Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Personer med alvorlig svekket immunforsvar bør ta oppfriskningsdose (4. dose)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Personer med alvorlig svekket immunforsvar bør ta oppfriskningsdose (4. dose)

Nyhet

Personer med alvorlig svekket immunforsvar bør ta oppfriskningsdose (4. dose)

Folkehelseinstituttet mener flere med alvorlig svekket immunforsvar bør ta en oppfriskningsdose med koronavaksine for å sikre fortsatt god beskyttelse. Så langt har kun om lag 6000 personer av de som trenger utvidet oppfriskningsdose, fått det.

Folkehelseinstituttet mener flere med alvorlig svekket immunforsvar bør ta en oppfriskningsdose med koronavaksine for å sikre fortsatt god beskyttelse. Så langt har kun om lag 6000 personer av de som trenger utvidet oppfriskningsdose, fått det.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Personer som grunnet sykdom eller bruk av immundempende behandling har alvorlig svekket immunforsvar har dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. Dette gjelder også for koronavaksinasjon. I tillegg har de også en høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de smittes med koronaviruset. En del av disse pasientene ble derfor høsten 2021 anbefalt en ekstra dose koronavaksine som del av grunnvaksinasjonen, dvs. tre doser istedenfor to. For denne gruppen blir oppfriskningsdosen dose nummer 4.

Mer enn 4 av 5 pasienter med alvorlig nedsatt immunforsvar har fått 3. dose koronavaksine, men det er foreløpig bare om lag 6000 av disse personene som har fått oppfriskningsdose (4. dose).

Alle som har alvorlig svekket immunforsvar anbefales å ta oppfriskningsdose. Dette betyr at de skal ha en oppfriskningsdose i tillegg til den 3. dosen i grunnvaksinasjonen de ble anbefalt nå i høst. Disse personene er ekstra sårbare ved smitte og trenger også oppfriskningsdose for å bedre beskyttelsen sier Geir Bukholm, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet.

Bukholm mener det er bekymringsfullt at selv om det er mer enn 75.000 brukere av immunsupprimerende legemidler i Norge er det kun om lag 6000 av personene med alvorlig svekket immunforsvar og behov for oppfriskningsdose så langt har fått det. Han oppfordrer personer med alvorlig svekket immunforsvar til å kontakte kommunens vaksinasjonstilbud for å få tilbudet om oppfriskningsdose.

Når kan de som trenger det få oppfriskningsdose?

Til personer med alvorlig svekket immunforsvar kan oppfriskningsdosen gis allerede tre måneder etter siste dose i grunnvaksinasjonen, det vil si tre måneder etter den 3. dosen.

FHI har informert kommunene og spesialisthelsetjenesten om viktigheten av å gi tilbudet til denne gruppen, og at det legges til rette for at personer med alvorlig svekket immunforsvar får rask tilgang til oppfriskningsdose.

–Det er ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege eller spesialist, eller et nytt vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten for å få tilbud om oppfriskningsdose for denne gruppen. Pasientene kan bruke samme dokumentasjon som sist, og kommunene skal være klar over at det innebærer at de skal få tilbud om en 4. dose, sier Bukholm.

Hvilke grupper er det som får tilbud om fire doser og hvilken dokumentasjon må fremvises ved vaksinasjon?

Tilbudet om en 4. dose gjelder alle som tidligere er anbefalt tre doser i grunnvaksinasjonen. Det vil dermed gjelde alle i gruppe 1 nedenfor og noen i gruppe 2.

Gruppe 1

 • Organtransplanterte
 • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 må vise dokumentasjon på dette, enten i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, kopi av journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon.

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.
  • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene, kan kontakte kommunen direkte. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning hvor pasientens navn fremgår.
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.
  • Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.
  • Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.