene tilbyr nå oppfriskningsdose (fjerde dose) til sykehjemsbeboere, alle som er 65 år eller eldre samt risikogrupper i alderen 18-64 år. For øvrig kan samfunnet, herunder barnehager, skoler, høgskoler og universiteter, fortsette med normal hverdag uten egne smitteverntiltak mot covid-19.
 • SARS-CoV-2 virusvarianter som er bedre på å unngå immunitet øker i dominans i Norge og er nok en av årsakene til smitteøkning nå.
 • Til tross for at det er influensavirus i omløp, er det foreløpig ingen tegn til at vinterens influensaepidemi har begynt. Høstens influensavaksinering er i gang, og personer i risikogruppene og andre målgrupper oppfordres til å vaksinere seg. Vaksinasjonsdekningen blant barn i risikogruppene er foreløpig svært lav, og det er viktig at disse barna får tilbud om vaksine nå.
  Antall påvisninger av RS-virus er foreløpig lavt, men stigende. Utviklingen de neste ukene vil gi mer innsikt i om vi nå ser begynnelsen på en tidlig RS-virusepidemi.

Alvorlig sykdom av covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner

 • Sykehusinnleggelser covid-19: Antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak har økt de siste to ukene. Det er foreløpig rapportert om 166 nye pasienter i uke 44 og 150 i uke 43, etter 120 i uke 42. Tall for siste uke forventes oppjustert.
 • Sykehusinnleggelser influensa: Antall nye pasienter innlagt med influensa har økt de siste to ukene. Det er registrert 28 nye innleggelser i uke 44, etter 20 i uke 43 og 8 i uke 42.
 • Sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjon: Antall innleggelser med luftveisinfeksjoner har vært relativt stabilt de siste ukene. I uke 43 er det foreløpig registrert 1 133 innleggelser, etter 1 161 og 1 175 i hhv. uke 42 og 41. Tallene for spesielt den siste uken forventes oppjustert.
 • Intensivinnleggelser covid-19: Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling har vært relativt stabilt siden uke 33. Det er foreløpig rapportert om 7 nye pasienter innlagt i uke 44, etter 6 i uke 43 og 10 i uke 42. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling sist uke ventes å bli oppjustert.
 • Intensivinnleggelser influensa: Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling har vært relativt stabilt siden uke 33. Det er foreløpig rapportert om 7 nye pasienter innlagt i uke 44, etter 6 i uke 43 og 10 i uke 42. Antall nye pasienter innlagt i intensivavdeling sist uke ventes å bli oppjustert.
 • Dødsfall covid-19: Antallet ukentlige dødsfall har ligget relativt stabilt mellom 22 og 36 fra uke 34 til uke 43, men økte til 44 i uke 44. Antallet for siste uke forventes oppjustert.

Utbredelse av covid-19, influensa og annen luftveisinfeksjon

 • Luftveissymptomer i befolkningen: Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser at andelen deltakere som oppgir å ha forkjølelsessymptomer totalt sett ha vært økende siden uke 32, men viser nå tegn til utflating. Andelen som har testet seg og som oppgir positivt prøveresultat for koronavirus har vært relativt stabil de siste ukene.
 • Overvåking i avløpsvann: Resultater fra analyser av SARS-CoV-2 i avløpsvann i utvalgte bykommuner og Gardermoen-området, totalt ca. 30 % av befolkningen i Norge, har indikert en stigende trend siden uke 40.   
 • Legesøkingsadferd/konsultasjoner: Andelen konsultasjoner ved legekontor/legevakt for bekreftet covid-19 har vært svakt økende fra 0,8 % i uke 42 til 1,6 % i uke 44. Andelen legekonsultasjoner for influensa har vært stabil på ca. 0,2 % frem til uke 42. I uke 43 og 44 fikk 0,3 % av dem som gikk til legen influensadiagnose.
 • Utbrudd i helseinstitusjoner: Det ble varslet om 19 covid-19-utbrudd i uke 44 og 14 i uke 43. Dette er en økning sammenlignet med de tre forutgående ukene når det ble varslet mellom 8 og 9 utbrudd (uke 40-42). Utover disse er det ikke varslet utbrudd av influensa eller andre luftveisinfeksjoner de siste månedene.
 • Testing for SARS-CoV-2: Det ble testet flere personer med PCR/antigentest ved i helsetjensten i uke 44 og 43 (henholdsvis 6 431 og 6 122) sammenlignet med de to forutgående ukene (henholdsvis 5 516 og 5 539).
 • Testing for influensa: Antallet pasienter som testes for influensavirus har ligget stabilt på et middels høyt og økende nivå i høst og var i uke 44 5 549, mot 5 189 i uke 43.
 • Meldte tilfeller av covid-19: Økningen i antall meldte tilfeller siden uke 41 (499 tilfeller). Det ble meldt 869 tilfeller i uke 44 mot 780 i uke 43.
 • Påviste tilfeller av influensa: Prevalens av influensa ligger på ca. 1.9 % av de testede og er på meget lavt men økende nivå, som vanlig for årstiden. Det er omtrent 90 % influensavirus A som påvises, uten tydelig overvekt av hverken subtype H1 eller H3. Alle undersøkte influensavirus B tilhører Victoria-linjen.
 • Andre luftveisagens enn influensavirus og SARS-CoV-2: Nivået av andre påviste luftveisagens har vært stabilt de siste to ukene, med andel positive analyser på 4 % både i uke 44 og 43. Forekomsten av rhinovirus ligger på et høyt nivå, med andel positive prøver på 18 % i uke 44, etter 17 % i uke 43. Forekomsten av RS-virus har økt marginalt de siste ukene og var på 2 % i uke 44.
 • Sentinel fyrtårnovervåkingen av luftveisvirus viser et relativt stabilt bilde siden uke 35 hvor rhinovirus utgjør flertallet av påvisningene, med avtagende tendens. SARS-CoV-2-påvisninger har ligget rundt ti prosent av de testede de siste ukene. Diverse parainfluensavirus er også påvist, med samlet forekomst omtrent på linje med SARS-CoV-2. Tilfeller av influensavirus A(H3N2) og RS-virus er også påvist, men kun sporadisk.

Vaksinasjon mot covid-19

 • Covid-19: Per 6. november er 68 % i aldersgruppen 75 år og eldre og 58 % blant personer 65-74 år vaksinert med 4. dose.
 • Influensa: Per 6. november er 45 % av personer over 65 år vaksinert mot influensa. Blant risikogruppene i alderen 18-64 år er dekningen 19,5 %. Tilsvarende tall for barn 0-17 år er 3,1 %.

Virologisk overvåking

 • SARS-CoV-2: Variantbildet i Norge er i endring. Den rene omikron BA.5 varianten er ikke lenger dominerende. Isteden ser vi nå en rekke undergrupper av BA.5 og økende dominans av ulike virusvarianter som har større evne til å unngå immunitet. Spesielt BQ.1 varianter har økt siste ukene. 
 • Influensavirus: De første sekvenseringsresultatene for denne sesongen viser at de nye endrede utgavene av A(H1N1) og B-Victoria som økte i forekomst i slutten av forrige sesong også påvises i starten av denne nye sesongen. Spesielt A(H1N1) har endringer som bedre unngår tidligere immunitet og som vi er mindre beskyttet mot.

Matematisk modellering

 • Matematisk modellering indikerer at smittetrenden for covid-19, basert kun på sykehusinnleggelser, er synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 15. august på 1,05(0.97 – 1,14). Trendanalysen av alle datakildene indikerer en sannsynlig økende trend.