Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Koronavaksinasjonsprogrammet: FHIs anbefalinger versjon 2»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Koronavaksinasjonsprogrammet: FHIs anbefalinger versjon 2

Melding

Koronavaksinasjonsprogrammet: FHIs anbefalinger versjon 2


Denne meldingen er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttets har publisert versjon 2 av anbefalinger om vaksinasjon mot covid-19 og om prioritering av covid-19-vaksiner.

Dokumentet beskriver følgende:

  • hvilke grupper i befolkningen som anbefales vaksinert mot
  • covid-19 når godkjente vaksiner foreligger og 
  • hvilke grupper som bør prioriteres så lenge antall tilgjengelige vaksinedoser er begrenset 

Versjon 2 som publiseres i dag erstatter versjon 1 dersom antall tilgjengelige vaksinedoser er begrenset.

En anbefaling om vaksinasjon baserer seg på at den forventede nytten er større enn risikoen.
Det vil si at særlig grupper som er utsatt for økt risiko for alvorlig forløp og død av covid-19 og en økt risiko for å bli smittet, kan bli anbefalt å ta vaksinen. 

All vaksinasjon er frivillig i Norge, og det gjelder også for koronavaksinene. 

Nytt i versjon 2

Prioritering:

Det viktigste som er nytt i versjon 2 er at FHI har kommet med mer detaljer om prioritering innenfor risikogrupper, men fortsatt er det sykehjemsbeboere som prioriteres først og deretter personer over 65 år etter alder. 

De som bor i omsorgsboliger, prioriteres ikke sammen med sykehjemsbeboere, men etter alder eller etter underliggende sykdom. 

I listen over sykdommene/tilstandene som kan gi en økt risiko for alvorlig forløp og død er det tydeliggjort at en del av tilstandene kan være alvorlige også hos yngre, og dette gjenspeiles i prioriteringene. Også en mulig prioritering av helsepersonell og hvilke grupper som er aktuelle for prioritering er tydeliggjort. Du kan lese mer om dette i kapittel 8 i rapporten.

Vurdering av vaksinene:

Ellers er kapittel 4 om vaksineutvikling og vurdering rundt vaksinene oppdatert og utvidet nå som det er mer informasjon tilgjengelig. Både sikkerhet, immunrespons og effekt er omtalt, med en oppsummerende vurdering for hver vaksinekandidat. 

Modeller:

Våre modeller for ulike vaksinasjonsscenarier samt den eksterne samfunnsøkonomiske vurderingen omtales, etter at dette arbeidet er videreført. 

Se rapporter og notater om koronavaksinasjon:

Se også: 

FHI vil oppdatere anbefalingene om vaksineprioriteringer når og hvis økt kunnskap tilsier det, og ettersom pandemien utvikler seg videre.